Hyppää sisältöön

Uutiset

Hae mukaan Integration 2024 -tapahtuman suunnitteluryhmiin
6.10.2023 | Uutinen
Integration 2024 -tapahtuman suunnittelu on käynnistynyt. Ensimmäisenä avataan haku tapahtuman suunnitteluryhmiin. Integration 2024:ssa ohjelmarakenne uudistuu, eikä tällä kertaa haeta teemakaistoille suunnitteluryhmiä ja kaistavastaavia, mutta tapahtumassa riittää tehtäviä monelle tekijälle. Integration 2024 järjestetään 14.–15.11.2024 Turun Logomossa.
Sisäministeriö valmistelee muutoksia ulkomaalaislain säilöönottoa ja maahantulokieltoa koskeviin säännöksiin
5.10.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa tarkastellaan ulkomaalaislain säilöönottoa ja maahantulokieltoa koskevaa sääntelyä. Lakihankkeella toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia, joiden tavoitteena on tiukentaa Suomen turvapaikkapolitiikkaa.
Kotoutumislakia on muutettu, jotta kunnat voivat saada tietoja hyvinvointialueilta myös vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvausten hakemiseksi
3.10.2023 | Uutinen
Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia on muutettu siten, että kunnalla on oikeus saada hyvinvointialueelta välttämättömät tiedot henkilöstä, jolle tuotetusta palvelusta on aiheutunut kunnalle kotoutumislain nojalla korvattavia kustannuksia myös vuodelta 2021. Lakimuutos on tullut voimaan 3.10.2023. Kuntien tulee hakea vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvauksia vuoden 2023 loppuun mennessä.
Ukrainasta paenneiden tilapäinen suojelu jatkuu EU-maissa vuoteen 2025
3.10.2023 | Uutinen
Euroopan unionin maiden sisäministerit ovat 28.9.2023 järjestetyssä kokouksessa päättäneet jatkaa Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua EU-alueella. Aiemman päätöksen mukaisesti EU-maat olivat velvoitettuja antamaan tilapäistä suojelua Ukrainan pakolaisille 4.3.2024 saakka. Uuden päätöksen mukaisesti tilapäistä suojelua jatketaan vuoteen 2025 asti.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämistä kunnissa valtionavustuksella
27.9.2023 | Uutinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jossa kunnat voivat hakea avustusta turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannuksiin. Avustuksella voidaan korvata 1.1.-31.12.2023 tietyille ryhmille varhaiskasvatuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Hakuaika päättyy 31.10.2023.
Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli korkealla tasolla
26.9.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli elokuussa 37 608, mikä on 15 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 14 %(4 675 henkilöä). 
Syksyllä 2023 käynnistyy useampia ESR-pilottihankkeita
20.9.2023 | Uutinen
Valtakunnallisen Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen ensimmäiset Maahanmuuttajien toimiva arki -kokonaisuuden pilottihankkeet (ESR+) ovat saaneet rahoituspäätökset ja aloittavat työnsä lähikuukausien aikana. Hankkeissa kehitetään toimintaa, jolla tavoitetaan kotona lapsia hoitavia vanhempia kotoutumista, koulutusta, työllistymistä ja arjen hallintaa edistäviin palveluihin. 
Kotoutumislain kokonaisuudistuksen lakimuutokset lausuntokierrokselle
19.9.2023 | Uutinen
Hallitus on ehdottanut muutoksia 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin. Tavoitteena on, että muutoksilla voidaan vahvistaa julkista taloutta, lisätä maahanmuuttaneiden omaa vastuuta kotoutumisestaan ja parantaa maahanmuuttajaäitien asemaa. Hallituksen esitys muutoksista on lausuntokierroksella 23.10.2023 asti.
Sisäministeriö valmistelee muutoksia maahantulosäännösten kiertämistä koskevaan sääntelyyn
19.9.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa uudistetaan maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely. Tavoitteena on ehkäistä maahantulosäännösten kiertämistä sekä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden siirtymistä työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi kesken hakemusprosessin. Uudistuksilla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia.
Hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelman valmistelu käynnistyy
13.9.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelman valmistelun. Tavoitteena on, että työmarkkinoilla esiintyviin väärinkäytöksiin puututaan entistä tehokkaammin. Hallitusohjelman tavoitteisiin perustuva toimenpideohjelma valmistellaan vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistee työperusteisen oleskeluluvan lakimuutoksia
8.9.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakimuutoksia, joilla on tarkoitus selkeyttää työttömyyden vaikutuksia työperusteisen oleskeluluvan voimassaoloon. Työperäisellä oleskeluluvalla olevien henkilöiden olisi jatkossa poistuttava Suomesta tilanteessa, jossa työsuhde päättyy eikä henkilö ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta. 
