Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

Tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen Kotoutumisen osaamiskeskus kokoaa luotettavien tahojen tuottamaa viestintää ja tuottaa päivittyvää tietoa (UKK) Ukrainasta saapuvien oleskelusta, tilapäisestä suojelusta, työskentelystä ja palveluista Suomessa.
Kotoutumislain uudistus Voimassa oleva laki kotoutumisen edistämisestä uudistetaan (kotoutumislain kokonaisuudistus, KOTO24). Uudistettu kotoutumislaki tulee voimaan 1.1.2025 yhtä aikaa TE-palvelujen uudistuksen kanssa.
Tietoa Koto-digi-järjestelmästä KEHA-keskuksen Koto-digi-hankkeessa kehitetään kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, jotka voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien.

Uutiset

Rakennusalan heikko suhdanne on kasvattanut ulkomaalaisten työttömyyttä
20.2.2024 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa. Kasvua selittää tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten siirtyminen TE-asiakkaiksi sekä ulkomaalaisen väestön määrän kasvu Suomessa.
Työperäistä hyväksikäyttöä torjutaan laajalla toimenpideohjelmalla
16.2.2024 | Uutinen
Työperäisen hyväksikäytön vastainen toimenpideohjelma sisältää lainsäädäntöuudistuksia, viranomaisten yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämistä sekä panostuksia neuvontaan ja tietoisuuden lisäämiseen eri vaiheissa. Useat ohjelman toimenpiteet pyrkivät viranomaisyhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämiseen.
Kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa koskeva hallituksen esitys on lausuntokierroksella
16.2.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on valmistellut hallitusohjelman mukaista kansalaisuuslain uudistusta lokakuusta alkaen. Ensimmäinen uudistusta koskeva hallituksen esitys, joka koskee kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa, on lausuntokierroksella 4.3.2024 asti. Esityksellä pidennettäisiin Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen.

Blogit

Monipuoliset vaikuttamisen mahdollisuudet tuovat merkityksellisyyttä ELY-keskusten maahanmuuttotyöhön
26.1.2024
Monilla ELY-keskuksissa maahanmuuttoyhdyshenkilöinä työskentelevillä on taustalla työhistoriaa TE-toimistosta; usein suoraan maahanmuuttaneiden kanssa tehdystä työstä. Merkityksellisyyden kokemus...
Ymmärrys riskeistä on osa kotoutumisen tiedolla johtamista 
20.12.2023
Oletetaan, että on vuosi 2028. Olemme rakentaneet kotoutumisen asiakastietojärjestelmän, joka paitsi toimii asiakastyön tukena myös tuottaa laadukasta ja kattavaa tietoa kotoutujista ja heille...
Yhteiskunnan vastaanottavuutta voidaan tukea tarinoilla ja taiteella
18.12.2023
Kotoutumisen tavoitteena on maahanmuuttaneen kokemus yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteiskunnan vastaanottavuutta. Yhteiskunnan vastaanottavuus...

Tapahtumat

Hyvä hankehakemus -koulutus 2024
12.3.2024 - 12.3.2024
Pakolaisavun Järjestöhautomon verkkokoulutuksessa esitellään viisi hyvän hakemuksen peruselementtiä ja tutustutaan Tulospolku-hankesuunnittelun työkaluun. Tilaisuudesta saat myös konkreettisia vinkkejä hyvän hakemuksen kirjoittamiseen.
Integration 2024 tutuksi -tietoisku
12.4.2024 - 12.4.2024
Integration 2024 tutuksi -tietoiskuissa kerrotaan Integration 2024 -tapahtumasta ja sen järjestelyistä ja toimijoista. Tilaisuudet järjestetään osana kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminta tutuksi -tietoiskuja, jotka järjestetään perjantaisin klo 9-10.
Tapahtumat

Nainen nojailee pystypöytään ja hymyilee