Kansalaisuuslain uudistaminen on käynnistynyt sisäministeriössä kolmessa vaiheessa

Julkaisuajankohta 16.10.2023 14.34

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan Suomi tiukentaa kansalaistamisen ehtoja kuluvalla hallituskaudella. Hallitusohjelmakirjausten tavoitteena on tehdä muutoksia kansalaisuuslain asumisaikaa, nuhteettomuutta ja toimeentuloedellytystä koskevaan sääntelyyn. Tarkoituksena on ottaa käyttöön myös kansalaisuuskoe.

Kansalaisuuslakia koskevat uudistukset toteutetaan vaiheittain kolmessa erillisessä sisäministeriön asettamassa hankkeessa. Ensimmäinen hanke koskee asumisaikaan liittyviä hallitusohjelmakirjauksia. Asumisaikaedellytystä on tarkoitus pidentää nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen. Jatkossa asumisajaksi hyväksyttäisiin myös vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu. Hallituksen esitys asumisajasta on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2024. 

Toisessa vaiheessa pyritään tiukentamaan kansalaisuuslain nuhteettomuus- ja toimeentuloedellytyksiä. Hankkeessa selvitetään esimerkiksi mahdollisuuksia liittää kansallisen turvallisuuden arviointia koskeva menettely osaksi kansalaistamisprosessia. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2024. 

Kolmannessa hankkeessa pyritään ottamaan käyttöön kansalaiskuuskoe, jonka hyväksytty suorittaminen olisi kansalaistamisen edellytys. Kansalaisuuskokeesta käynnistetään selvitys, jossa tarkastellaan vaihtoehtoisia toteutustapoja. Selvitystä varten perustetaan poikkihallinnollinen työryhmä. Selvityksen pohjalta valmistellaan vaadittavat muutokset kansalaisuuslakiin. Hallituksen esitys pyritään antamaan eduskunnalle kevätistuntokaudella 2025.

Lisätietoja: 
Lue lisää sisäministeriön tiedotteesta

Takaisin uutisiin