Automaattinen päätöksenteko käyttöön opiskelijoiden oleskeluluvissa

Julkaisuajankohta 23.10.2023 13.58
Uutinen

Maahanmuuttovirasto on ottanut 19.10.2023 käyttöön automaattisen päätöksenteon opiskelijoiden oleskeluluvissa. Käyttöönotto koskee yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden ja kaikkien vaihto-opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia.

Maahanmuuttoviraston automaattinen päätöksenteko ratkaisee hakemuksia, joissa täyttyy kaikki opiskelijan oleskeluluvan saamisen ehdot. Kielteisiä tai yksilöllistä harkintaa vaativia päätöksiä ei siis tehdä automaattisesti. Tavoite on, että keskimääräinen käsittelyaika olisi enintään kuukausi.

Automaattinen päätöksenteko on osa toimia, joilla tehostetaan ja yhtenäistetään oleskelulupien käsittelyä. Tämän pilotoinnin tuloksien perusteella automaatiota laajennetaan myös muihin asiakasryhmiin.

Lisätietoja:
Maahanmuuttoviraston tiedote 19.10.2023: Maahanmuuttovirasto pilotoi automaattista päätöksentekoa opiskelijoiden oleskeluluvissa

Takaisin uutisiin