Hyppää sisältöön

Uutiset

Budjettiriihen päätöksillä suunnataan resursseja kotoutumisen tukemiseen
1.9.2022 | Uutinen
Hallitus on päättänyt vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta. Talousarvioehdotuksessa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahaksi ehdotetaan 3,7 miljardia euroa. Varoja suunnataan myös kotoutumisen tukemiseen ja Ukrainasta paenneiden palveluiden järjestämiseen.
TEM myönsi ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen 3 miljoona euroa
1.9.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kunnille kolme miljoonaa euroa maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. Avustusta saa 21 kuntien toteuttamaa hanketta, joiden tavoite on samalla tehostaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä. 
Maahanmuuttodialogeille etsitään järjestäjiä - lähde mukaan luomaan rakentavaa keskustelua maahanmuutosta
31.8.2022 | Uutinen
Sisäministeriö kutsuu organisaatiot mukaan järjestämään Maahanmuuttodialogit -tapahtumasarjaa. Tilaisuudet järjestetään lokakuun ja marraskuun vaihteessa ja niiden tavoitteena on vahvistaa rakentavaa keskustelua maahanmuuton teemoista. 
Policy Brief tarkastelee ulkomaalaistaustaisten lasten hyvinvointia
30.8.2022 | Uutinen
Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy usein erityisiä haasteita. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen, vanhempien tukeminen kotoutumisessa ja vanhemmuudessa sekä rasismin ja eriarvoisen kohtelun vähentäminen on tärkeää myös lasten hyvinvoinnin kannalta. 
Integration 2022 ilmoittautuminen on käynnistynyt - muista ilmoittautua vuoden suurimpaan kotoutumistoimijoille suunnattuun tapahtumaan
29.8.2022 | Uutinen
Integration 2022 -tapahtuman ilmoittautuminen on avautunut. Tilaisuus järjestetään 7.–8.11 Tampere-talossa Tampereella. Tämän vuoden tapahtuman teemana on muutos ja muuttuva toimintaympäristö. Ilmoittaudu viimeistään 17.10.2022
Ukrainalaisten työnhakijoiden määrä kasvoi merkittävästi
25.8.2022 | Uutinen
Elokuun työllisyyskatsauksesta selviää, että ulkomaalaisten työttömyyden laskussa on alue- ja kansalaisuuskohtaisia eroja. Ukrainalaisten siirtyminen työllistymispalvelujen piiriin kuitenkin nostaa kaikkien ulkomaan kansalaisten työttömyysastetta.
Hallitus esittää ulkomaalaislakiin muutoksia työperäisen maahanmuuton helpottamiseksi
25.8.2022 | Uutinen
Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, jotta työvoiman saatavuus saadaan turvattua. Liikkuvuuden lisäämiseksi ulkomaalaislakiin esitetään muutoksia, jotka sujuvoittavat työperusteisten oleskelulupien hakuprosessia.
Kumppanuusohjelman kysely toteutetaan toisen kerran loppuvuodesta 2022
15.8.2022 | Uutinen
Kumppanuusbarometri on kysely, joka kerää tietoa kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämisestä erityisesti yhteistyön ja monialaisuuden näkökulmasta. Kyselyn avulla kuullaan toimijoiden näkemyksiä kotoutumista edistävän toiminnan edellytyksistä ja kehittämistarpeista sekä työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminnasta. Kumppanuusbarometri toteutetaan toisen kerran vuonna 2022.
Euroopan muuttoliikeverkosto on julkaissut raportteja maahanmuutosta ja kansainvälisestä suojelusta
9.8.2022 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkoston (EMN) vuoden 2021 maahanmuutto- ja turvapaikkaraportti ja tilastokatsaus luovat kokonaiskatsauksen edellisen vuoden maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan Suomessa. EMN:n Inform-sarjan raportti puolestaan tarkastelee kolmansien maiden kansalaisten pääsyä mielenterveyspalveluihin EU-maissa.
TEM on julkaissut talousarvioehdotuksen vuodelle 2023 - määrärahaa budjetoitu myös kotoutumisen edistämiselle
5.8.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on julkaissut uuden talousarvioehdotuksen vuodelle 2023. Ministeriön hallinnonalan määrärahaksi on ehdotuksessa laskettu yhteensä 3,78 miljardia euroa. Talousarvio suuntaa määrärahoja myös kotoutumisen ja työvoiman maahanmuuton edistämiseen.
Paperittomien terveydenhuoltoa koskevaan lakiin esitetään muutoksia
4.8.2022 | Uutinen
Hallitus on antanut esityksen, jolla halutaan selkeyttää paperittomien henkilöiden terveydenhuoltoon liittyvää lainsäädäntöä. Nykyisen lain ei katsota riittävällä tavalla turvaavan paperittomien oikeuksia terveyspalveluihin. Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa. 
