Hyppää sisältöön

Uutiset

Tutkimus kannustaa Suomea pohtimaan täydentäviä maahantulon väyliä
16.11.2021 | Uutinen
Nykyisen lainsäädännön mukaan kansainvälisen suojelun tarpeessa olevat henkilöt voivat saada suojelua Suomesta saapumalla Suomeen turvapaikanhakijoina tai kiintiöpakolaisina. Valtioneuvoston teettämässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisia täydentäviä maahanmuuton väyliä eri maissa on kansainvälistä suojelua tarvitseville henkilöille. Tutkimuksen mukaan laillisen maahantulon mahdollistamiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja.
Etnon vaaliklinikoilla välitetään tietoa vuoden 2022 aluevaaleista
15.11.2021 | Uutinen
Suomessa järjestetään aluevaalit tammikuussa 2022. Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) järjestää ennen aluevaaleja vaaliklinikoita, joissa keskustellaan vaalien tarkoituksesta, hyvinvointialueiden tehtävistä, maahanmuuttaneiden osallisuudesta ja vaalihäirinnästä. Oikeusministeriö on tuottanut vaaleista tietoa myös eri kielillä.
Otamme käyttöön evästekyselyn kotoutuminen.fi:ssä
11.11.2021 | Uutinen
Kotoutuminen.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä ja liitännäisiä, jotka parantavat käyttökokemusta. Osa on välttämättömiä palvelun toiminnan kannalta, ja ne aktivoidaan automaattisesti. Otamme käyttöön evästekyselyn viikolla 46. Jos kävijä on hyväksynyt evästeiden käytön, palvelun kävijäseuranta kerää palvelun käytöstä yleisiä tilastotietoja, joita hyödynnetään verkkopalvelun kehittämisessä ja laadunvalvonnassa. 
TEM rahoittaa Kansainvälisten osaajien Suomi -tutkimushanketta
10.11.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana tutkimushankkeessa, jossa selvitetään, miten Suomeen saadaan lisää kansainvälisiä osaajia. Kansainvälisten osaajien Suomi -hanketta toteuttaa yleishyödyllinen tutkimuslaitos E2-tutkimus ja mukana on iso joukko yhteistyökumppaneita.
Käsitteet edistämässä yhdenvertaisuutta – kotoutumisen osaamiskeskus järjestää info- ja keskustelutilaisuuksia kotoutumisen sanastosta marraskuussa
10.11.2021 | Uutinen
Oletko kiinnostunut kotoutumiseen, yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvistä käsitteistä ja niiden käytöstä? Tervetuloa kotoutumisen osaamiskeskuksen järjestämiin info- ja keskustelutilaisuuksiin marraskuussa! Kotoutumistoimijoille ja viestinnän ammattilaisille järjestettävien suomenkielisten tilaisuuksien lisäksi järjestämme keskustelutilaisuudet arabiaa ja venäjää puhuville henkilöille.
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen uusi toimenpideohjelma vahvistaa maahanmuuttaneiden oppilaiden perustaitoja
9.11.2021 | Uutinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus käynnistävät toimenpideohjelman, joka pyrkii vahvistamaan maahanmuuttaneiden oppilaiden oppimis- ja koulunkäyntivalmiuksia. Ohjelma kestää vuodesta 2022 vuoteen 2026, ja se on suunnattu erityisesti vuosiluokilla 7-9 oleville oppilaille.
TEM valmistelee oleskeluvan saaneiden, ilman huoltajaa tulleiden nuorten palveluiden uudistamista
4.11.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä alkaa valmistella oleskeluluvan saaneiden, alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden nuorten ja lasten palveluiden järjestämisen uudistamista. Tavoitteena on turvata näille nuorille yhdenvertaiset palvelut muiden erityistä tukea tarvitsevien ryhmien tapaan. 
Opetushallitus pyytää lausuntoja kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteista
4.11.2021 | Uutinen
Opetushallitus on avannut lausuntokierroksen aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen perusteista. Uudistettavilla opetussuunnitelman perusteilla vahvistetaan kotoutumiskoulutuksen kieli- ja viestintäosaamisen ja yhteiskunta- ja työelämäosaamisen sisältöjen synergiaa, opiskelijoiden ohjausta sekä opiskelijoiden yksilöllisten lähtökohtien ja tavoitteiden huomioimista.
Moniheli ry, Sininauhasäätiö ja VVA ry julkaisivat raportin ulkomaalaistaustan vaikutuksesta vuokralaisen valintaan
2.11.2021 | Uutinen
Moniheli ry, Sininauhasäätiö ja VVA ry yhteistyössä Suomen Vuokranantajien kanssa kysyivät yksityisiltä vuokranantajilta, mitkä tekijät vaikuttavat vuokralaisen valintaan ja millainen merkitys asunnon hakijan ulkomaalaistaustalla on vuokralaisen valinnassa. Kyselyyn vastasi 364 vuokranantajaa. Raportti julkaistiin 1.11.2021.
