Hyppää sisältöön

Uutiset

Sisäministeriön uudessa hankkeessa määritellään maahanmuuttopolitiikan pitkän aikavälin tavoitteita
1.7.2021 | Uutinen
Sisäministeriö on käynnistänyt 30.6. kaksivuotisen hankkeen, jonka pyrkii määrittelemään pitkän aikavälin tavoitteet Suomen kokonaisvaltaiselle maahanmuuttopolitiikalle. Hankkeessa keskitytään sekä Suomen että tulijoiden tarpeisiin.
Lakiesitys ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden Suomeen jäämisen helpottamisesta eteni lausuntokierrokselle
29.6.2021 | Uutinen
Uusi lakiesitys pyrkii hallitusohjelman mukaisesti helpottamaan ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden sekä heidän perheenjäsentensä maahan jäämistä. Lakiesitys pidentäisi opiskelulupia ja selkeyttäisi lupakäytäntöjä.
Kunnat tarjoavat monikielistä viestintää asioinnista koronavirustilanteessa
25.6.2021 | Uutinen
Monissa kunnissa maahanmuuttaneiden neuvontapisteet ohjaavat asiakkaita verkkoasioinnin tai puhelinpalveluiden pariin. Koronavirustilanteessa osa kunnista tarjoaa puhelinneuvontaa eri kielillä. Osa kunnista on myös julkaissut monikielistä tietoa koronaviruksesta ja koronarokotuksista. Uutisessa on otettu huomioon muut kielet kuin suomi ja ruotsi.
Vuoden toinen Policy Brief -artikkeli käsittelee Suomessa syntyneitä ulkomaalaistaustaisia
23.6.2021 | Uutinen
Policy Brief -artikkelisarjan toisessa osassa paneudutaan Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten koulutukseen, työllisyyteen ja sosioekonomiseen asemaan. Tutkimusten mukaan ulkomaalaistaustaisten lasten perheiden muuta väestöä alhaisempi sosioekonominen asema vaikuttaa lasten koulutus-, harrastus- ja työllistymisnäkymiin. Artikkelissa esitetään tutkimustietoon perustuvia keinoja, jotka edistäisivät eri taustoista tulevien henkilöiden yhdenvertaisuutta.
Kotoutumisen sanasto yhdenmukaistaa kotoutumislain ja -palveluiden käsitteiden käyttöä
22.6.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut Kotoutumisen sanaston, jolla on vastattu tarpeeseen yhdenmukaistaa voimassa olevan kotoutumislain ja sen osoittamien palveluiden käsitteiden käyttöä. Sanaston julkaisu on myös avaus laajemmalle kotoutumisen ja maahanmuuton käsitteiden tarkastelulle. Keskustelua käsitteistä on tarkoitus jatkaa eri kohderyhmille suunnatuissa tilaisuuksissa syksyllä ja kotoutumislain uudistamisen myötä. 
Ulkomaalaisten työttömyys laskee suomalaisia hitaammin
22.6.2021 | Uutinen
Ulkomaalaisten työnhakijoiden määrä ei ole laskenut samassa suhteessa kuin suomalaisten työttömien työnhakijoiden määrä. Pakolaistaustaisten työttömien määrä oli toukokuussa korkeampi kuin edellisvuonna, mutta alle 25-vuotiaiden työttömyys puolestaan on laskenut hyvin.
Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ehkäistään ulkomaalaislain uudistuksilla
18.6.2021 | Uutinen
Ulkomaalaislain uudet säännökset ehkäisevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parantavat hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa. Lakimuutos pyrkii edistämään hyväksikäyttötapausten paljastumista ja suojelemaan uhreja.
Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista esittää kotoutumisohjelmaa nopeuttamaan kotoutumista
17.6.2021 | Uutinen
Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Selonteossa ehdotetaan laajaa kotoutumisohjelmaa, jonka avulla kotoutumista voidaan tukea entistä vaikuttavammin. 
Haku kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan on käynnissä
16.6.2021 | Uutinen
Oikeusministeriö on avannut jäsenhaun kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukuntaan 1.6. Haku on auki yhdistyksille, vapaata kansalaistoimintaa edustaville toimijoille ja tutkijoille 20.8. asti.
TEM julkaisi esitteen työntekijän oikeuksista Suomeen töihin tuleville
15.6.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut tänään esitteen työntekijän oikeuksista Suomeen työhön tuleville. Samalla TEM käynnisti monikielisen neuvontapalvelun ulkomailta saapuville kausityöntekijöille.  
