Hyppää sisältöön

Uutiset

Ilmoita organisaatiosi kotoutumisen kumppanuusohjelmaan!
10.12.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelmassa rakennetaan kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden parissa työskentelevien toimijoiden valtakunnallinen verkosto.
Neljäs Eurocities-verkoston raportti kaupunkien kotoutumistoimista on julkaistu
10.12.2020 | Uutinen
Eurocities-verkosto on julkaissut neljännen raporttinsa kaupunkien roolista maahanmuuttaneiden kotouttamisessa. Raportissa tarkastellaan verkoston eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten kaupunkien kotouttamistoimia. Kotoutumista tarkastellaan valtakunnallisten käytäntöjen ja ajankohtaisten keskustelujen näkökulmasta, Eurocities-verkoston Integrating Cities julkilausuman ja kotoutumisen pääpainopisteiden kautta.
Nollalinja auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita yhdeksällä kielellä
9.12.2020 | Uutinen
Nollalinja palvelee lähisuhde väkivaltaa tai sen uhkaa kokevia, väkivaltaa kokeneita naisia sekä ammattilaisia, jotka tarvitsevat tukea tai neuvoa lähisuhdeväkivaltaan tai naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä asioissa. Päivystyksestä vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ympäri vuorokauden, seitsemän päivää viikossa. Päivystäjät palvelevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, minkä lisäksi tulkkauspalvelun kautta apua saa myös arabiaksi, dariksi, farsiksi, somaliksi, soraniksi ja venäjäksi.
Selvitys yhteisölähtöisen kotoutumisen mallista kotoutumisen edistämisessä aloitetaan
9.12.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) ja sisäministeriö (SM) ovat tilanneet yhteisselvityksen yhtei-söjen roolista kotoutumisen edistämisessä. Tarkastelussa on yhteisölähtöisen kotoutumisen malli, jossa kiintiöpakolaiselle valitaan noin viiden hengen kummiryhmä, joka osallistuu 1-2 vuoden ajan hänen kotoutumisensa edistymiseen. Selvityksen tekee Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, joka toimii Jyväskylän yliopiston alaisuudessa. Selvitys valmistuu helmikuussa 2021.
Tutkimuksen mukaan ulkomailla syntyneiden vanhempien lapset ovat heikommassa asemassa kuin muut lapset
7.12.2020 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Nuorisotutkimusverkoston tutkimuksessa tutkittiin kaikkia vuonna 1997 Suomessa syntyneitä lapsia. Pääosin lapset voivat hyvin vanhempien lähtömaasta riippumatta. Eroavaisuuksia ulkomailla syntyneiden vanhempien lasten hyvinvoinnissa ilmenee kuitenkin heikkouksia koulumenestyksen ja lastensuojelun osalta.
Vastaa kyselyyn kumppanuuksista kotoutumisen edistämisessä
2.12.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee kotoutumisen edistämistä ja yhteiskunnan vastaanottavuutta koskevaa kumppanuusohjelmaa. Kumppanuusohjelman yhteydessä toteutetaan kumppanuusbaro, jonka avulla selvitetään eri toimijoiden näkemyksiä yhteistyöstä kotoutumisen edistämisessä.
Euroopan komission integraation ja inklusiivisuuden toimintasuunnitelma on julkaistu
1.12.2020 | Uutinen
Euroopan komission asettama toimintasuunnitelma vuosille 2021-2027 painottaa maahanmuuttaneiden inkluusiota eurooppalaiseen yhteiskuntaan. Toimintasuunnitelman taustalla on ajatus kaksisuuntaisesta kotoutumisesta, jossa sekä kotoutujalla että vastaanottavalla yhteiskunnalla on vastuu kotoutumisen onnistumisesta.
Marraskuun työllisyyskatsauksessa näkyy koronan vaikutukset ulkomaalaisten työttömyyteen
30.11.2020 | Uutinen
Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin.
Yhteiskuntaorientaation suomenkielisen oppikirjan uusi versio julkaistu
27.11.2020 | Uutinen
Oppikirja on vapaasti käytettävissä opetukseen ja opiskeluun. Yhteiskuntaorientaation tavoitteena on opettaa osallistujaa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta ja käytännön arkielämää koskevista asioista.
Pakolaistaustaisten nuorten yhteiskunnallisesta osallisuudesta on julkaistu tarinallisia tutkimuksia
24.11.2020 | Uutinen
ALL-YOUTH -hankkeessa tutkitaan nuorten yhteiskunnallista osallistumista. Monitieteisen tutkimushankkeen tavoitteena on luoda uusia ratkaisuja nuorten aktiivisempaan osallistumiseen sekä tutkia nuorten omia visioita kestävästä tulevaisuudesta, kasvusta ja hyvinvoinnista. Yksi hankkeen tutkimuskohteista on pakolaistaustaisten nuorten osallisuus.
