Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit päättäjänä tai johtajana kunnassa tai valtiolla

Kuntapäättäjä tai kunnassa ja valtiolla johtotehtävissä toimiva tekee päätöksiä ja ratkaisuja, jotka voivat koskea kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa. Päätöksenteon tueksi tarvitaan tietoa, tutkimusta ja tilastoja teemoista.

Ihmisiä neuvotteluhuoneessa

Palvelut Osiosta saat tietoa kotoutumista edistävistä ja monikielisistä palveluista, ruotsinkielisestä kotoutumisesta ja asiakkuuden tukemisesta.
Toimijat ja tehtävät Monialainen yhteistyö kotoutumisen edistämisessä tekee työstä vaikuttavampaa. Kotoutumista edistäviä toimijoita on paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla.
Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Lainsäädäntö Useat lait ohjaavat kotoutumista. Muista ottaa huomioon myös palvelukohtainen lainsäädäntö.
Kotoutumisen edistämisen painopisteet Kotoutumisen edistämistä ohjaavaan lainsäädäntöön liittyvät kotoutumista edistävät ohjelmat, monialainen yhteistyö ja eri toimijoiden väliset kumppanuudet.
Opi kotoutumisesta Verkkokoulutus on suunnattu erityisesti aloitteleville kotoutumisen ammattilaisille. Koulutuksesta saat kattavat perustiedot kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.

Uutisia päättäjille

Kotouttamisohjelmat lisäävät yhteistyötä mutta niiden tavoitteellisuutta pitäisi kehittää
18.2.2022 | Uutinen
Kuntien kotouttamisohjelmat lisäävät yhteistyötä ja sitouttavat päätöksentekijöitä kotoutumisen edistämiseen. Ohjelmien tavoitteellisuutta ja erityisesti tavoitteiden toteutumisen seurantaa täytyy kuitenkin kehittää. Näin arvioi Innolink Group ja Siirtolaisinstituutti Selvityksessä kuntien kotouttamisohjelmista.
Käsitteet edistämässä yhdenvertaisuutta – kotoutumisen osaamiskeskus järjestää info- ja keskustelutilaisuuksia kotoutumisen sanastosta marraskuussa
10.11.2021 | Uutinen
Oletko kiinnostunut kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvistä käsitteistä ja niiden käytöstä? Tervetuloa kotoutumisen osaamiskeskuksen järjestämiin info- ja keskustelutilaisuuksiin marraskuussa! Kotoutumistoimijoille ja viestinnän ammattilaisille järjestettävien suomenkielisten tilaisuuksien lisäksi järjestämme keskustelutilaisuudet arabiaa ja venäjää puhuville henkilöille.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen uusi toimenpideohjelma vahvistaa maahanmuuttaneiden oppilaiden perustaitoja
9.11.2021 | Uutinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät toimenpideohjelman, joka pyrkii vahvistamaan maahanmuuttaneiden oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia. Ohjelma kestää vuodesta 2022 vuoteen 2026, ja se on suunnattu erityisesti vuosiluokilla 7-9 oleville oppilaille.
Uudistunut kotoutuminen.fi-verkkosivu palvelee kotoutumistoimijoita
1.9.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen ylläpitämän verkkopalvelun uudistus on edennyt. Vanha kotouttaminen.fi-sivusto lakkaa toimimasta ja kotoutuminen.fi:n beta-versiosta siirrytään varsinaiseen verkkopalveluun keskiviikkona 1.9.2020. Jatkossa käyttäjiä palvelee siis vain kotoutuminen.fi.
Selvitys kuntien kotouttamisohjelmista on käynnistynyt
4.8.2021 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus on tilannut selvityksen kuntien kotouttamisohjelmista. Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kotouttamisohjelmien sisällöistä, laatimisprosesseista ja ohjelmien merkityksestä kotoutumista edistävässä työssä paikallisesti ja alueellisesti. Selvityksen toteuttaa konsultti- ja tutkimusyhtiö Innolink yhdessä Siirtolaisuusinstituutin kanssa.
Kaikki uutiset