Hyppää sisältöön

Uutiset

MDI Public Oy toteutti selvityksen alueellisista maahanmuuttostrategioista
8.3.2022 | Uutinen
Tuoreessa työ- ja elinkeinoministeriön tilaamassa ja Sitran rahoittamassa selvityksessä on koottuna tietoa aluekohtaisista maahanmuuttostrategioista. Selvitys käsittelee maakuntien valmiutta ja tahtoa koulutus- ja työperäisen maahanmuuton hyödyntämiseen, tukee aluekohtaista aiheeseen liittyvää keskustelua sekä auttaa alueita varautumaan osaajapulaan. Selvitys tuottaa tietoa alueiden koulutus- ja työperäisestä maahanmuuttopolitiikasta, politiikkalinjauksista, toimintaohjelmista ja politiikasta käytävästä keskustelusta.
Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden erityisavustusten haku on avattu 
7.3.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö avaa kuntien haettavaksi 3 miljoonaa euroa maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen ja vakiinnuttamiseen. Avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä. Haku on avoinna 7.3.–8.4.2022. 
Osaamiskeskushaku on avattu
7.3.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut haettavaksi 3 miljoonaa euroa maahanmuuttaneiden osaamiskeskustoimintaan. Haku on avoinna 7.3.–8.4.2022. 
Osallisena-hanke julkaisee pakolaistaustaisten blogeja
4.3.2022 | Uutinen
Osallisena-hankkeen Kuuleeko kukaan -kampanja koostuu pakolaistaustaisten henkilöiden blogiteksteistä ja some-kampanjasta #KuuleekoKukaan. Kampanjassa pakolaistaustaiset maahanmuuttaneet saavat tuoda kuuluviin oman äänensä osallisuudesta suomalaisessa yhteiskunnassa ja palveluissa. 
EU-maat tarjoavat ukrainalaisille tilapäistä suojelua
4.3.2022 | Uutinen
Euroopan unioni (EU) on aktivoinut ensimmäistä kertaa tilapäisen suojelun direktiivin, jolla pyritään auttamaan Ukrainasta pakenevia. Päätös tulee voimaan 4.3. tai lähipäivinä. Valtioneuvosto päättää pian tarkemmin Suomessa sovellettavasta kohderyhmästä. Myös käytännön järjestelyjä ja lisäohjeita valmistellaan parhaillaan.
Kotoutumisen osaamiskeskus on koonnut tietoa Ukrainan tilanteeseen liittyen kotoutumistoimijoille
4.3.2022 | Uutinen
Kotoutuminen.fi-verkkopalveluun on luotu sivu, jonne on koottu tietoa ja viestintää Ukrainan tilanteeseen liittyen. Tiedot on tarkoitettu kotoutumistoimijoille ja ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyksen koskettamia henkilöitä. 
Työ- ja elinkeinoministeriö on mukana Ukrainan muuttoliiketilannetta koordinoivassa poikkihallinnollisessa ryhmässä
2.3.2022 | Uutinen
Sisäministeriö on asettanut poikkihallinnollisen ryhmän koordinoimaan Suomeen suuntautuvaa muuttoliikettä, jonka taustalla on venäjän hyökkäys Ukrainaan. Ryhmässä on edustettuina useita ministeriöitä, Maahanmuuttovirasto, Kuntaliitto ja Suomen Punainen Risti. Muuttoliiketilannetta seurataan tiiviisti.
Videosarja havainnollistaa kiintiöpakolaisten saapumista Suomeen
1.3.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke on julkaissut kiintiöpakolaisten vastaanottoa kuvaavan kolmiosaisen videosarjan. Videot tukevat kuntien vastaanotto- ja kotoutumistyötä ja kuntapaikoihin liittyvää päätöksentekoa. Videot tarjoavat taustoittavaa tietoa kiintiöpakolaisten vastaanotosta päättämisestä sekä kiintiöpakolaisten vastaanotosta kuntiin. Videosarjassa tuodaan esiin myös kiintiöpakolaisen oma näkökulma.
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee harjoittelijaa kansainvälinen osaaminen ja työvoima -tiimiin
1.3.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee korkeakouluharjoittelijaa työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton tiekartan ja Talent Boost -toimenpideohjelman toimeenpanossa ja seurannassa avustamiseen. Harjoitteluaika on noin 3–4 kuukautta ja harjoittelu alkaa huhtikuussa tai sopimuksen mukaan.
Uusi sähköinen koulutus antaa tietoa työyhteisön monimuotoisuuden vahvistamisesta ja edistämisestä
1.3.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut sähköisen koulutuksen, joka antaa työkalut työpaikkojen monimuotoisuuden ja yhdenvertaisen työkulttuurin lisäämiseen. EOppivassa julkaistu monimuotoisuuskoulutus on suunnattu julkisen hallinnon esihenkilöille ja työntekijöille ja on kaikille avoin.