Hae TEM:n järjestöavustusta 18.12.2020 mennessä
16.11.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö jakaa vuodelle 2021 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää työtä kotoutumisen edistämiseksi. Vuoden 2021 haussa etsitään pienten yhdistysten maahanmuuttaneiden kotoutumista ja yhteiskunnallista osallistumista edistäviä hankkeita. Haussa painotetaan pieniä yhdistyksiä, joiden toiminta kaipaa vielä kehittämistä paremman tuloksellisuuden aikaansaamiseksi. Haku on avoinna 16.11.–18.12.2020.
Hallitus kommentoi Euroopan komission esityksiä turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta
13.11.2020 | Uutinen
Valtioneuvosto ilmaisi torstaina 12.11.2020 kantansa Euroopan komission syyskuussa antamaan tiedonantoon maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan uudistamisesta. Komission tiedonanto sisältää viisi säädösehdotusta, jotka tähtäävät yhtenäisen turvapaikkajärjestelmän luomiseen Euroopan unionissa. Suomen hallituksen kannanotossa lähtökohtana on turvata perus- ja ihmisoikeuksien ja erityisesti lasten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien toteutuminen.
Integration 2020 -tapahtuma tuo kotoutumisen kentän yhteen – tapahtuman ohjelma on nyt julkaistu
11.11.2020 | Uutinen
Integration 2020 -virtuaalitapahtuma kokoaa kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton toimijat yhteen 25.–26.11.2020. Valtakunnallinen kotoutumisen suurtapahtuma järjestetään toista kertaa ja toiveissa on, että tapahtumasta muodostuu pysyvä yhteistyöfoorumi kotoutumisen kentälle. Tapahtuman ohjelma on nyt julkaistu.
Valtioiden välisten turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamishankkeiden rahoitushaku AMIF-rahastosta on käynnissä
11.11.2020 | Uutinen
Euroopan Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) edistää Euroopan unionin yhteistä turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikkaa. Euroopan komission päätöksellä AMIF-rahastosta on avattu haku valtioiden välisille turvapaikka-, maahanmuutto ja kotouttamishankkeille. Hankkeille myönnetään rahoitusta yhteensä 32,7 miljoonaa euroa.
Suomi jatkaa haavoittuvimmassa asemassa olevien kiintiöpakolaisten vastaanottoa ensi vuonna
6.11.2020 | Uutinen
Hallitus on nostanut vuoden 2021 pakolaiskiintiön 1050:een aiemmasta 850:stä. Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä linjasi ensi vuonna vastaanotettavista pakolaisryhmistä torstaina 5.11.2020.
Oma kieli -kampanja vaikuttaa kieli-ilmapiiriin
2.11.2020 | Uutinen
Oikeusministeriö on käynnistänyt tänään marras-joulukuussa 2020 toteutettavan kampanjan Suomessa koetun kieli-ilmapiirin parantamiseksi. Oma kieli / Eget Språk -kampanjalla halutaan muuttaa eri kielten puhumiseen liittyviä asenteita nykyistä positiivisemmiksi. Kotouttamisen osaamiskeskus nostaa kampanja-aikana esiin erityisesti moni- ja selkokielisyyden tärkeyttä kotoutumisessa sekä ruotsinkielisen kotoutumisen näkyvyyttä osana kieli-ilmapiirin parantamista.
Monikielisyyttä voidaan edistää tehtävien ja työpajojen avulla
30.10.2020 | Uutinen
Helsingin yliopiston Itä-Helsingin uudet Suomen kielet -toimintatutkimushankeessa kehitettyjä työtapoja monikielisyyden tukemiseen on kerätty käytettäväksi opetushallituksen verkkosivuille. Materiaalin pohjalta on mahdollista rakentaa opetusta monen päivän kokonaisuuksista lyhyisiin opetustuokioihin.
Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausikatsauksia ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työttömyydestä ja palveluihin osallistumisesta
29.10.2020 | Uutinen
Kotouttamisen osaamiskeskus julkaisee kuukausittain katsauksen ulkomaan kansalaisten ja vieraskielisten työllisyydestä ja palveluihin osallistumisesta perustuen työnvälitystilaston rekisteritietoihin.
Kansalaisjärjestöt mukaan ideoimaan rasismin vastaiseen työhön
29.10.2020 | Uutinen
Hallitus on alkanut valmistella rasismin vastaisen ja hyvien väestösuhteiden toimintaohjelman toimenpiteitä. Mukaan valmisteluun kutsutaan erilaisia kansalaisjärjestöjä ideakilpailun muodossa. Ideakilpailu on oikeusministeriön järjestämä, ja siinä kilpaillaan kolmessa kategoriassa. Ideoita arvioidaan toteuttamiskelpoisuuden ja innovatiivisuuden perusteella.
Oikeusministeriö myöntää erityisavustuksia järjestöille naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen
28.10.2020 | Uutinen
Avustusten avulla on tarkoituksena toimeenpanna naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa. Erityisavustukset on suunnattu järjestöjen hankkeille ja toimille, joiden kautta vastataan kansainvälisiin suosituksiin ja sitoumuksiin. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt, kuten järjestöt, yhdistykset, säätiöt, oppilaitokset, kunnat ja kuntayhtymät.
Kaikki uutiset