Maahanmuuttovirasto kehittää asiakaspalveluaan
10.6.2021 | Uutinen
Maahanmuuttovirasto tiedotti torstaina 10.6., että se pyrkii parantamaan asiakaspalveluaan useilla toimilla. Virasto avaa kesälle tuhansia uusia aikoja, lisää neuvontaa ja selvittää ajanvarausjärjestelmän uudistamista. Ruuhkautuminen johtuu vähäisestä henkilöstöstä ja koronaan liittyvistä rajoituksista.
Pakolaisen matka kuntaan -koulutus tukee kuntien ammattilaisia ja järjestötoimijoita
9.6.2021 | Uutinen
Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) Suomen toimiston, Suomen Pakolaisavun ja Diakonia ammattikorkeakoulun Navigaattori – kohti monimuotoisia kuntia -hanke päättyi maaliskuussa 2021. Hankkeen aikana kehitetyn Pakolaisen matka -koulutuksen materiaalista on julkaistu nyt tiivis raportti.
Kotoutuminen.fi on julkaistu beta-versiona
8.6.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen ylläpitämä verkkopalvelu on uudistunut. Samalla verkkopalvelun nimi on muuttunut kotoutuminen.fi:ksi. Uudistuksen yhteydessä myös osaamiskeskuksen visuaalinen ilme muuttuu. Kotoutuminen.fi julkaistaan beta-versiona.
Järjestöverkoston tulevaisuustyöpajassa pohdittiin tulevaisuusvisioita
7.6.2021 | Uutinen
Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto järjesti maanantaina 7.6. tulevaisuustyöpajan yhdessä Sitran kanssa. Työpajassa käsiteltiin televaisuuden megatrendejä pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyvän järjestötoiminnan näkökulmasta.
Valtioneuvoston kanslia on julkaissut koronavirukseen liittyvää sanastoa
27.5.2021 | Uutinen
Valtioneuvoston käännös- ja kielitoimialan laatimassa sanastossa on koronavirustautiin (COVID-19), sen leviämisen ehkäisyyn ja poikkeusoloihin liittyvää sanastoa. Monikielistä sanastoa on julkaissut myös Kääntäjät ilman rajoja.
Ulkomaalaisten työttömyys on laskussa, mutta pandemiasta palautuminen on hidasta
25.5.2021 | Uutinen
Kotouttamisen osaamiskeskuksen toukokuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut edelliseen kuukauteen verrattuna. Laskua on myös vuoden takaisiin määriin, jolloin työttömien työnhakijoiden määrä oli korkea pandemian takia.
Ulkomaalaisen työvoiman maahanmuutto ja kotoutuminen edistävät Suomeen tehtäviä investointeja
24.5.2021 | Tiedote
OECD on julkaissut raportin, joka liittyy Suomeen kohdistuviin investointeihin ja niiden sääntelyyn. Koulutettu ulkomaalaistaustainen työvoima tunnistetaan raportissa yhdeksi avaintekijäksi ulkomaalaisten investointien houkuttelussa. Raportissa esitetään useita toimenpiteitä, jotka edistäisivät koulutetun työvoiman muuttoa ja kotoutumista Suomeen.
Maailma kylässä -festivaaleilla on paljon kotoutumiseen liittyvää ohjelmaa
24.5.2021 | Uutinen
Fingo järjestää kestävään kehitykseen ja globaalin keskusteluun keskittyvän Maailma kylässä -festivaalin virtuaalisesti 29.-30.5. Vuoden 2021 teemana on kestävä tulevaisuus ja luvassa on monia maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja järjestötoimintaan liittyviä ohjelmanumeroita.
Yhteisölähtöinen kotoutuminen voisi edistää kiintiöpakolaisten kotoutumista
20.5.2021 | Uutinen
Sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa -selvitys on valmistunut. Selvityksessä arvioitiin, soveltuisiko yhteisölähtöisen kotouttamisen malli kiintiöpakolaisten vastaanottoon ja kotoutumistyöhön Suomessa.
Kumppanuusbarometrissä on selvitetty kotoutumisen edistämiseksi tehtävää yhteistyötä
20.5.2021 | Uutinen
Torstaina 20.5.2021 julkaistiin ensimmäinen kumppanuusbarometri, joka antaa tietoa kotoutumistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kumppanuusbarometri on osa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelmaa, joka pyrkii lisäämään toimijoiden välistä yhteistyötä kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä.
Kaikki uutiset