Hyppää sisältöön

Tapahtumat ja koulutukset

Kotoutumisen osaamiskeskus järjestää koulutuksia, seminaareja, webinaareja ja muita tapahtumia sekä osallistuu erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Tapahtumat ja koulutukset -sivuilla julkaistaan lisätietoja osaamiskeskuksen koulutuksista ja tapahtumista sekä tietoa yhteistyökumppanien ja sidosryhmien tapahtumista.

Kotoutumisen osaamiskeskuksen ja yhteistyökumppaneiden järjestämistä tilaisuuksista voidaan jakaa materiaaleja ja tallenteita esiintyjien luvalla. Tilaisuuksien tallenteet tai koosteet julkaisemme osaamiskeskuksen YouTube-kanavalla, jos ne täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Esitysmateriaaleja julkaistaan Kumppanuusalustan työtiloissa. Kumppanuusalustan käyttö vaatii palveluun rekisteröitymisen ja kirjautumisen

Kotoutumisen osaamiskeskus YouTubessa

Tarjoa tapahtumaa julkaistavaksi sivuilla

Voit tarjota kotoutumiseen tai pakolaisten vastaanottoon liittyvää tapahtumaa tai koulutusta julkaistavaksi kotoutuminen.fi:n tapahtumasivuilla. Lähetä vinkki tapahtumasta osoitteeseen: [email protected].

Tutkimus tutuksi -tietoiskussa esitellään ajankohtaista kotoutumiseen ja maahanmuuttoon liittyvää tutkimusta. Tutkimus tutuksi -tietoiskut järjestetään yhteistyössä Mobile Futures -hankkeen kanssa.

Järjestäjä: TEM

Hyvät väestösuhteet -hanke ja Hämeen ELY-keskus järjestävät 5.2. Päijät-Hämeen alueellisille ja paikallisille toimijoille työpajan, jonka tarkoituksena on miettiä yhdessä, miten alueella edistetään hyviä väestösuhteita.

Hämeen ELY-keskuksessa on nyt haettavana rahoitusta valtakunnallisessa teemassa Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: Työ, osaaminen ja osallisuus. Hakuinfossa 6.2.2024 käsitellään haun sisältöä sekä mm. valintaprosessia ja valintaperusteita.

Kumppanuusohjelman osaamispysäkit ovat lyhyitä tilaisuuksia, joissa toimijat voivat jakaa konkreettisia kotoutumiseen, yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyviä toimintatapoja. Vuoden 2024 ensimmäisellä osaamispysäkillä on aiheena tekoäly ChatGPT monikielisen viestinnän tukena.

KEHA-keskuksen Koto-digi-hanke ja järjestelmäkehittäjä Tietoevry esittelevät vuoden 2024 aikana valtakunnallisen kotoutumisen asiakastietojärjestelmän valmiita rakenteita ja ratkaisuja. Tämä on vuoden 2024 ensimmäinen esittelytilaisuus.

Järjestöjen rahoitusinfossa tutustutaan järjestörahoituksiin. Kolmiosainen rahoitusinfo tarjoaa laajan kuvan järjestöjen ulkoisesta rahoituksesta.

Infossa kerrotaan, miten kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelua voi hyödyntää etenkin ohjaus- ja neuvontatyössä.

Integration 2024 tutuksi -tietoiskuissa kerrotaan Integration 2024 -tapahtumasta ja sen järjestelyistä ja toimijoista. Tilaisuudet järjestetään osana kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminta tutuksi -tietoiskuja, jotka järjestetään perjantaisin klo 9-10.

Järjestäjä: TEM

Järjestöjen rahoitusinfossa tutustutaan järjestörahoituksiin. Kolmiosainen rahoitusinfo tarjoaa laajan kuvan järjestöjen ulkoisesta rahoituksesta.

Maahanmuuttovirasto järjestää 13.2.2024 infotilaisuuden vastaanottojärjestelmän muutoksista sekä tilapäistä suojelua saavien kuntaan siirtymisen viranomaispalveluista.