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään ohjautui enemmän hyväksikäytön uhreja kuin koskaan aiemmin
2.8.2022 | Uutinen
Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän puolivuotiskatsauksesta selviää, että yhä enemmän hyväksikäytön uhreja ohjataan avun piiriin. Suomessa yleisin tunnistettu ihmiskaupan muoto on työhön liittyvä hyväksikäyttö.
Kotoutumisesta vastaavat ministerit keskustelivat Ukrainasta paenneiden tilanteesta EU:ssa
1.8.2022 | Uutinen
Itävalta järjesti epävirallisen konferenssin kotoutumisesta vastaaville Euroopan unionin (EU) maiden ministereille Wienissä torstaina 28.7. Kokouksessa käsiteltiin Ukrainasta paenneiden ihmisten vastaanottoa ja kotoutumista. Puheenvuoroissa toistuivat erityisesti majoitukseen liittyvät haasteet.
Ukraina-koostesivun sisältöä on päivitetty - vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin nyt myös ukrainaksi ja venäjäksi
28.7.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus ylläpitää koostesivua viranomaisten, kuntien ja järjestöjen tuottamasta tiedosta Ukrainasta pakenevien tilanteeseen liittyen. Koostesivulle on kesän aikana päivitetty uutta ajantasaista sisältöä ja samalla on parannettu sivujen monikielisyyttä. Samat sisällöt löytyvät nyt suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, ukrainaksi ja venäjäksi. 
Uusien ensimmäisten kotoutumissuunnitelmien määrä kasvoi merkittävästi
27.7.2022 | Uutinen
Heinäkuun työllisyyskatsauksen mukaan vain pieni osa tilapäistä suojelua saavista työikäisistä on ilmoittautunut työttömiksi työnhakijoiksi. Tilastoista ilmenee myös sukupuolten välisiä eroja, sillä naisten määrä hakijoiden joukossa on vähentynyt huomattavasti miehiä hitaammin.
Hae erityisasiantuntijaksi kotoutumisen osaamiskeskukseen
12.7.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikössä on avoinna eritysasiantuntijan virka. Erityisasiantuntija työskentelee kotoutumisen osaamiskeskuksen tiimissä. Tehtävät keskittyvät erityisesti maahanmuuttaneiden työmarkkina-asemaan ja työllistymispolkuihin. Virka täytetään 15.9.2022 lukien tai sopimuksen mukaan.
Policy Brief nostaa esiin yhteisölähtöisen kotoutumistyön hyviä käytäntöjä
8.7.2022 | Uutinen
Kotoutumistoimijoita Euroopassa yhdistävä Share-verkosto on julkaissut uuden yhteisölähtöistä kotoutumista käsittelevän Policy Brief -artikkelin. Julkaisussa on koottu yhteen ja analysoitu eri Euroopan maista kerättyä hanketietoa. 
Kunnat voivat saada kuntamallin mukaisia korvauksia vuoden 2023 maaliskuuhun asti
7.7.2022 | Uutinen
Kuntamalli on Maahanmuuttoviraston ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakeneiden tai saavien majoituskustannuksia ja vastaanottopalveluita. Kuntamallin avulla Ukrainasta paenneet voivat saada majoituspalveluita kunnasta, vaikka kunnassa ei olisi vastaanottokeskusta. Kuntamallia on päätetty jatkaa 4.3.2023 asti.
Kotoutumiskoulutuksen hankinnoille on laadittu valtakunnalliset suositukset
5.7.2022 | Uutinen
Valtakunnallisessa kehittämistyössä on koottu yhdenmukaiset suositukset työvoimakoulutuksena toteutetun kototutumiskoulutuksen hankinnoille. Ohjeistus koskee opetushenkilöstöä, -tiloja, laitteita ja koulutukseen kuuluvia lisäpalveluita, kuten yleiseen kielitutkintoon ohjaamista. Suosituksilla on pyritty yhdenmukaistamaan koulutusten toteutusta ja parantamaan niiden laatua. 
Selvitys kotikuntaoikeudesta esittää muutostarpeita tilapäistä suojelua saavia koskevaan lainsäädäntöön
4.7.2022 | Uutinen
Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä kokoontui keskustelemaan Ukrainasta paenneiden oikeudesta kotikuntaan. Tapaamisen aiheena oli selvitys, joka koskee tilapäistä suojelua saavien edellytyksiä saada kotikunta ja siihen kuuluvat palvelut Suomesta.
Kaikki uutiset