Hyppää sisältöön

Uutiset

Kotouttamisohjelmat lisäävät yhteistyötä mutta niiden tavoitteellisuutta pitäisi kehittää
18.2.2022 | Uutinen
Kuntien kotouttamisohjelmat lisäävät yhteistyötä ja sitouttavat päätöksentekijöitä kotoutumisen edistämiseen. Ohjelmien tavoitteellisuutta ja erityisesti tavoitteiden toteutumisen seurantaa täytyy kuitenkin kehittää. Näin arvioi Innolink Group ja Siirtolaisinstituutti Selvityksessä kuntien kotouttamisohjelmista.
Karvi arvioi maahanmuuttaneiden lukutaitokoulutuksen
10.2.2022 | Uutinen
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi arvioi vuoden 2022 aikana aikuisten maahanmuuttaneiden lukutaitokoulutuksen. Selvitys tuottaa tietoa maahanmuuttaneiden luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen suunnittelun, toteutuksen, arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon koulutus siirtyi opetus- ja kulttuuriministeriölle työ- ja elinkeinoministeriöltä vuoden 2018 alussa. 
Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen hakuaika on alkanut
2.2.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke edistää kansainvälistä suojelua saavien vastaanottoa myöntämällä kunnille taloudellista tukea. Kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuen (entinen hätätapausten vastaanoton lisätuki) hakuaika on 1.2.–15.11.2022.
Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM kokosi siirtolaisten identiteettiä käsitteleviä resursseja
26.1.2022 | Uutinen
IOM:n luomasta resurssipankista löytyy laaja valikoima resursseja muun muassa maahanmuuttajien osallisuuden ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi sekä monimuotoisuuden valtavirtaistamiseksi.
Vastuu valmiussuunnittelusta siirtyi Maahanmuuttovirastolle vastaanottolain muutoksen myötä
26.1.2022 | Uutinen
Vuodenvaihteessa voimaan astuneen lakimuutoksen myötä Maahanmuuttovirastolla on kokonaisvastuu valmiussuunnittelusta ja varautumistoimista. Maahanmuuttovirasto on johtovastuussa vastaanottopalveluiden järjestämisestä laajamittaisen maahantulon tilanteessa.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisvuodesta
26.1.2022 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski 15 prosenttia edellisvuodesta tammikuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan. 
Selvitys: viranomaisten roolin ulkomaisen työvoiman oikeuksien turvaajana on jatkossa oltava entistä vahvempi
11.1.2022 | Uutinen
Siirtolaisuusinstituutin tuoreen selvityksen keskeinen johtopäätös on, että työmarkkinoiden kansainvälistyminen ja ulkomaalaislain muutos korostavat nykyisten lupa- ja valvontatehtävien rinnalla entistä vahvemmin myös viranomaisten roolia ulkomaisen työvoiman oikeuksien turvaajana. Hyväksikäytön uhreja voidaan rohkaista kertomaan hyväksikäyttöepäilyistään viranomaisille ilman turhaa pelkoa, kun viranomaisten ja uhrien välille on rakennettu luottamusta. 
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt ja työllisyysaste on korkeampi kuin kertaakaan 2000-luvulla
21.12.2021
Joulukuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt 10% vuoden 2020 marraskuuhun verrattuna. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut lähes kaikkialla Suomessa, mutta pitkäaikaistyöttömien määrä on edelleen korkealla.
Kuntiin henkilöstöä myös kotoutumista edistävien tehtävien järjestämiseen
21.12.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) kehottaa kuntia huomioimaan, että kuntaan jää riittävästi henkilöstöä kotoutumista edistävien tehtävien järjestämiseen vuoden 2023 alusta.
Euroopan komission uusi verkkosivusto kokoaa ajankohtaista tietoa kotoutumisesta EU:n alueelta
20.12.2021 | Uutinen
Euroopan komissio on julkaisut marraskuussa uuden ja selkeän kotoutumiseen liittyvän verkkosivuston (European Website on Integration, EWSI). Sivusto on ainoa EU:n laajuinen tietolähde, joka tarjoaa tietoa maahanmuutosta ja kotoutumisesta.
TE-palvelut-uudistukseen liittyvä erillisratkaisu määrittelee kotoutumiseen liittyvät rahoitusvastuut
14.12.2021 | Uutinen
Työllisyyden ministeriryhmä on päättänyt TE-palvelut 2024 -uudistukseen liittyvästä erillisratkaisusta, joka linjaa vastuut kotoutumisen palveluiden rahoituksessa. Erillisratkaisu tukee kuntien mahdollistuksia edistää kotoutumista ja työllistymistä heti kotoutumisen alkuvaiheessa ja huomioi kuntien erilaiset tilanteet kotoutuja-asiakkaiden määrissä.