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee oikeustieteiden harjoittelijaa
28.2.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö hakee korkeakouluharjoittelijaa kotoutumisen edistämisestä annetun lain kokonaisuudistuksen sekä muun yksikössä valmisteltavan sääntelyn valmistelussa avustamiseen. Harjoitteluaika on noin 3–4 kuukautta ja se voidaan sopia välille huhtikuu–elokuu.
Osaamiskeskus hakee viestinnän, tiedeviestinnän ja tapahtumatuotannon harjoittelijaa
28.2.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus hakee korkeakouluharjoittelijaa. Harjoitteluaika on noin 3–4 kuukautta ja se voidaan sopia välille huhtikuu–elokuu.
Työ- ja elinkeinoministeriö myöntää järjestörahoitusta 12 järjestölle 
28.2.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myöntää järjestöille yhteensä 600 000 euroa avustusta kotoutumista tukevaan työhön vuodelle 2022. Järjestötoiminnan rahoittamisen avulla pyritään tehostamaan kolmannen sektorin kotoutumista edistävää toimintaa. Vuoden 2022 rahoitushaussa etsittiin hankkeita, joiden tavoitteena on tukea perheellisten maahanmuuttaneiden kotoutumista.
Tempo-hanke tukee yrittäjyyttä ja työyhteisöjen moninaisuutta
25.2.2022 | Uutinen
Helmikuussa 2022 päättyvä Tempo-hanke on kolmen vuoden ajan tehnyt työtä maahanmuuttaneiden yrittäjyyden tukemiseksi. Hanke on kartoittanut työnantajayritysten tarpeita ja tuottanut materiaalia kulttuurisesti moninaisten työyhteisöjen rakentamiseen. 
Kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma painottaa jatkossa ohjausta, osallisuutta ja kielitietoista opetusta
25.2.2022 | Uutinen
Opetushallitus on julkaissut uudet kotoutumiskoulutuksen perusteet. Ne tulevat voimaan 1.8.2022 jälkeen alkavissa koulutuksissa. Perusteissa painotetaan entistä enemmän kielitietoista opetusta ja opiskelijoiden kielivarannon hyödyntämistä, ohjausta sekä yhteiskunta- ja työelämävalmiuksien kehittymistä.
Tutustu selvitykseen alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden huoltajuusjärjestelyistä Euroopassa
25.2.2022 | Uutinen
Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) on julkaissut selvityksen EU:n jäsenmaiden alaikäisten ilman huoltajaa saapuneiden huoltajuusjärjestelyistä. Selvityksessä tarkastellaan järjestelmien pääpiirteitä, niitä ohjaavaa lainsäädäntöä ja huoltajien osaamista sekä tehtäviä. Selvityksen avulla lisätään alaikäisten huoltajuuteen liittyvää tietoa ja pyritään kehittämään järjestelyjen toimivuutta.
Työvoiman maahanmuuttoa edistävät toimenpiteet tammi-helmikuussa
23.2.2022 | Uutinen
Vuoden alusta on luotu ja kehitetty toimenpiteitä työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton lisäämiseksi ja edistämiseksi. Kokosimme uutisia muutoksista ja uudistuksista työvoiman maahanmuutossa.
Ulkomaalaisten työttömyys on laskussa, mutta lomautukset kääntyivät nousuun
23.2.2022 | Uutinen
Lomautettujen ulkomaalaisten määrä nousi koronatoimien vuoksi helmikuun 2022 työllisyyskatsauksen mukaan. Työttömien työnhakijoiden määrä laski edellisvuodesta ja -kuukaudesta.
Työllistymisen ja kotoutumisen edistämistä koskevat esitykset lähtevät lausuttaviksi 
22.2.2022 | Uutinen
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy ensi vuoden alussa hyvinvointialueille. Tämän vuoksi kahteen lakiin esitetään pääosin teknisluonteisia muutoksia. Lausuntokierrokselle lähtevien esitysten mukaan myös kotoutumisesta aiheutuvien kustannusten korvaaminen hyvinvointialueille olisi mahdollista. Esityksellä pyritään lisäksi turvaamaan perheryhmäkotien toiminnan jatkuvuus ja lasten hoiva, huolenpito ja kasvatus.
Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto kutsuu mukaan toimijoita 
22.2.2022 | Uutinen
Valtakunnallinen järjestöverkosto kokoaa yhteen kotoutumisesta ja vastaanottotoiminnasta sekä niiden kehittämisestä kiinnostuneet järjestöt ja viranomaiset. Verkosto kutsuu mukaan toimijoita eri puolelta Suomea. Verkostoa koordinoi Suomen Punainen Risti.
Kaikki uutiset