Hyppää sisältöön

Uutiset

Uusi julkaisu valottaa asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta
23.10.2020 | Uutinen
Pakolaistaustaisten ohjaus -hankkeen loppuraportti ”Sivuääniä. Asiakkaiden, asiakastyötä tekevien ja verkostotoimijoiden näkemyksiä pakolaistaustaisten ohjauksesta” ja sitä täydentävä video kohtaavasta asiakastyöstä on julkaistu. Julkaisutilaisuuden ja hankkeen päätösseminaarin tallenne on katsottavissa kahden viikon ajan.
OECD:n vuosittainen julkaisu kansainvälisen muuttoliikkeen näkymistä on julkaistu
21.10.2020 | Uutinen
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) vuosittainen julkaisu International Migration Outlook 2020 käsittelee muuttoliikettä tilastojen kautta. Julkaisun mukaan muuttoliike pysyi vuosina 2018-2019 tasaisena ja maahanmuuttaneiden työttömyys laski Euroopan unionissa alle 10 prosentin. Vuonna 2020 koronaviruksen vaikutuksen vuoksi muuttoliike on vähentynyt huomattavasti ja maahanmuuttaneiden työttömyys on lähtenyt nousuun. Uusien viisumien ja oleskelulupien määrä laski arviolta 46 % alkuvuonna 2020 vuoteen 2019 verrattuna.
Työ- ja elinkeinoministeriön SIB-kokeilu työllisti yli tuhat maahanmuuttanutta
20.10.2020 | Uutinen
Kokeilun tarkoituksena oli vaikuttavuusinvestoimisen SIB-mallin (Social Impact Bond) avulla nopeuttaa maahanmuuttaneiden työllistymistä. Vuosien 2016-2019 välillä kokeiluun osallistuneista henkilöistä lähes puolet on työllistynyt syyskuun 2020 loppuun mennessä. Tavoitteena oli nopeuttaa maahanmuuttajien työllistymistä yhdistämällä yritykset ja työntekijät sekä räätälöimällä kotoutumiskoulutus työpaikan tarpeiden mukaan.
Tutkimus koronaepidemian vaikutuksista ulkomailla syntyneiden hyvinvointiin on alkanut
12.10.2020 | Uutinen
MigCOVID-tutkimusen kautta selvitetään koronaepidemian ja siihen liittyvien rajoitustoimien vaikutusta ulkomailla syntyneisiin. Tutkimuksesta kerätty tieto tukee palvelujen kehittämistä ja yhteiskunnallisten vaikutusten arvioimista. Tutkimuksen järjestää Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).
Työsuojeluhallinto tarjoaa tietoa työntekijän oikeuksista maahanmuuttaneille
8.10.2020 | Uutinen
Työnsuojeluhallinnon verkkosivuilla julkaistuja materiaaleja voi käyttää esimerkiksi opetustilanteissa. Marraskuussa järjestetään myös englanninkielinen tilaisuus, josta saa tietoa työntekijän oikeuksista.
AMIF- ja ISF-rahastojen haut päättyvät lokakuun lopussa
8.10.2020 | Uutinen
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) ja sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) haut on avattu. Rahasto-ohjelmia toteuttaviin hankkeisiin on haettavissa tukea yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Hauista vastaa Suomessa sisäministeriö. Haut ovat avoinna 30.10.2020 klo 16.15 asti.
Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi avustuksia maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden käynnistämiseen ja kehittämiseen
6.10.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) myönsi 21:lle kuntien ja kuntayhtymien hankkeelle avustusta yhteensä noin 3,3 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin  maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen ja olemassa olevan palveluverkoston laajenemiseen.
Integration 2020 -tapahtuman ilmoittautuminen ja verkkosivut on avattu
1.10.2020 | Uutinen
Kotoutumisen edistämiseksi tehdään valtavasti tärkeää työtä eri alueilla ja organisaatioissa, mutta tekijöillä on harvoin mahdollisuus kokoontua yhteen. Tämän vuoksi kotoutumisen edistämisen parhaita käytäntöjä ei aina saada jaetuksi tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Integration 2020 jatkaa ensimmäisen Integration 2018 -tapahtuman työtä ja vahvistaa kumppanuuksia viranomaisten, kolmannen sektorin ja yritysmaailman välillä.
Uusi opas antaa tukea keskustelun aloittamiseen monikulttuuristen nuorten ja vanhempien välille
23.9.2020 | Uutinen
Videoterveisiä vanhemmille -opas tarjoaa keinoja avata keskustelua monikulttuurisia nuoria ja heidän vanhempiaan työssään kohtaaville ammattilaisille. Oppaan tarkoituksena on tukea tarjoamalla valmiita keskustelun avauksia ja menetelmiä. Oppaan taustalla ovat pakolais- ja maahanmuuttajataustaisten nuorten videoihin keräämiä näkemyksiä siitä, mitä heidän vanhempiensa pitäisi tietää heidän elämästään.