Ilmoittaudu mukaan kotoutumisen kumppanuusohjelman osallisuuskoulutukseen
13.12.2021 | Uutinen
Kotoutumisen kumppanuusohjelma järjestää alkuvuodesta 2022 osallisuuskoulutuksen, jossa keskitytään osallisuuden ulottuvuuksiin sekä osallisuuden merkitykseen yksilöille ja yhteiskunnalle. Koulutus koostuu kolmesta koulutuskerrasta, jotka järjestetään 20.1.2022, 3.2.2022 ja 17.2.2022 klo 9-13 Zoom-yhteydellä. Koulutus on täynnä.
Pohjoismaiden ministerit keskustelevat kotoutumisesta, digitalisaatiosta ja työnteon uusista muodoista virtuaalikokouksessa
8.12.2021 | Uutinen
Digitalisaatio, työnteon uudet muodot, osaamisvaatimusten kasvu ja väestörakenteen muutokset vaativat entistä parempaa kotoutumispolitiikkaa. Osana Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakautta Suomi järjestää 7.–8.12.2021 virtuaalikokouksen, jossa Pohjoismaiden kotoutumisesta vastaavat ministerit keskustelevat kotoutumiseen liittyvistä aiheista.
Kumppanuusalusta – kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden yhteistyötila avautuu tänään!
2.12.2021 | Uutinen
Kumppanuusalusta on vuorovaikutteinen, digitaalinen ja yhteisöllinen yhteistyötila kotoutumisen, maahanmuuton ja pakolaisten vastaanoton toimijoille, asiantuntijoille, sidosryhmille ja verkostoille. Alusta avautuu käyttäjille torstaina 2.12.2021 beta-versiona. Rekisteröidy alustalle ja tule mukaan Kumppanuusalusta-yhteisöön!
Policy Brief avaa maahanmuuton vaikutuksia paikallisten työllisyyteen ja palkkoihin
30.11.2021 | Uutinen
Tutkimuskirjallisuuden perusteella maahanmuutolla voi olla pieniä positiivisia vaikutuksia paikallisväestön työmarkkinatulemiin. Vaikutukset voivat kuitenkin olla negatiivisia niille, jotka kilpailevat maahanmuuttaneiden kanssa samoista työtehtävistä. Aihetta käsitellään kotoutumisen osaamiskeskuksen Policy Brief -artikkelisarjan kolmannessa osassa, jonka on kirjottanut tutkijatohtori Isa Kuosmanen.
MIELI ry:n kysely selvittää, miten moni- ja vieraskieliset henkilöt saavat tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista
29.11.2021 | Uutinen
MIELI ry pyrkii edistämään tietoa mielenterveydestä ja mielenterveyspalveluista muuta kieltä kuin suomea puhuvien henkilöiden parissa. Järjestö on avannut kyselyn, jossa kartoitetaan, mistä ja miten mielenterveyteen liittyvää tietoa tällä hetkellä saadaan ja millaisia kokemuksia vieraskielisistä mielenterveyspalveluista Suomessa on.
Hae TEM:n järjestöavustusta 20.12.2021 mennessä
29.11.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jakaa vuodelle 2022 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka avulla tehostetaan kolmannen sektorin kotoutumista tukevaa toimintaa. Vuoden 2022 hankehaussa rahoitetaan hankkeita, joiden tavoitteena on tukea perheellisten maahanmuuttaneiden kotoutumista. Haku on avoinna 29.11.–20.12.2021.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski lokakuussa, mutta alueelliset erot ovat suuria
23.11.2021 | Uutinen
Marraskuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut vuoden 2020 lokakuuhun verrattuna -6%. Työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut merkittävästi Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Ahvenanmaalla, Lapsissa ja Pirkanmaalla, kun taas joillakin alueilla työttömien työnhakijoiden määrät ovat nousseet.
Vuoden 2022 pakolaiskiintiötä esitetään korotettavaksi 1 500 henkilöön
18.11.2021 | Uutinen
Hallitus esittää eduskunnalle vuoden 2022 pakolaiskiintiötä nostettavaksi 1 500 henkilöön Afganistanin tilanteen vuoksi.
Vieras- ja monikielisille henkilöille järjestetään poliisiammattikorkeakouluun valmentavaa koulutusta
16.11.2021 | Uutinen
Helsingissä järjestetään vuoden 2022 alussa vieras- ja monikielisille henkilöille suunnattua työvoimakoulutusta, jonka tavoitteena on, että opiskelija saa Poliisiammattikorkeakoulun pääsykokeissa vaadittavan osaamisen ja läpäisee pääsykokeen. Koulutuksen avulla pyritään edistämään hakijoiden moninaisuutta ja vastaamaan vieraskielisten poliisien tarpeeseen.
Kaikki uutiset