Kansainväliseen suojeluun vaikuttavat lakihankkeet ovat käynnistyneet sisäministeriössä

Julkaisuajankohta 24.10.2023 11.00
Uutinen

Sisäministeriö on asettanut kolme hanketta, joilla pyritään toteuttamaan hallitusohjelman mukaiset tiukennukset kansainväliseen suojeluun. Tarkoituksena on muuttaa kansainvälinen suojelu väliaikaiseksi ja mahdollistaa suojelun lakkaaminen, jos hakija on syyllistynyt rikokseen. Samalla otetaan käyttöön rajamenettely ja tehostetaan turvapaikkaprosessia. Muutokset koskevat ulkomaalaislakia.

Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmassa linjataan, että Suomessa otetaan käyttöön tiukennuksia kansainvälistä suojelua koskevaan lainsäädäntöön. Sisäministeriön hankkeissa ulkomaalaislakiin toteutetaan EU:n määritelmä-, menettely- ja paluudirektiivien mahdollistamat tiukennukset ja otetaan käyttöön menettelydirektiivin mukainen rajamenettely. EU:n direktiivit toimeenpannaan kansallisesti.

Tavoitteena muuttaa kansainvälinen suojelu väliaikaiseksi ja tehostaa turvapaikkaprosessia

Ensimmäisessä hankkeessa kansainvälinen suojelu muutetaan väliaikaiseksi ja kansainvälisen suojelun lupien kestoa lyhennetään. Jatkossa myönnettyyn turvapaikkaan perustuva lupa olisi voimassa kolme vuotta ja toissijaiseen suojeluun perustava lupa yhden vuoden. Kansainvälisen suojelun lupien pituus lyhennettäisiin EU-direktiivin sallimaan minimiin. 

Toisessa hankkeessa otetaan käyttöön EU:n turvapaikkamenettelydirektiivin mukainen rajamenettely. Rajamenettely on keino käsitellä turvapaikkahakemuksia tietyissä tilanteissa nopeassa menettelyssä niin, etteivät hakijat voisi liikkua vapaasti Suomen alueella tai muihin EU-maihin. 

Kolmannessa hankkeessa pyritään tehostamaan turvapaikkaprosessia. Hankkeessa turvapaikkaprosessi sidotaan selkeämmin EU:n menettelydirektiiviin. Hankkeessa selvitetään, mikä tieto on olennaisinta saada hakemuksen rekisteröinti- ja jättämisvaiheessa ja painotetaan turvapaikkapuhuttelun merkitystä. Hankkeen tueksi toteutetaan selvitys turvapaikkahakemusten käsittelystä ja hyväksymisprosenteista eri EU-maissa.

Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, ja on niiden perusteella velvoitettu antamaan kansainvälistä suojelua sotaa, vainoa ja ihmisoikeusloukkauksia pakenevalle. Ulkomaalaislaissa säädetään perusteista ja menettelyistä, joilla kansainvälisen suojelua annetaan.

Lisätietoja:
Lue sisäministeriön tiedote kansainvälisen suojelun tiukennuksista
Tietoa EU:n turvapaikkasäädöksistä

Takaisin uutisiin