Hyppää sisältöön

Uutiset

Hae johtavaksi asiantuntijaksi kotouttamisen osaamiskeskukseen
26.1.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikössä on avoinna johtavan asiantuntijan virka. Johtava asiantuntija työskentelee kotouttamisen osaamiskeskuksen tiimissä. Virka täytetään 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
ETNO julkaisi vieraskielisille selkokielisen oppaan koulukiusaamisesta
21.1.2021 | Uutinen
Tietoa koulukiusaamisesta vieraskielisille vanhemmille -oppaassa annetaan tietoa kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä. Lisäksi oppaassa kerrotaan, miten näihin ongelmiin on mahdollista puuttua. Opas on suunnattu erityisesti vieraskielisille vanhemmille.
UMA-järjestelmän kuntakorvaukset-näkymä uudistuu
21.1.2021 | Uutinen
UMA-järjestelmän kuntakorvaukset-näkymän käytettävyyttä parannetaan ja laskennallisen korvauksen maksatusten raporttien hakemista järjestelmästä helpotetaan. Uudistettu kuntakorvaukset-näkymä tulee kuntien käyttöön 1.2.2021. Työkalun toimintalogiikka ei muutu.
Väestön monimuotoisuus on huomioitava taide- ja kulttuuripoliittisessa toiminnassa
21.1.2021 | Uutinen
Opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän loppuraportin mukaan muun muassa taide- ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia tulisi huomioida enemmän kotoutumispalveluissa. Väestön monimuotoisuus tulisi ottaa huomioon kaikessa taide- ja kulttuuripoliittisessa suunnittelussa ja päätöksenteossa.
Videosarjassa avataan kohtaavan asiakastyön ydinajatuksia ja käytännön toteutusta
20.1.2021 | Uutinen
Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen tuottamassa videosarjassa käsitellään kohtaavaa asiakastyötä. Kohtaavassa asiakastyössä sovelletaan ohjaus- ja neuvontatyön tutkittuja metodeja työllisyyspalvelujen kiireiseen arkeen ja lyhyisiin asiakastilanteisiin. Kohtaavan asiakastyön työskentelyotetta voidaan kuitenkin soveltaa kaikkiin asiakastyön ympäristöihin.
Koronavirus vähensi oleskelulupahakemusten määrää
20.1.2021 | Uutinen
Maahanmuuttoviraston mukaan työ, perhe ja opiskelu ovat yleisimpiä syitä muuttaa Suomeen. Työn perusteella haettiin ja myönnettiin eniten oleskelulupia. Turvapaikkahakemusten määrä oli vuonna 2020 alhaisempi kuin se oli ennen vuotta 2015.
Oma kieli kotoutumisen tukena -opas tukee kuntien peruspalveluiden ammattilaisten työtä
19.1.2021 | Uutinen
Oppaassa esitellään kotoutumista tukevia ja kielitaitoa hyödyntäviä kotoutumisen malleja ja vuorovaikutuskeinoja. Erityisesti kotoutumisen alkuvaiheessa aikuiselle kotoutujalle vuorovaikutus omalla kielellä tukee kotoutumista.
Mahku-hankkeen tuottamat videot tukevat eri kulttuureista tulevien asiakkaiden kohtaamista
15.1.2021 | Uutinen
Maahanmuuttajien kuntoutuksen kehittämishankkeessa (Mahku-hanke) kehitetään Kelan kuntoutuspalveluita maahanmuuttaja-asiakkaiden tarpeisiin. Mahku-hankkeessa tuotetut koulutusvideot on suunnattu Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille, mutta videoilla käsitellään myös yleisesti eri kulttuureista tulevien kohtaamista.
Tukea seksuaalioikeusteemojen käsittelyyn kotoutumisessa Haastavat aiheet puheeksi - seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä hankkeen materiaaleista
5.1.2021 | Uutinen
Haastavat aiheet puheeksi - seksuaalioikeudet kotouttavassa työssä hanke toimi vuonna 2020 työ- ja elinkeinoministeriön tuella. Hankkeessa tuotettiin muun muassa verkkokurssi ja videoita, jotka tukevat haastavien, seksuaalisuuteen ja intiimielämään liittyvien aiheiden puheeksi ottamisen. Materiaaleihin kuuluvat muun muassa verkkokoulutus ja videoita.
International House Tampere aloittaa toimintansa vuonna 2021
22.12.2020 | Uutinen
International House Tampereen palvelukokonaisuus on rakennettu yhtenäiseksi, joten asiakasta palvellaan yhden luukun periaatteella. International House Tampereen tuottavat yhteistyössä Tampereen kaupungin Työllisyys- ja kasvupalveluiden Monikielinen neuvonta Mainio ja International HUB Tampere, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen korkeakouluyhteisö ja Pirkanmaan TE-palvelut.
Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut erityisesti Uudellamaalla
22.12.2020 | Uutinen
Joulukuun 2020 työllisyyskatsauksen mukaan erityisesti Uudellamaalla on aiempaa enemmän ulkomaalaisia ja vieraskielisiä työttömiä työnhakijoita. Myös ulkomaalaisten pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut selvästi edellisvuodesta.
Etelä-Suomen Etno myönsi Think Africa ry:lle tunnustuksen työntekijän oikeuksien ja syrjinnän tietoisuuden edistämisestä afrikkalaisyhteisöissä
22.12.2020 | Uutinen
Etelä-Suomen Etno jakaa vuosittain äänestyksen perusteella palkinnon parhaalle toiminnolle. Tänä vuonna parhaan toiminnon voitti Think Africa ry. Yhdistyksen toiminnon tavoitteena oli lisätä erityisesti pääkaupunkiseudulla sijaitsevien afrikkalaistaustaisten yhdistysten ja afrikkalaisyhteisöjen tietoisuutta työntekijän oikeuksista sekä syrjinnästä.
10 kielellä tuotettu video antaa tietoa viranomaisen ja tulkin roolista Suomessa
18.12.2020 | Uutinen
Kotona Suomessa -hankkeen tuottamilla videoilla vastataan kotoutumistoimijoiden tarpeeseen selittää suomalaisen viranomaisen toimintaa selkeästi. Lisäksi videolla avataan ammattitaitoisen tulkin käyttämisen tärkeyttä.
Koulutuspoliittinen selonteko on lausuntokierroksella 22.1.2021 asti
17.12.2020 | Uutinen
Selonteon mukaan koulutuksen maksuttomuuden, laadun, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden turvaaminen vaatii merkittävää julkista panostusta koulutukseen ja tutkimukseen. Selonteossa esitetään tavoitetiloja ja toimenpiteitä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja tutkimukseen.
Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistustarpeista siirtyy vuodelle 2021
17.12.2020 | Uutinen
Hallituksen kotoutumisselonteko siirtyy vuoden 2020 lopusta ensi vuoden kevääseen. Selonteon lausuntokierros käynnistyy tammikuun lopussa.
Kotoutumisen sanastoluonnoksen lausuntokierros alkoi
16.12.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut kotoutumisen sanastoluonnoksen lausuntokierroksen. Kotoutumisen sanasto on laadittu ensisijaisesti kotoutumisen palveluiden ja kotoutumislain tueksi. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi:n kautta ajalla 16.12.2020-27.1.2021.
Osaava edustaja -koulutus tarjoaa tukea ja tietoa ilman huoltajaa saapuneiden edustajille
16.12.2020 | Uutinen
Osaava edustaja -verkkokoulutus on julkaistu kotouttaminen.fi:ssä. Koulutus tarjoaa kattavat perustiedot ilman huoltajaa tulleiden pakolaislasten edustajan työstä ja työhön liittyvistä prosesseista. Verkkokoulutuksella pyritään takaamaan edustajan koulutus ajasta ja paikasta riippumatta.  
Ilmoita organisaatiosi kotoutumisen kumppanuusohjelmaan!
10.12.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelmassa rakennetaan kotoutumisen ja yhteiskunnan vastaanottavuuden parissa työskentelevien toimijoiden valtakunnallinen verkosto.
Neljäs Eurocities-verkoston raportti kaupunkien kotoutumistoimista on julkaistu
10.12.2020 | Uutinen
Eurocities-verkosto on julkaissut neljännen raporttinsa kaupunkien roolista maahanmuuttaneiden kotouttamisessa. Raportissa tarkastellaan verkoston eurooppalaisten ja pohjoisamerikkalaisten kaupunkien kotouttamistoimia. Kotoutumista tarkastellaan valtakunnallisten käytäntöjen ja ajankohtaisten keskustelujen näkökulmasta, Eurocities-verkoston Integrating Cities julkilausuman ja kotoutumisen pääpainopisteiden kautta.
Nollalinja auttaa lähisuhdeväkivaltaa kokeneita yhdeksällä kielellä
9.12.2020 | Uutinen
Nollalinja palvelee lähisuhde väkivaltaa tai sen uhkaa kokevia, väkivaltaa kokeneita naisia sekä ammattilaisia, jotka tarvitsevat tukea tai neuvoa lähisuhdeväkivaltaan tai naisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyvissä asioissa. Päivystyksestä vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ympäri vuorokauden, seitsemän päivää viikossa. Päivystäjät palvelevat suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi, minkä lisäksi tulkkauspalvelun kautta apua saa myös arabiaksi, dariksi, farsiksi, somaliksi, soraniksi ja venäjäksi.
Kaikki uutiset