Koronaviruksesta on julkaistu ohjeita swahilin ja tigrinjan kielillä

Julkaisuajankohta 14.4.2022 14.49
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke on julkaissut ohjeita koronaviruksesta swahilin ja tigrinjan kielillä. Materiaalit tarjoavat omakielisiä ohjeita virukselta suojautumiseen ja taudin hoitoon. Ohjeet on tuotettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) materiaalien pohjalta yhteistyössä laitoksen asiantuntijoiden kanssa.

Ohjeet on julkaistu swahiliksi ja tigrinjaksi kotoutuminen.fi:ssä. Ohjeet sisältävät tietoa koronaviruksesta, rokotteista, virukselta suojautumisesta ja sairastumisesta. Materiaaleista on hyötyä erityisesti pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoille, jotka kohtaavat työssään kiintiöpakolaisia. Ohjeita päivitetään tarvittaessa. 

Käännökset täydentävät koronavirukseen liittyvää monikielistä tietoa. THL päivittää tietoja koronaviruksesta ja hoitoon hakeutumisesta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä yli 10 muulla kielellä. Myös muut viranomaiset, ministeriöt ja sairaanhoitopiirit ovat tuottaneet runsaasti monikielistä materiaalia. 

Sylvia-hanketta rahoittaa Turvapaikka,- maahanmuutto- ja kotoutumisrahasto (AMIF).

Lisätietoa: 
Koronavirus: Ohjeita virukselta suojautumiseen ja taudin hoitoon (swahili)
Koronavirus: Ohjeita virukselta suojautumiseen ja taudin hoitoon (tigrinja)
THL:n koronatietoa eri kielillä 
Koonti koronavirukseen liittyvästä viestinnästä kotoutuminen.fi:ssä 

Takaisin uutisiin