Asioimistulkkauksen kehittämiseksi on laadittava yhteiset laatukriteerit
22.9.2020 | Uutinen
Uudessa selvityksessä esitetään, että ministeriöiden täytyy luoda yhdessä tulkkausalan toimijoiden kanssa kansallinen ohjeistus tai suositus laadukkaasta asioimistulkkauksesta. Selvityksessä tarkastellaan erityisesti kotoutumiseen liittyvää asioimistulkkausta.
Internet ja sosiaalinen media olivat ikääntyvien vieraskielisten tärkein tiedonlähde poikkeustilanteen aikana
17.9.2020 | Uutinen
Järjestöjen tekemän raportin mukaan kuntien suorat yhteydenotot ja asiakaskontaktit jäivät vähäisiksi poikkeustilanteen alkamisen jälkeen. Tästä huolimatta suurin osa raporttia varten haastatelluista koki, että on saanut riittävästi tietoa ja ohjeistusta koronavirukseen liittyen. Iäkkäät vieraskieliset ovat kertoneet poikkeustilanteessa hoitaneensa arkeen liittyvää toimintaa itsenäisesti. Poikkeustilanne aiheutti haastateltavissa huolta ja pelkoa esimerkiksi sukulaisten hyvinvoinnista ja sosiaalisen elämän vähenemisestä.
Kotoutumisen selonteon yhteiskehittäminen jatkuu
16.9.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö tarjoaa syksyn aikana mahdollisuuksia osallistua kotoutumisen selonteon valmisteluun. Ensimmäinen kuulemistilaisuus järjestöjen roolista kotoutumista edistävässä työssä järjestettiin perjantaina 11.9. ja tutkijoille suunnattu tilaisuus maanantaina 14.9. Kuulemistilaisuudet ovat osa kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeita käsittelevän selonteon osallistavaa valmistelua.
Ruotsissa pyritään nopeuttamaan maahanmuuttajien asettautumista työelämään kolmella uudistuksella
16.9.2020 | Uutinen
Uudessa raportissa esitellään kolme uudistusta, joiden avulla on pyritty parantamaan maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispolkuja. Raportti käsittelee erityisesti kahta uudistuksista: niin sanottua asettautumisohjelmaa ja pikareittiä. Kolmas raportissa esiteltävä uudistus keskittyy palkkatukiuudistukseen ja on yhä kesken.
Euroopan komissio etsii keinoja kotoutumisen edistämiseen EU-tasolla
15.9.2020 | Uutinen
Euroopan komissio on aloittanut julkisen kuulemisen erilaisten näkemysten keräämiseksi. Kuuleminen järjestetään kyselyllä, johon voi vastata 21.10.2020 asti. Kysely on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä.
Pohjoismainen hyvinvointikeskus perehtyy maahanmuuttajanaisten terveysosaamiseen
9.9.2020 | Uutinen
Hankkeen tavoitteena on tarkastella terveysosaamista konseptina sekä tutkia Pohjoismaiden toimintaa terveysosaamiseen liittyen strategian, käytännön ja tutkimuksen tasolla. Hankkeessa tarkastellaan erityisesti maahanmuuttaneiden naisten terveyslukutaitoa.
Ilmoittaudu Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivään
8.9.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hanke kutsuu jälleen pakolaisten vastaanoton parissa kunnissa toimivia ammattilaisia, järjestöjä ja hankkeita Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostopäivään. Koronaviruspandemian vuoksi verkostopäivä toteutetaan tänä vuonna etäyhteyksin.
Kela on julkaissut verkkosivuston selkoruotsiksi
7.9.2020 | Uutinen
Kelan selkosuomenkielisen sivuston rinnalle on julkaistu selkoruotsinkielinen verkkosivusto, jolla kerrotaan tärkeimmät tiedot Kelan etuuksista.
Opetushallitus otti käyttöön sähköisen haun ja palveluoppaan tutkintojen tunnustamiseen
7.9.2020 | Uutinen
Opetushallitus on ottanut käyttöön tutkintojen tunnustamisen sähköisen haun ja palveluoppaan. Ulkomailla suoritetun tutkinnon tunnustamista voi hakea Opintopolku-palvelussa lomakkeella.
Kotouttamispolitiikan nykytilannetta ja tulevaisuutta käsitellään kokonaisvaltaisesti uudessa teoksessa
2.9.2020 | Uutinen
Politiikan tutkija Pasi Saukkosen Suomi omaksi kodiksi -teos käsittelee kotouttamispolitiikkaa monipuolisesti uusimman tiedon avulla.
Uusi maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki korvaa ulkomaalaisrekisterilain
1.9.2020 | Uutinen
Maahanmuuttohallinnon henkilötietolaki tulee voimaan 1.9.2020 ja korvaa yli 20 vuotta vanhan ulkomaalaisrekisterilain. Uusi laki vastaa nykyajan tarpeisiin muun muassa digitalisaation, tietosuojan ja tiedonhallinnan osalta. Lisäksi lakiin on koottu henkilötietojen käsittelyyn liittyvää sääntelyä muista maahanmuuton hallinnonalaan kuuluvista laeista.
Kaikki uutiset