Hyppää sisältöön

Seuraa TEM:n ja hallituksen kotoutumisen edistämisen toimenpiteitä

Kokoamme sivulle hallituskauden keskeisiä kotoutumisen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin Työ- ja elinkeinoministeriön ja hallituksen kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja työperäisen maahanmuuton ajankohtaisiin toimenpiteisiin. Tietoa pääministeri Orpon hallituskaudesta päivitetään pian.

  • Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista: Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Valtion kotouttamisohjelma (Valko): Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle. Pääministeri Marinin hallituskaudella selonteko korvaa valtion kotouttamisohjelman.
  • Kotoutumisen kumppanuusohjelma: Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Kumppanuusohjelman toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun, jossa haastamme vanhoja ajattelumalleja, tuotamme ajankohtaista tietoa, jaamme onnistuneita käytäntöjä ja kehitämme toimintaa eteenpäin. Luomme kumppanuusohjelmassa yhteisiä foorumeita, joissa on mahdollista käydä avointa keskustelua ja joissa tuorein tieto yhdistyy asiantuntijoiden käytännön osaamiseen.
     

Uutisia kotoutumisen edistämisen toimenpiteistä

Lue ohjeista vuoden 2023 alussa voimaan tulevista kotoutumislain muutoksista
24.1.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut ohjeet kotoutumisen edistämisestä sekä kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjeet on laadittu kuntien, hyvinvointialueiden sekä muiden kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden työn tueksi.
Maahanmuuttohallinnon rakenteista teetetään selvityksiä sisäministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä
29.12.2022 | Uutinen
Sisäministeriö teettää ulkopuolisen selvityksen maahanmuuttohallinnon järjestämisestä. Selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva maahanmuuttoa koskevasta lainsäädännöstä, maahantuloon ja maassa oleskeluun liittyvistä prosesseista sekä kansallisten viranomaisten rooleista. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistämässä omaa selvitystään työ- ja opiskeluperusteiseen maahanmuuttoon liittyvistä rakenteista.
Ukrainasta paenneiden palvelut turvataan muuttamalla kotoutumislakia ja vastaanottolakia
21.12.2022 | Uutinen
Suomessa on runsaat 44 000 tilapäistä suojelua hakenutta, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jotta tilapäistä suojelua saavien palvelut voidaan turvata kaikissa tilanteissa, kotoutumislakia ja vastaanottolakia muutetaan. Lakimuutosten myötä valtio voi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia palveluiden järjestämisestä ja tilapäistä suojelua saaviin voidaan soveltaa kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä. Laki on vahvistettu ja muutokset tulevat voimaan 1.3.2023.
Kuntia kehotetaan huomioimaan vuoden 2023 alussa voimaan tulevat kotoutumislain muutokset
22.11.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö kehottaa kuntia varautumaan ja valmistautumaan vuoden 2023 alussa voimaan tuleviin kotoutumislain muutoksiin sekä tilapäistä suojelua saavien kuntiin siirtymiseen. Ajankohtaista tietoa lakimuutoksista, tehtävien järjestämisvastuista ja tilapäistä suojelua saavien palveluista ja korvauksista on koottu kirjeeseen.
Hallitus esittää kuntakokeilulakiin muutoksia, joilla parannettaisiin Ukrainasta sotaa paenneiden ja osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä
18.11.2022 | Uutinen
Hallitus esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilusta annettuun lakiin. Lakimuutoksen myötä työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaita olisivat jatkossa myös tilapäistä suojelua saavat. Tavoitteena on edistää tilapäistä suojelua saavien työllistymistä.
Kaikki uutiset