Ulkomaalaisten työllisyysasteessa on huomattavaa laskua

Julkaisuajankohta 27.3.2024 15.47
Uutinen

Ulkomaalaisten työllisyysasteen laskun taustalla voi olla matalasuhdanteen vaikutuksen lisäksi se, että yhä useampi tilapäistä suojelua saanut ukrainalainen on osa työvoimatutkimuksen otosväestöä. Ukrainalaisten vaikutus voi painaa kaikkien ulkomaalaisten työllisyysastetta alaspäin. Suomeen jäävien ukrainalaisten työllisyysasteen voidaan kuitenkin olettaa nousevan tulevaisuudessa.

Helmikuun 2024 lukuihin perustuvan työllisyyskatsauksen mukaan:

  • Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli helmikuussa 42 298, mikä on 15 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 19 prosenttia (6 750 henkilöä). 
  • Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa jatkuvasti. Vaikka kasvua selittääkin yleisesti ulkomaalaisen väestön määrän kasvu Suomessa, viime aikoina ulkomaalaisten työttömyyden kasvuun on kuitenkin vaikuttanut myös matalasuhdanne etenkin rakennusalalla ja teollisuudessa. 
  • Työvoimatutkimuksen mukaan ulkomaalaisten työllisyysaste oli 61,4 % vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä. Ulkomaan kansalaisten kausitasoitettu työllisyysaste laski jopa 4,9 %-yksiköllä edelliseen neljännekseen nähden.
    • Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli vuoden 2023 alkupuoliskolla selvästi korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä. Työllisyysasteen trendi on nyt kuitenkin lähtenyt matalasuhdanteen vuoksi huomattavan laskuun. Ulkomaalaisten työllisyysaste on Suomen kansalaisten vastaavaa suhdanneherkempi, ja ero suomalaisiin nähden kasvoikin nyt merkittävästi.
    • Työllisyysasteen laskun taustalla voi olla matalasuhdanteen vaikutuksen lisäksi se, että yhä useampi tilapäistä suojelua saanut ukrainalainen on tullut osaksi työvoimatutkimuksen otosväestöä. Haastavista lähtökohdista huolimatta varsin hyvin työllistyneiden ukrainalaisten työllisyysaste on ainakin toistaiseksi keskimääräistä matalampi, ja ukrainalaisten vaikutus voi painaa kaikkien ulkomaalaisten työllisyysastetta alaspäin. Suomeen jäävien ukrainalaisten työllisyysasteen voidaan olettaa nousevan tulevaisuudessa, kun työllistymistä tukevaa inhimillistä pääomaa karttuu maassa asutun ajan myötä.

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin ja työvoimatutkimuksen kyselytietoihin.

Maaliskuun 2024 katsaus ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta

Lisätietoja:
Työllisyyskatsaukset

Takaisin uutisiin