Hyppää sisältöön

Tietoa sinulle, kun toimit työantajana

Työnantaja kohtaa suomalaisen työelämän monimuotoistumisen, voi edistää yhteiskunnan vastaanottavuutta ja vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuuden työelämä on.

Mies ja nainen pöydän ääressä, toinen ojentaa paperia

Työelämä ja työperäinen maahanmuutto Osiossa on tietoa työelämästä, työllistymisestä ja työperäisestä maahanmuutosta. Osion sisältöjä kehitetään kesän 2021 aikana.
Työelämän monimuotoisuusohjelma Työ- ja elinkeinoministeriön työelämän monimuotoisuusohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat.
Kumppanuusohjelma Kumppanuusohjelman tavoitteena on ideoida, tunnistaa ja tukea kotoutumistyötä tukevia yhteistyömahdollisuuksia.
Opi kotoutumisesta Verkkokoulutus on suunnattu erityisesti aloitteleville kotoutumisen ammattilaisille. Koulutuksesta saat kattavat perustiedot kotoutumisesta ja pakolaisten vastaanotosta.
Yhteiskunnan vastaanottavuus Yhteiskunnan vastaanottavuuden näkökulmasta kotoutuminen on monensuuntaista. Kotoutuminen voidaan nähdä myös dynaamisena kahdensuuntaisena keskinäisen mukautumisen prosessina, johon kaikki jäsenvaltioiden maahanmuuttajat ja asukkaat osallistuvat.
InfoFinland.fi InfoFinland on monikielinen verkkosivusto, joka kokoaa yhteen tärkeää tietoa Suomeen muuttoa suunnittelevalle tai täällä jo asuvalle. Sivusto palvelee myös viranomaisia monikielisessä tiedotuksessa.

Uutisia työnantajille

Työryhmä alkaa valmistella kotoutumistukea ja työmarkkinatuen kielilisää
12.4.2024 | Uutinen
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, joka alkaa valmistella kotoutumistukea ja työmarkkinatuen kielilisää. Uudistuksen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttaneiden työllisyyttä ja kotoutumista.
Ulkomaalaisten työllisyysasteessa on huomattavaa laskua
27.3.2024 | Uutinen
Ulkomaalaisten työllisyysasteen laskun taustalla voi olla matalasuhdanteen vaikutuksen lisäksi se, että yhä useampi tilapäistä suojelua saanut ukrainalainen on osa työvoimatutkimuksen otosväestöä. Ukrainalaisten vaikutus voi painaa kaikkien ulkomaalaisten työllisyysastetta alaspäin. Suomeen jäävien ukrainalaisten työllisyysasteen voidaan kuitenkin olettaa nousevan tulevaisuudessa.
Rakennusalan heikko suhdanne on kasvattanut ulkomaalaisten työttömyyttä
20.2.2024 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa. Kasvua selittää tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten siirtyminen TE-asiakkaiksi sekä ulkomaalaisen väestön määrän kasvu Suomessa.
Työperäistä hyväksikäyttöä torjutaan laajalla toimenpideohjelmalla
16.2.2024 | Uutinen
Työperäisen hyväksikäytön vastainen toimenpideohjelma sisältää lainsäädäntöuudistuksia, viranomaisten yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämistä sekä panostuksia neuvontaan ja tietoisuuden lisäämiseen eri vaiheissa. Useat ohjelman toimenpiteet pyrkivät viranomaisyhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämiseen.
Uusi Kotoutumisen kokonaiskatsaus on julkaistu
14.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 antaa yleiskuvan kotoutumisen tilasta Suomessa. Julkaisu koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuvataan kotoutumisen tilan muutoksia suhteessa neljän vuoden takaiseen tilanteeseen indikaattoritiedoilla. Toinen osa koostuu tutkimusartikkeleista.
Kaikki uutiset