Hyppää sisältöön

Kotoutuminen.fi-blogi tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen

Kotoutumisen osaamiskeskus julkaisee kotoutuminen.fi:ssä kotoutumiskentän eri toimijoiden blogikirjoituksia. Kirjoittajina ovat erityisesti yhteistyökumppanit, hankkeiden, kuntien, järjestöjen kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat. Blogin yhteydessä voimme myös julkaista hankkeiden tuloksia ja tuotoksia. Myös osaamiskeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kirjoittavat blogiin.

Otamme vastaan blogikirjoituksia koko ajan. Jos olet kiinnostunut kirjoittamaan blogiin, ota yhteyttä: [email protected].

Blogeja voi kommentoida ja kommentoija vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Blogin ylläpitäjät päättävät, mitkä viestit julkaistaan. Blogikirjoittajat eivät ota kantaa/vastaa yksittäisten henkilöiden tilanteisiin liittyviin kysymyksiin. Kirjoitukset ja kommentit eivät edusta työ- ja elinkeinoministeriön virallista kantaa.

Blogin sisältöön liittyvät oikeudet

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM). TEM pidättää itsellään kaikki oikeudet blogisivuston sisältöön. Kommentoija myöntää TEM:lle oikeuden julkaista tai olla julkaisematta aineiston, jonka kommentoija on lähettänyt kommentointipalstalle.

Vuorovaikutusta ja hyviä väestösuhteita edistettiin Kuopiossa

”Ihmisten välinen vuorovaikutus on äärimmäisen tärkeää ja vuorovaikutuksen pitää tuntua, osallisuuden pitää koskettaa ja olla emotionaalista, jopa fyysistä.”

50 tapaa kerätä leiri-ilmoittautumisia 

Yhdenvertaisuuden ja vieraanvaraisuuden todeksi tekeminen edellyttää moninaisuuden huomioimista kaikenkokoisissa asioissa. Tässä yksi esimerkki...

Ilman huoltajaa suomeen tulleet nuoret tarvitsevat kannustusta ja tukea aikuistumiseen

Itsenäistyminen on merkittävä siirtymävaihe kenen tahansa aikuistuvan nuoren elämässä. Erityisesti muutto omilleen on kohta, jossa aikuistuva nuori ottaa...

Suomalainen koulutusjärjestelmä tulee vanhemmille tutuksi omalla kielellä 

Omakielisissä vertaisryhmissä tutustutaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään, jotta vanhemmat voisivat tukea nuoriaan oman polun löytämisessä.

Arvot toimivat työkaluna kulttuurieroista keskustelemiseen

Keskustelu onnistuneen kotoutumisen mahdollisuuksista kiteytyy usein kulttuurieroihin ja etenkin arvoihin: ovatko eri kulttuureista tulevien ihmisten arvot...