Hyppää sisältöön

Uutiset

Kotona Suomessa alkaa julkaista podcasteja kotoutumisesta
30.4.2020 | Uutinen
Ensimmäisessä podcastissa käsitellään maahanmuuttajien toimijuutta kotoutumisen näkökulmasta. Podcastissa todetaan, että maahanmuuttajien toimijuus ja kotoutuminen ovat muutakin kuin työllistymistä ja suomen tai ruotsin kielen oppimista: sosiaalisilla verkostoilla ja kuulumisen tunteella on vähintään yhtä suuri merkitys.
ESR-hankehaku käynnistyi
24.4.2020 | Uutinen
Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti keskiviikkona 22.4. Euroopan sosiaalirahaston hankehaun, joka jatkuu 15.6.2020 asti. Haussa etsitään hankkeita tai hankekokonaisuuksia, jotka voivat parantaa haavoittuvien ryhmien tilannetta covid19-kriisin aikana ja sen päätyttyä.
Puhelinpalvelut tukevat maahan muuttaneita koronavirustilanteessa
23.4.2020 | Uutinen
Viranomaiset ja kunnat erityisesti ovat avanneet eri kielillä toimivia puhelinohjaus- ja neuvontapalveluita koronavirustilanteessa. Monien järjestöjen monikieliset puhelinpalvelut toimivat normaaliin tapaan. Kokosimme uutiseen monikielisiä ohjaus- ja neuvontapalveluita, jotka toimivat puhelimitse tai esimerkiksi chatissa. Ohjaa maahan muuttaneet palveluiden pariin.
Stadin osaamiskeskus avasi ohjauspalvelun työttömille maahan muuttaneille
22.4.2020 | Uutinen
Stadin osaamiskeskus avasi maanantaina 20.4. helsinkiläisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille maahan muuttaneille matalan kynnyksen ohjauspalvelun. Palvelun tarjoaa koronaepidemian aikana työllistymistä edistäviä palveluja, kuten koulutusta ja valmennusta. Lisäksi palvelussa ohjataan asiakkaita tarvittaessa muihin palveluihin.
Lausuntokierroksella: Hallitus esittää muutosta ilman huoltajaa tulleen jälkihuollon tuen yläikärajaan
14.4.2020 | Uutinen
Hallitus esittää muutosta kotoutumisen edistämisestä annettuun lakiin. Muutosesityksen mukaan alaikäisenä turvapaikanhakijana ilman huoltajaa Suomeen tullut nuori voi saada lastensuojelun jälkihuoltoon rinnasteista tukea nykyisen 21 vuoden yläikärajan sijaan siihen asti, kunnes hän täyttää 25 vuotta.
Verkko- ja digipalvelut tukevat kieli- ja yhteiskuntaopintoja
23.3.2020 | Uutinen
Koronavirus Covid-19 -tilanteen vuoksi lähiopetuksen järjestäminen on keskeytetty muun muassa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja aikuisten perusopetuksessa. Oppilaitokset antavat etäopetusta opiskelijoiden oppimisvalmiudet ja muut mahdollisuudet huomioon ottaen. Kotouttamisen osaamiskeskus on koonnut uutiseen monikielisiä materiaaleja kieli- ja yhteiskuntatiedon itsenäiseen opiskeluun sekä kotoutumistyön tueksi.
InfoFinland kokosi vinkkejä käännösten tilaajille
19.3.2020 | Uutinen
Monikielinen viestintä ja muille kielille kuin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi käännättäminen voi tulla uutena asiana monelle viranomaiselle ja kunnalle. InfoFinland.fi-verkkotoimitus kokosi vinkit käännösten tuottamiseen eri kielillä.
Selvitys: TE-asiantuntijat kaipaavat lisää tietoa palvelujärjestelmästä maahan muuttaneiden näkökulmasta
19.3.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinotoimistojen asiantuntijoista 46 % kokee, että heillä ei ole tarpeeksi tietoa Suomen yhteiskunnan palvelujärjestelmästä maahan muuttaneiden näkökulmasta. 40 % vastaajista ilmoittaa kokevansa, ettei heillä ole riittävästi osaamista maahan muuttaneiden kanssa työskentelyyn. Kyselyyn vastanneet kokevat kuitenkin työnsä mielekkääksi ja työskentelevänsä omien arvojensa mukaisesti (noin 90 %). Tiedot käyvät ilmi Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen selvityksestä.
Monikielinen videosarja kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta
19.3.2020 | Uutinen
Maahanmuuttajille suunnattu 7-osainen, monikielinen videosarja kertoo suomalaisen yhteiskunnan eri aiheista verotuksesta ihmisoikeuksiin. Ymmärrä Suomea -videosarja on suunnattu Suomessa asuville aikuisille maahan muuttaneille. Niitä voi käyttää koulutuksissa oppimateriaalina tai videoita voi katsoa itsenäisesti.
