Hyppää sisältöön

Uutiset

Järjestöverkoston tulevaisuustyöpajassa pohdittiin tulevaisuusvisioita
7.6.2021 | Uutinen
Valtakunnallinen vastaanottotoiminnan ja kotoutumisen tuen järjestöverkosto järjesti maanantaina 7.6. tulevaisuustyöpajan yhdessä Sitran kanssa. Työpajassa käsiteltiin televaisuuden megatrendejä pakolaisten vastaanottoon ja kotoutumiseen liittyvän järjestötoiminnan näkökulmasta.
Valtioneuvoston kanslia on julkaissut koronavirukseen liittyvää sanastoa
27.5.2021 | Uutinen
Valtioneuvoston käännös- ja kielitoimialan laatimassa sanastossa on koronavirustautiin (COVID-19), sen leviämisen ehkäisyyn ja poikkeusoloihin liittyvää sanastoa. Monikielistä sanastoa on julkaissut myös Kääntäjät ilman rajoja.
Ulkomaalaisten työttömyys on laskussa, mutta pandemiasta palautuminen on hidasta
25.5.2021 | Uutinen
Kotouttamisen osaamiskeskuksen toukokuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut edelliseen kuukauteen verrattuna. Laskua on myös vuoden takaisiin määriin, jolloin työttömien työnhakijoiden määrä oli korkea pandemian takia.
Ulkomaalaisen työvoiman maahanmuutto ja kotoutuminen edistävät Suomeen tehtäviä investointeja
24.5.2021 | Tiedote
OECD on julkaissut raportin, joka liittyy Suomeen kohdistuviin investointeihin ja niiden sääntelyyn. Koulutettu ulkomaalaistaustainen työvoima tunnistetaan raportissa yhdeksi avaintekijäksi ulkomaalaisten investointien houkuttelussa. Raportissa esitetään useita toimenpiteitä, jotka edistäisivät koulutetun työvoiman muuttoa ja kotoutumista Suomeen.
Maailma kylässä -festivaaleilla on paljon kotoutumiseen liittyvää ohjelmaa
24.5.2021 | Uutinen
Fingo järjestää kestävään kehitykseen ja globaalin keskusteluun keskittyvän Maailma kylässä -festivaalin virtuaalisesti 29.-30.5. Vuoden 2021 teemana on kestävä tulevaisuus ja luvassa on monia maahanmuuttoon, kotoutumiseen ja järjestötoimintaan liittyviä ohjelmanumeroita.
Yhteisölähtöinen kotoutuminen voisi edistää kiintiöpakolaisten kotoutumista
20.5.2021 | Uutinen
Sisäministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Yhteisölähtöisen kotoutumisen mahdollisuudet Suomessa -selvitys on valmistunut. Selvityksessä arvioitiin, soveltuisiko yhteisölähtöisen kotouttamisen malli kiintiöpakolaisten vastaanottoon ja kotoutumistyöhön Suomessa.
Kumppanuusbarometrissä on selvitetty kotoutumisen edistämiseksi tehtävää yhteistyötä
20.5.2021 | Uutinen
Torstaina 20.5.2021 julkaistiin ensimmäinen kumppanuusbarometri, joka antaa tietoa kotoutumistyön nykytilasta ja kehittämistarpeista. Kumppanuusbarometri on osa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelmaa, joka pyrkii lisäämään toimijoiden välistä yhteistyötä kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisessä.
OECD on julkaissut kaksi selvitystä kotoutumisesta
12.5.2021 | Uutinen
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on julkaissut huhtikuussa kaksi selvitystä, jotka liittyvät kotoutumiseen. Julkaisut ovat käytännönläheisiä, ja niissä esitellään esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä OECD:n jäsenmaista.
Ensimmäisen työperusteisen oleskeluluvan käsittelyaika on lyhentynyt
11.5.2021 | Uutinen
Maahanmuuttovirasto on tiedottanut, että ensimmäisten työperusteisten oleskeluluvan saa nyt aiempaa nopeammin. Käsittelyaikojen mediaani on puolittunut verrattuna vuoden 2020 alkuvuoden käsittelyaikoihin.
Maahanmuuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolkuihin tarvitaan lisää joustavuutta
11.5.2021 | Uutinen
Selvitys maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspoluista on julkaistu. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa, jonka avulla pyritään edistämään maahanmuuttaneiden työllistymistä koulutus- ja työllistymispolkuja kehittämällä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittaman hankkeen loppuraportin julkaisutilaisuus järjestettiin maanantaina 10.5.
Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma edistää ihmiskaupan tunnistamista
10.5.2021 | Uutinen
Valtioneuvosto hyväksyi ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman 6.5.2020. Toimintaohjelma edistää ihmiskaupan ilmituloa, tehostaa rikosvastuun toteutumista ja parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa. Ohjelma tähtää ihmiskaupan vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn.
ETNO on julkaissut monikielisiä materiaaleja kuntavaaleista
6.5.2021 | Uutinen
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on julkaisut tietoa kuntavaaleista seitsemällä kielellä. Materiaalien avulla kannustetaan monikielisiä kuntalaisia vaikuttajiksi ja äänestäjiksi kesäkuussa 2021 järjestettävissä kuntavaaleissa.
Identiteettipohjainen kotoutuminen ja kielitaito vaikuttavat Suomeen muuttaneiden äänestysaktiivisuuteen
4.5.2021 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa selvitettiin kuntavaalien äänestysaktiivisuutta eri puolilla Manner-Suomea. Tutkimuksessa ilmeni, että kielitaito ja kokemus siitä, että on osa paikallista väestöä lisäävät Suomeen muuttaneiden todennäköisyyttä äänestää kuntavaaleissa. Myös Suomeen muuton syyllä on vaikutusta äänestysaktiivisuuteen.
Ulkomaalaisten työttömien työhakijoiden määrä nousi maaliskuussa noin tuhannella
4.5.2021 | Uutinen
Kotouttamisen osaamiskeskuksen huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut edelliskuusta noin tuhannella. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu.
Kunnille maksettavan laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaikaa jatketaan 14.5. asti
27.4.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta maksetaan kunnille taloudellisia tukia pakolaisten vastanottoon. Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaikaa on jatkettu 14.5.2021 asti. Tukihakemus toimitetaan KEHA-keskukseen.
Kotoutumiskoulutuksen valtakunnallista kehittämisvastuuta laajennetaan
27.4.2021 | Uutinen
Valtakunnallinen kotoutumiskoulutuksiin liittyvä kehittäminen lähti vuoden alusta liikkeelle aiempaa leveämmällä rintamalla, kun ELY-keskukset saivat uudet kehittämisresurssit tehtävän hoitamiseen. Vuoden 2021 alussa alkaneessa kotoutumiskoulutuksen kehittämistyössä kartoitetaan työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään koulutusta.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tietoa ravintoloiden rajoituksista ja kustannustuesta moni- ja selkokielisesti
21.4.2021 | Uutinen
Koronapandemia on korostanut ajankohtaisen, ymmärrettävän ja monikielisen tiedon tarvetta. Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa tukea Suomessa asuvien vieraskielisten yrittäjien tiedonsaantia ja edistää eri kieliryhmien asemaa yhteiskunnassa. Ajankohtaista tietoa ravintoloita koskevista rajoituksista ja kustannustuista onkin julkaistu usealla kielellä ja selkosuomeksi.
Maahanmuuton tilannekatsaus tarkastelee maahanmuuttoa elinvoiman näkökulmasta
21.4.2021 | Uutinen
Sisäministeriö on julkaissut vuoden 2021 ensimmäisen maahanmuuton tilannekatsauksen. Katsaus keskittyy väestön monimuotoisuuteen, maahanmuuton syihin ja maahanmuuttajien merkitykseen Suomen elinvoimaisuuden kannalta. Tilannekatsauksessa painotetaan, että maahanmuutto tuo Suomeen elinvoimaa ja osaamista ja voi tasapainottaa huoltosuhdetta.
Ministeriön ohje kotoutumisen edistämisen kustannusten korvaamisesta on päivitetty
16.4.2021 | Uutinen
Kunnille maksettavien kotoutumislain mukaisten korvausten ohje on päivitetty työ- ja elinkeinoministeriössä. Ohjeeseen tehdyt päivitykset koskevat korvausten maksatusta. Kunnille maksettavien korvausten tasot ovat pysyneet ennallaan.
Oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021
16.4.2021 | Uutinen
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021. Laajenemisen myötä oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen ja ohjausta sekä oppilashuollon palveluita vahvistetaan.
Kaikki uutiset