Osallisena-hanke julkaisee pakolaistaustaisten blogeja

Julkaisuajankohta 4.3.2022 16.35
Uutinen

Osallisena-hankkeen Kuuleeko kukaan -kampanja koostuu pakolaistaustaisten henkilöiden blogiteksteistä ja some-kampanjasta #KuuleekoKukaan. Kampanjassa pakolaistaustaiset maahanmuuttaneet saavat tuoda kuuluviin oman äänensä osallisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja palveluissa. 

Kuuleeko kukaan -kampanjan suojelijana toimii Helsingin kaupungin apulaispormestari Nasima Razmyar. Kampanjan tarkoituksena on tuoda esiin ääniä ja kannanottoja, jotka voivat jäädä kuulematta ja noteeraamatta. 

Kampanjassa kerätään pakolaistaustaisten kokemuksia muun muassa seuraavista teemoista:

  • Miten pakolaistaustaiset ovat saaneet äänensä kuuluviin suomalaisessa yhteiskunnassa? Miten heidän ääntään ei ole kuultu? 
  • Miten pakolaistaustaisten haaveita, tavoitteita ja unelmia tuetaan? 
  • Millaiset asiat saavat pakolaistaustaiset tuntemaan, että he ovat osa suomalaista yhteiskuntaa? Mitkä asiat vaikuttavat tunteeseen?

Kuuleeko kukaan-osallisuuskampanjan toteuttaa kotoutumisen edistämisen Osallisena-hanke. Hankkeen tavoitteena on muun muassa edistää pakolaistaustaisten maahan muuttaneiden osallisuutta kotoutumispalveluiden kehittämisessä. Lisäksi hanke kehittää maahanmuuttaneiden kohtaamisen osaamista kunnissa ja TE-toimistoissa.

Osallisena-hanketta hallinnoi Uudenmaan ELY-keskus ja hankkeen työntekijät sijoittuvat Kuntaliittoon ja kuntiin eri puolella Suomea. Hanketta rahoittaa Euroopan unionin turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun. 

Lisätietoja:
Osallisena-hanke
Osallisena-hanke Twitterissä
Osallisena-hanke Facebookissa
Osallisena-hanke Instagramissa @kuuleeko.kukaan

Anne Laitinen-Saunio, hankepäällikkö, [email protected]
Noora Hagman, hankesuunnittelija, [email protected]

Takaisin uutisiin