Etnisten suhteiden neuvottelukunnan yhdistyshaku on käynnistynyt
18.2.2020 | Uutinen
Maahan muuttaneita ja etnisiä vähemmistöjä edustavat yhdistykset, yhdyskunnat ja näiden yhteenliittymät voivat hakea 20.3.2020 mennessä jäseneksi etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) valtakunnalliseen ja alueellisiin neuvottelukuntiin. Valtioneuvosto asettaa oikeusministeriön yhteydessä toimivan neuvottelukunnan tänä keväänä seitsemännelle kaudelle vuosiksi 2020–2024.
FinMonik: Ulkomaalaistaustaiset käyvät muuta väestöä harvemmin lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolla
11.2.2020 | Uutinen
Ulkomaalaistaustaisista pienempi osuus koko väestöön verrattuna käy harvemmin oman sairautensa takia lääkärin- tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuore tutkimus nostaa esiin väestöryhmäkohtaisia terveyseroja, mutta tulokset antavat myös myönteisen kuvan Suomen ulkomaalaistaustaisen aikuisväestön terveydestä, hyvinvoinnista ja osallisuudesta.
Seuraa Kotoutumisen tila Suomessa -seminaaria verkossa
10.2.2020 | Uutinen
Tiistaina 11.2.2020 järjestettävässä Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarissa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020 julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 (FinMonik) -raportti. Tilaisuutta voi seurata suorana verkossa klo 9.00–15.00.
Kotoutumisentukena.fi:n sisältöä voi näyttää nyt myös muissa verkkopalveluissa
5.2.2020 | Uutinen
Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelussa on nyt käytössä avoin rajapinta. Tämä tarkoittaa, että kotoutumisentukena.fi:n toiminta- ja tapahtumailmoituksia voi näyttää niin sanotun leijukkeen avulla myös muissa verkkopalveluissa. Käyttäjä voi itse valita, mitä ilmoituksia näytetään. Leijuke päivittyy, kun kotoutumisentukena.fi:hin tulee uusia ilmoituksia.
Haettavissa erityisavustusta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan
4.2.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa valtionavustuksen erityisavustuksena 4 miljoonaa euroa maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla. Haku on avoinna 4.2.–13.3.2020.
Erityisavustuksen haku maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan avataan helmikuussa
29.1.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jakaa valtionavustuksen erityisavustusta maahanmuuttajien osaamiskeskustoimintaan. Haku avataan helmikuun alussa. Avustuksen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspolkujen nopeuttaminen ja osaavan työvoiman saatavuusongelmien helpottaminen hallinnonalat ylittävällä yhteistyöllä ja tukitoimilla.
Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarin ilmoittautuminen avattu
23.1.2020 | Uutinen
Kotoutumisen tila Suomessa -seminaarissa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskuksen tammikuussa 2020 julkaiseman Kotoutumisen kokonaiskatsauksen tutkimusartikkelien tuloksia. Samalla julkaistaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi 2018–2019 (FinMonik) -raportti.
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019: Kotoutuminen on moniulotteinen kokonaisuus
21.1.2020 | Uutinen
Työllistyminen ei yksin ole osoitus onnistuneesta kotoutumisesta, eikä kotoutumiselle ole vain yhtä mittaria, todetaan työ- ja elinkeinoministeriön 21.1.2020 julkaisemassa katsauksessa.
Vuonna 2019 oleskelulupaa haettiin yleisimmin työn perusteella
20.1.2020 | Uutinen
Vuonna 2019 työ oli yleisin ensimmäisen oleskeluluvan hakuperuste. Tiedot käyvät ilmi Maahanmuuttoviraston julkaisemista vuoden 2019 vahvistetuista tilastoista. Kokonaisuudessa oleskelulupahakemusten määrä kasvoi lähes 5000 hakemuksella vuodesta 2018.
Kotoutumisen kokonaiskatsaus julkaistaan huomenna: seuraa julkistamistilaisuutta verkossa
20.1.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee Kotoutumisen kokonaiskatsauksen 21.1.2020. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää järjestörahoitusta 10 järjestölle sukupuolten tasa-arvoa edistävään työhön
16.1.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää järjestöille yhteensä 590 000 euroa avustusta kotoutumista tukevaan työhön vuodelle 2020. Valtion erityisavustuksella rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden yhteiskuntatietoisuutta erityisesti sukupuolten tasa-arvoon, seksuaaliterveyteen, itsemääräämisoikeuteen sekä haitallisiin perinteisiin liittyvissä kysymyksissä. Rahoitettava toiminta edistää yksilön mahdollisuutta positiiviseen kasvuun ja kehitykseen sukupuolesta, iästä tai perhetilanteesta riippumatta.
Kaikki uutiset