Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman kehittämiskokonaisuudet tukevat pakolaisten vastaanottoa ja hyviä väestösuhteita

Julkaisuajankohta 17.8.2023 13.30
Uutinen

Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmasta rahoitetaan vuosina 2023–2025 useita kehittämiskokonaisuuksia, joilla tuetaan pakolaisten kuntiin sijoittamista ja vastaanottoa. Osana toimintaohjelmaa kehitetään esimerkiksi alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluita ja niiden valvontaa, hyviä väestösuhteita edistävää työtä ja Koto-digi-järjestelmää.

ELY-keskukset koordinoivat alaikäisiin yksin tulleisiin sekä hyviin väestösuhteisiin liittyviä hankkeita

TEM, Uudenmaan ELY-keskus ja oikeusministeriö ovat käynnistäneet Hyvät väestösuhteet pakolaisia vastaanottavissa kunnissa ja alueilla: osallisuutta rakenteisiin vuorovaikutuksen kautta! -hankkeen, joka vahvistaa hyviä väestösuhteita osana kotoutumista edistävää työtä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Hankkeen toteutuksessa painotetaan kiintiöpakolaisia vastaanottavien kuntien tukemista, mikä vahvistaa kuntien edellytyksiä pakolaisten vastaanottoon ja tukee pakolaisina saapuneiden osallisuutta. Uudenmaan ELY-keskuksessa koordinoitava hanke jatkaa osana Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa toteutetun Hyvien väestösuhteiden edistämisen pilottihankkeen työtä. 

Kesällä on käynnistynyt myös hanke, jossa kehitetään alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluita ja niihin liittyvää yhteistyötä, ohjausta ja valvontaa. Hankkeessa tuetaan kuntia, hyvinvointialueita ja muita viranomaisia alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluiden yhteensovittamisessa ja valvonnassa, kun asumisen ja hoivan palvelut siirtyvät vaiheittain hyvinvointialueen vastuulle sosiaalihuoltolain alaiseksi toiminnaksi. Hanketta koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.  

KEHA-keskus tukee kuntia kotoutumislain kokonaisuudistukseen valmistautumisessa

Toimintaohjelman rahoituksella KEHA-keskukseen palkataan kehittämiskoordinaattori, joka tukee kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä ja ELY-keskuksia yhteiskuntaorientaation hankinnoissa. Kuntien on vuonna 2025 voimaan tulevan kotoutumislain kokonaisuudistuksen jälkeen järjestettävä monikielinen yhteiskuntaorientaatio kotoutuja-asiakkaille osana kunnan kotoutumisohjelmaa. Orientaation keskeisenä kohderyhmänä ovat kiintiöpakolaiset ja muut kansainvälistä suojelua saavat. Kehittämiskoordinaattori edistää monikielisen yhteiskuntaorientaation sujuvaa toteutusta. 

Osana toimintaohjelmaa kehitetään myös kotoutumisen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelut (Koto-digi), jotka voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien. Koto-digi-hanke on käynnistynyt KEHA-keskuksessa vuonna 2022. 

Tietoa kehittämiskokonaisuuksista ja niiden toiminnasta julkaistaan jatkossa sekä kotoutuminen.fi:ssä että ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen kanavissa. 

Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma rahoitetaan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) udelleensijoittamisen erillismäärärahalla.  

Lisätietoja: 
Lue lisää toimintaohjelmasta
Lue lisää Koto-digistä

Takaisin uutisiin