AMIF-rahaston syksyn 2023 haku käynnistyy 29.9.2023
7.9.2023 | Uutinen
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston eli AMIF-rahaston syksyn haku on käynnissä 29.9.-31.10.2023. Haku on valtakunnallinen.
Monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalia uudistetaan
6.9.2023 | Uutinen
Uudessa yhteishankkeessa Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu päivittävät aikuisille maahanmuuttaneille suunnatun yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Jatkossa oppimateriaalit ovat tarjolla verkossa.
Lakimuutosten valmistelu käynnistyy: työntekijän oleskeluluvalle tuloraja
5.9.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt työperäisten oleskelulupien tulorajoihin liittyvien lakimuutosten valmistelun. Samalla selvitetään tulorajojen sopivia tasoja ja vaikutuksia. Työntekijän oleskeluluvalle asetettaisiin 1 600 euron tuloraja Orpon hallitusohjelman mukaisesti.
Osallistu kyselyyn maahanmuuttaneiden osallistamisesta eri organisaatioissa
4.9.2023 | Uutinen
Kumppanina kotoutumisessa –hanke toteuttaa selvityksen siitä, miten maahanmuuttaneita on osallistettu eri organisaatioissa esimerkiksi strategiatyöhön tai heitä koskevien palvelujen kehittämiseen. Vastaa kyselyyn 6.10.2023 mennessä.
Kumppanuusohjelma tukee kotoutumiskentän toimijoita, mutta etenkin maahanmuuttaneiden osallistumismahdollisuuksiin pitää panostaa
4.9.2023 | Uutinen
Kumppanuusbarometri on selvitys, joka kerää tietoa kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn nykytilasta ja kehittämistarpeista sekä kumppanuusohjelman toiminnasta. Toista kertaa toteutetun kyselyn perusteella enemmistö vastaajista kokee kumppanuusohjelmasta olevan hyötyä työlleen ja pitää kotoutumista edistävän yhteistyön mahdollisuuksia suhteellisen hyvinä. Yhtenä keskeisenä kehittämistarpeena kumppanuusbarometri nosti esiin tarpeen rakenteellisiin muutoksiin, jotka parantaisivat maahanmuuttaneiden osallisuutta ja osallistumista kotoutumista edistävässä yhteistyössä.
Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa kotoutumisen edistämisestä ja pakolaisten vastaanotosta
28.8.2023 | Uutinen
Kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton rakenteet ovat muuttuneet vuoden 2023 alusta, kun hyvinvointialueet käynnistivät toimintansa. Vuoden 2023 alussa myös kotoutumislakiin on tehty muutoksia. Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa kunnilta ja hyvinvointialueilta tietoa pakolaisten vastaanoton ja kotoutumista edistävien palveluiden ja toimintojen järjestämisestä ja kartoittaa kokemuksia muuttuneesta tilanteesta. Kyselyssä kartoitetaan myös, miten kunnat ovat valmistautuneet kotoutumislain kokonaisuudistukseen (KOTO24).
Kotoutumislain korvausohjetta on päivitetty laskennallisen korvauksen maksatusprosessin osalta
28.8.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on päivittänyt ohjetta kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjetta on päivitetty koskien muutoin kuin automatisoidun maksatusjärjestelmän kautta kunnille ja hyvinvointialueille maksettavien laskennallisten korvausten maksatusprosessia. Muuttunut maksatusprosessi on kuvattu korvausohjeessa, johon tehdään samalla muita pienempiä korjauksia.
Vieraskielisten osuus Kelan etuuksien saajista vaihtelee etuuskohtaisesti
23.8.2023 | Uutinen
Kelan mukaan vieraskielisten henkilöiden osuuden Kelan etuuksien saajista vaihtelevan etuuskohtaisesti. Osassa etuuksista, kuten työttömyysetuuksissa ja lapsiperhe-etuuksissa, vieraskielisiä on saajina suhteellisesti enemmän kuin koko väestössä. Sen sijaan esimerkiksi lääkekorvauksissa ja eläkkeissä vieraskielisiä on suhteellisesti vähemmän.
Toiminta tutuksi -tietoiskut jatkuvat syksyllä 2023 entistä monipuolisempina
22.8.2023 | Uutinen
Kotoutumisen kumppanuusohjelman järjestämissä Toiminta tutuksi -tietoiskuissa kotoutumisen kentän toimijat kertovat palveluista ja toiminnoista, jotka ovat suunnattu maahanmuuttaneille ja vieraskielisille tai heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille ja vapaaehtoisille. Tavoitteena on levittää tietoa siitä, millaista kotoutumista edistävää toimintaa ja palveluja on olemassa, kuka niitä tuottaa ja kenelle ne on tarkoitettu. Tietoiskujen avulla pyritään myös lisäämään eri toimijoiden tietoisuutta toisistaan ja siten edistämään eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta.
Kaikki uutiset