Vieras- ja monikielisille henkilöille järjestetään poliisiammattikorkeakouluun valmentavaa koulutusta

16.11.2021 15.00
Uutinen

Helsingissä järjestetään vuoden 2022 alussa vieras- ja monikielisille henkilöille suunnattua työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on, että opiskelija saa Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeissa vaadittavan osaamisen ja läpäisee pääsykokeen. Koulutuksen avulla pyritään edistämään hakijoiden moninaisuutta ja vastaamaan vieraskielisten poliisien tarpeeseen.

Valmentavassa koulutuksessa opiskelijat käyvät läpi Poliisiammattikorkeakouluun pääsykokeessa tarvittavia tietoja ja taitoja ja valmistautuvat haastatteluihin sekä fyysisiin testeihin. Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija läpäisee pääsykokeen ja työllistyy tulevaisuudessa poliisiksi. Koulutuksen aikana opiskelijat suorittavat myös järjestyksenvalvojan peruskurssin. 

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti vieraskielisille alalle soveltuville työttömille ja työttömyysuhan alaisille Suomen kansalaisille, jotka ovat asiakkaina TE-toimistossa tai kuntakokeilussa.  

Työkentällä on tarve vieraskielisille poliiseille

Koulutuksen tavoitteena on vastata poliisin työkentällä ilmenevään monikielisten poliisien tarpeeseen. Poliisiammattikorkeakoulun vuonna 2020 toteuttaman katsauksen mukaan poliisiin voi liittyä esimerkiksi ennakkoluuloja, jotka ehkäisevät alalle hakeutumisen. Myös suomen ja ruotsin kieleen liittyvät vaatimukset voivat vaikeuttaa hakemista tai pääsykokeen läpäisemistä. 

Poliisin monimuotoisuus on osa poliisin opiskelijarekrytointistrategiaa. Poliisien monimuotoisuus edistää julkisen hallinnon monimuotoisuutta ja yhteiskunnan yhdenvertaisuutta.  

Lisätietoa:
Lue lisää valmentavasta koulutuksesta
Monimuotoisen rekrytoinnin esteet ja edistäminen Poliisiammattikorkeakoulussa -katsaus

Takaisin uutisiin