Hyppää sisältöön

Tapahtumat ja koulutukset

Kotoutumisen osaamiskeskus järjestää koulutuksia, seminaareja, webinaareja ja muita tapahtumia sekä osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Tapahtumat ja koulutukset -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista.

Kotoutumisen osaamiskeskuksen ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä tilaisuuksista voidaan jakaa materiaaleja ja tallenteita esiintyjien luvalla. Tilaisuuksien tallenteet tai koosteet julkaisemme osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla, jos ne täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Esitysmateriaaleja julkaistaan Kumppanuusalustan työtiloissa. Kumppanuusalustan käyttö vaatii palveluun rekisteröitymisen ja kirjautumisen

Kotoutumisen osaamiskeskus YouTubessa

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotoutumiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotoutuminen.fi:n tapahtumasivuilla. Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: [email protected].

Tutkimus tutuksi -tietoiskussa esitellään ajankohtaista kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta. Tutkimus tutuksi -tietoiskut järjestetään yhteistyössä Mobile Futures -hankkeen kanssa.

Järjestäjä: TEM

Kumppanuusohjelman osaamispysäkit ovat lyhyitä tilaisuuksia, joissa toimijat voivat jakaa konkreettisia kotoutumiseen, yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyviä toimintatapoja. Maaliskuun osaamispysäkillä esitellyssä on Kykyviisari, jonka avulla työikäinen henkilö voi arvioida työkykyään ja toimintakykyään.

Järjestäjä: TEM

Koulutuksessa käydään läpi, minkälaisiin toimiin EU-rahoitusta on haettavissa AMIF-rahaston haussa keväällä 2024.

Community sponsorship programmes aim to support integration of refugees into the new community. At this webinar, you will hear about recently launched pilot programmes in the Nordic countries.

Tilaisuudessa saat tietoa, mikä on suomalaisen demokratian tila, erityisesti maahanmuuttaneiden ja heidän jälkeläistensä yhteiskunnallisen osallistumisen näkökulmasta.

Järjestäjä: OM

Integration 2024 tutuksi -tietoiskuissa kerrotaan Integration 2024 -tapahtumasta ja sen järjestelyistä ja toimijoista. Maaliskuun tilaisuudessa 8.3.2024 teemana on rasismin vastainen viikko. Tilaisuudet järjestetään osana kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminta tutuksi -tietoiskuja, jotka järjestetään perjantaisin klo 9-10.

Järjestäjä: TEM

Monimuotoiset perheet -verkosto on julkaissut Monimuotoiset perheet poliisin työssä -oppaan. Oppaan teemoja käsitellään webinaarissa 12.3.2024.

Pakolaisavun Järjestöhautomon verkkokoulutuksessa esitellään viisi hyvän hakemuksen peruselementtiä ja tutustutaan Tulospolku-hankesuunnittelun työkaluun. Tilaisuudesta saat myös konkreettisia vinkkejä hyvän hakemuksen kirjoittamiseen.

Webinaarisarja Kohti kotoutumislain kokonaisuudistusta 2025 tarjoaa tietoa ja tukea kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24) valmistautumisessa. Kevään 2024 aikana järjestettävissä webinaareissa käydään läpi, miten kotoutumislain uudistus vaikuttaa kotoutumista edistävien toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin.

Järjestäjä: TEM

Monihelin Kumppanuudessa-hankkeen koulutuksen osallistujat saavat käytännönläheisiä vinkkejä aidon, molempia kumppaneita hyödyttävän kumppanuuden rakentamiseen ja vaalimiseen. Koulutus on tarkoitettu organisaatioille, jotka jotka haluavat luoda ja vahvistaa yhteistyötä monikulttuuristen yhdistysten kanssa. 

Kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -tietoiskut jatkuvat alkuvuoden 2024 ajan perjantaisin klo 9-10. 15.3. työstään kotoutumisen edistämisen parissa kertoo Kuntaliitto.

Järjestäjä: TEM

Kotoutumisen kumppanuusohjelman Kotoutumisen tilannekuva -tietoiskuissa kuulet tutkimustietoa kotoutumisen nykytilasta ja saat näkökulmia kotoutumista edistävän työn kehittämiseen. Perjantaina 15.3.2024 järjestettävän tietoiskun teemana on koulutus.

Järjestäjä: TEM

Depolarize.fi-hanke, Suomen kansallismuseo sekä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura järjestävät Väestösuhteet, historiat ja tulevaisuus -seminaarin 19.3.2024. Tilaisuuden tarkoituksena on pohtia, kuinka ei-niin-hyvin tunnetut, eri väestöryhmien näkökulmat Suomen historiaan saataisiin paremmin yleiseen tietoisuuteen.

In the two-hour workshop by Kumppanuudessa project and Finnish Red cross, participants join a guided exercise about the symbolic nature and concrete manifestations of “racism” in multiple areas of organizational work and social life.

Kotoutumisen kumppanuusohjelman vuoden 2024 ensimmäisen verkostopäivän aiheena on Tasa-arvoa terveyteen ja hyvinvointiin – maahanmuuttaneet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sote-palveluissa.

Järjestäjä: TEM

Kuntaliitto järjestää 21.3.2024 webinaarin, jossa käsitellään selkokieltä ja selkeää kieltä kunnan viestinnässä.

Sotaa paenneet ukrainalaiset Suomessa - kotikuntaan siirtyminen ja tulevaisuuden suunnitelmat on sisäministeriön toteuttama selvitys, jonka tarkoituksena oli kartoittaa Suomessa olevien Ukrainan pakolaisten tilannetta ja tulevaisuuden suunnitelmia. Webinaarissa esitellään selvityksen tuloksia.

Järjestäjä: SM

Kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -tietoiskut jatkuvat alkuvuoden 2024 ajan perjantaisin klo 9-10. Perjantaina 22.3. toiminnastaan kertoo Avoin hallinto.

Järjestäjä: TEM

KEHA-keskuksen Koto-digi-hankkeessa kehitetään valtakunnallista kotoutumisen asiakastietojärjestelmää, joka voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 alkaen. Koto-digi-hanke on päivittänyt listan ominaisuuksista, joita tavoitellaan järjestelmän ensimmäiseen, 1.1.2025 käyttöön otettavaan versioon.

Työpaja on suunnattu erityisesti tuleville työllisyysalueille.

Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelman järjestämässä tilaisuudessa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) esittelee vuonna 2024 rahoitettuja hankkeita ja rahoitushakusuunnitelmiaan vuodelle 2025.

Järjestäjä: TEM

Kuntaliiton järjestämässä tuumaustunnissa saamme katsauksen uudistuvaan kotoutumislakiin, työvoiman ulkopuolella olevien maahan muuttaneiden tavoittamiseen ja kuulemme kokemuksia ja vinkkejä esimerkiksi kotivanhemmille suunnattujen kotoutumispalvelujen ja niiden aikaisen lastenhoidon järjestämisestä.