Kototeko 2021 -tunnustus on myönnetty International Working Women of Finland -yhteisölle
1.11.2021 | Uutinen
Kototeko 2021 -tunnustuksen myönsi Suomen pakolaisapu virtuaalisessa Kotogaalassa viime viikolla. International Working Women of Finland (IWWOF) on maahanmuuttaneiden naisten työllisyyttä, kotoutumista ja voimaantumista edistävä maahanmuuttaneiden ja suomalaisten naisten perustama yhteisö.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä väheni syyskuussa hieman aiempaa nopeammin
26.10.2021 | Uutinen
Lokakuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työhakijoiden määrä oli syyskuussa -7% pienempi kuin elokuussa. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvien määrä on hiukan kasvanut, joten työttömyyden väheneminen ei välttämättä ole kasvattanut työllisyyttä vastaavassa suhteessa.
Kotoutuminen.fi:ssä on lista monikielisistä materiaaleista kotoutumisen tueksi
18.10.2021 | Uutinen
Kotoutumisentukena.fi ja kotoutumisen osaamiskeskus ovat päivittäneet listan, joka kokoaa yhteen monikielisiä suomalaiseen yhteiskuntaan liittyviä materiaaleja. Lista löytyy kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta ja sen on tarkoitus tukea kotoutumista ja kotoutumista edistävien toimijoiden työtä.
EMN Luxemburg julkaisi uuden turvapaikkaprosessia koskevan raportin
18.10.2021 | Uutinen
EMN Luxemburgin julkaisema uusi raportti käsittelee haavoittuvan aseman havaitsemista kansainvälisessä suojamenettelyssä.
HEUNI ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä ovat tehneet selvityksen ihmiskaupan uhrien työllisyyspalveluista Suomessa
15.10.2021 | Uutinen
HEUNIn ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän lokakuussa julkaisema selvitys avaa ulkomaalaistaustaisten ihmiskaupan ja hyväksikäytön uhrien työllisyyspalveluita ja kotoutumista Suomessa. Selvityksessä todetaan, että esimerkiksi joustavammat työllisyys- ja kotoutumispalvelut, ammattilaisten koulutus ja yksilöllisten tarpeiden huomioiminen parantaisivat uhrien työllistymistä ja kotoutumista.
Euroopan muuttoliikeverkosto on julkaissut tilastotietoa vuodelta 2020
13.10.2021 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkosto (European Migration Network, EMN) on julkaissut vuoden 2020 maahanmuutto- ja turvapaikkaraportin tilastoliitteen. Liite kokoaa EU-maiden maahanmuutto- ja turvapaikkatilastot yksiin kansiin.
Monikielisen ja -kanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä on saanut demokratiatunnustuksen
13.10.2021 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keväällä 2020 käynnistämä monikielisen ja monikanavaisen koronaviestinnän toimintaryhmä on saanut vuoden 2021 demokratiatunnustuksen. Toimintaryhmä on selvittänyt ja luonut toimia, joilla voidaan viedä monikielistä viestintää tehokkaammin ja saavutettavasti arkeen sekä välittää tietoa terveydenhuoltoon hakeutumisesta koronapandemian aikana monikanavaisesti. Työn taustalla on ajatus yhdenvertaisuuden varmistamisesta kansalaisviestinnässä kriisitilanteen aikana. Toimintaryhmään kuuluvat myös sosiaali- ja terveysministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö.
Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu
12.10.2021 | Uutinen
Kotoutumisen sanaston ruotsinkielinen käännös on julkaistu. Sanasto julkaistiin alun perin suomenkielisenä ruotsinkielisten vastineiden kanssa kesäkuussa 2021. Nyt sanastoon on lisätty myös termien määritelmät ja huomautukset ruotsiksi. 
Kotoutumisen osaamiskeskuksen ja kotoutumisen kumppanuusohjelman sähköpostiosoitteissa on otettu käyttöön gov.fi-pääte
11.10.2021 | Uutinen
Valtioneuvosto ottaa syksyllä 2021 vaiheittain käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen päätteen. Kotoutumisen osaamiskeskuksen ja kumppanuusohjelman osoitteet muuttuivat gov.fi muotoon 1.10., mutta vanhat osoitteet toimivat uusien rinnalla vielä kahden vuoden ajan.
Uusi selvitys kertoo ulkomaalaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnasta eri maissa ja antaa suosituksia Suomeen
11.10.2021 | Uutinen
Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on laatinut selvityksen ulkomaisen työvoiman hyväksikäytön torjunnasta eri maissa. Selvityksessä avataan viranomaisten yhteistyömalleja sekä lainsäädäntöä. Selvityksen mukaan esimerkiksi monialainen yhteistyö ja toimijoiden koulutus voisivat auttaa hyväksikäyttöön puuttumisessa.
Työelämän monimuotoisuuskoulutuksessa saat välineitä inklusiivisempaan työelämään
5.10.2021 | Uutinen
Kotoutumisen kumppanuusohjelma ja työ- ja elinkeinoministeriön työelämän monimuotoisuusohjelma järjestävät työelämän monimuotoisuuskoulutuksen kuntien ja järjestöjen toimijoille syksyllä 2021. Koulutus koostuu kolmesta koulutuskerrasta ja sen toteuttaa Nordic Diversity Trainers.
Kaikki uutiset