Järjestäjä: Migri

Suomeen muutetaan nyt Tilastokeskuksen mukaan ennätyksellisen vilkkaasti, yleisimmin työpaikan tai perhesuhteiden vuoksi. Miten suomalainen yhteiskunta ja sen palvelut kohtaavat tulijat? Entä mitä vääriä käsityksiä liittyy maahanmuuttajien sosiaaliturvan käyttöön? Mitä pitäisi tehdä, jotta Suomeen muuttavat ihmiset pääsisivät sujuvasti osaksi yhteiskuntaa?

THL järjestää vuosittaisen Asiakkaat ja sote -webinaarin 14.2.2024. Vuoden 2024 webinaarin tavoitteena on syventää yhdessä ymmärrystä asiakasosallisuudesta ja tehdä näkyväksi onnistumisia asiakasosallisuuden toteutumisesta erilaisissa tilanteissa.

Järjestäjä: THL

THL esittelee tilaisuudessa maahanmuuttaneiden terveydestä, hyvinvoinnista sekä terveyspalvelukokemuksista kerättyä tietoa viidellä kielellä (suomi, arabia, venäjä, viro ja vietnam).

Järjestäjä: THL

Koulutuksessa kerrotaan Toisto menetelmän käytöstä suomen kielen alkeiden opettamisessa. Toisto-menetelmällä suomea opetetaan puhumalla - ilman kirjoja, kyniä tai kielioppisääntöjä.

Keskiviikkona 14.2. 14-15 Kuntaliiton TE2024-tuumaustunnin aiheena on Koto-digi. Koto-digi-hankkeessa kehitetään kotoutumisen valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluita, jotka voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien.

The Nordic countries are facing labour shortages across various sectors. Still many refugees and immigrants experience difficulties in establishing themselves on the labour market. Why are we in this paradoxical situation?

Järjestöjen rahoitusinfossa tutustutaan järjestörahoituksiin. Kolmiosainen rahoitusinfo tarjoaa laajan kuvan järjestöjen ulkoisesta rahoituksesta.

Kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -tietoiskut jatkuvat alkuvuoden 2024 ajan perjantaisin klo 9-10. Perjantaina 16.2. esittelyssä on kotoutumisen indikaattorit.

Järjestäjä: TEM

Kotoutumisen kumppanuusohjelman Kotoutumisen tilannekuva -tietoiskuissa kuulet tutkimustietoa kotoutumisen nykytilasta ja saat näkökulmia kotoutumista edistävän työn kehittämiseen. Perjantaina 16.2.2024 järjestettävän tietoiskun teemana on työllisyys.

Järjestäjä: TEM

Uudenmaan ELY -keskuksen valtakunnallinen Kumppanina kotoutumisessa -koordinaatiohanke (ESR+) järjestää webinaarin, jossa esitellään avoimeen vieraskielisten kielellisen tuen rahoitushakuun liittyviä mielenkiintoisia teemoja ja tuo yhteen hankehakijoita.

Kumppanuusohjelman ja Moniheli ry:n Järjestöt tutuksi -tietoiskussa kuullaan kotoutumista edistävien järjestöjen ja yhdistysten työstä. Perjantaina 23.2.2024 toimintaansa esittelee Irakin naisten yhdistys ry (INY ry).

Järjestäjä: TEM

Valtakunnallisen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkoston lähitapaaminen joulukuulta jouduttiin perumaan, mutta uusi tapaaminen järjestetään tiistaina 27.2.2024 klo 8.30-12.30 Helsingissä.

Tilastokeskuksen livelähetyksissä pureudutaan ajankohtaisiin tilastoaiheisiin. 27.2.2024 aiheena on maahanmuutto.

Kotoutumisen kumppanuusohjelman tilaisuuden tavoitteena on antaa tietoa kunniaan liittyvästä väkivallasta, sen eri muodoista sekä yleisyydestä. Tilaisuudessa kuullaan eri toimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten kunniaan liittyvä vakivalta tunnistetaan ja miten siihen voidaan puuttua.

Järjestäjä: TEM

Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaamisessa jaetaan tietoa, hyviä toimintatapoja ja yhteistyömalleja pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden työn tueksi. Helmikuun tilaisuuden teemana on vammaisten pakolaisten vastaanotto ja kotoutumisen edistäminen.

Järjestäjä: TEM