Hyppää sisältöön

Uutiset

Tunnista, tiedosta ja toimi – Rasisminvastaista viikkoa vietetään 20.–26.3.2023
20.3.2023 | Uutinen
Vuosittaista Rasisminvastaista viikkoa vietetään 20.–26.3.2023. Tänä vuonna Rasisminvastaisella viikolla syvennytään erityisesti työelämän rasismiin ja jaetaan tietoa siitä, miten ennakkoluulot, syrjintä ja rasismi ilmenevät työelämässä ja miten jokainen yksilö ja yhteisö voi purkaa syrjiviä käytäntöjä ja luoda yhdenvertaisempaa työkulttuuria.
Selvitykset työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton viranomaisyhteistyöstä ja maahanmuuttohallinnon rakenteista muodostavat kokonaiskuvaa ja tukevat kehittämistyössä
17.3.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön teettämä selvitys työ-ja koulutusperusteisen maahanmuuton viranomaisrakenteesta ja -yhteistyöstä vahvistaa, että viime vuosien toimet työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton osalta ovat olleet merkittäviä ja oikeasuuntaisia. Jatkossa täytyy varmistaa, että työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto on kiinteä osa viranomaisten tehtäviä. Sisäministeriön teettämässä maahanmuuttohallinnon järjestämistä tarkastelevassa selvityksessä puolestaan suositetaan maahanmuuttolainsäädännön uudistamista.
Haku osaamiskeskuksen viestinnän korkeakouluharjoittelijaksi päättyy 20.3.
16.3.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksessa on tarjolla viestinnän korkeakouluharjoittelupaikka. Hakuaika päättyy 20.3.2023 klo 16.15. Harjoittelussa on mahdollisuus osallistua monipuolisesti ja harjoittelijan oman osaamisen ja kiinnostuksen mukaan osaamiskeskuksen toimintaan. Työnkuvassa painottuvat erityisesti tapahtumien tuotanto ja viestintätehtävät.
Tilapäistä suojelua saavia koskevat kotoutumislain muutokset tulevat voiman 1.3.2023
28.2.2023 | Uutinen
Maaliskuun alusta alkaen kotikunnan saaneet tilapäistä suojelua saavat henkilöt ovat kotoutumislain mukaisten korvausten piirissä ja tilapäistä suojelua saavia, jotka täyttävät kotikunnan saamisen edellytykset, voidaan ohjata kuntapaikoille. Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta tulee voimaan tiistaina 1.3.2023.
Kela julkaisee Ukrainasta paenneille yhdistelmälomakkeen Kela-kortin ja lapsilisän hakemista varten
22.2.2023 | Uutinen
Ukrainasta paenneet voivat saada pian oikeuden Kelan etuuksiin, kun moni heistä on asunut Suomessa vuoden. Asumisajan tai pidempiaikaisen työskentelyn perusteella Ukrainasta paenneet voivat hakea muun muassa lapsilisää ja asumistukea. Kela helpottaa etuuksien hakemista ja ottaa käyttöön yhdistelmälomakkeen, jolla voi hakea yhdellä kertaa sekä Kela-korttia että lapsilisää. 
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvussa
21.2.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli tammikuussa 35 792, mikä on 14 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisvuodesta 16 % (4 920 henkilöä).
Vielä ehdit vastaamaan kyselyyn kumppanuusohjelmasta ja kotoutumista edistävästä yhteistyöstä!
17.2.2023 | Uutinen
Kumppanuusohjelman kysely eli kumppanuusbaro toteutetaan nyt toisen kerran. Kyselyssä pääset kertomaan kokemuksistasi kotoutumisen kumppanuusohjelman toiminnasta. Olemme kiinnostuneita myös laajemmin näkemyksistäsi kotoutumisen edistämiseen pyrkivästä yhteistyöstä ja sen kehittämistarpeista.
Ulkomaalaislain muutokset sujuvoittavat työperusteista maahanmuuttoa
16.2.2023 | Uutinen
Työperusteista maahanmuuttoa sujuvoittavat ulkomaalaislain uudistukset tulevat voimaan 23. helmikuuta 2023. Muutokset edistävät työperusteisten oleskelulupien hakemista ja päätösprosessia. Uudistus on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lyhentää lupien käsittelyaika keskimäärin yhteen kuukauteen. Uudet säännökset lisäävät hakuprosessin automaatiota. Käyttöön otetaan myös työnantajan sertifiointi.
Tuoreessa tutkimuksessa on selvitetty, miten paperittomien sosiaaliset oikeudet toteutuvat Suomessa
10.2.2023 | Uutinen
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisut tutkimuksen, jossa selvitettiin, millaisena paperittomuus näkyy julkisessa sosiaalihuollon palvelujärjestelmässä. Tutkimuksella kerättiin tietoa siitä, miten sosiaalihuollon lainsäädäntöä sovelletaan, mitkä ovat lainsäädännön ongelmakohdat ja miten paperittomien oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon toteutuu sosiaalihuollon palveluissa.
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta maksetaan taloudellisia lisätukia pakolaisia vastaanottaville kunnille
1.2.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta toteutetaan vuonna 2023 valtionavustushaku, jonka tavoitteena on tukea pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen tuen järjestämistä sekä toimintamalleja ja yhteistyökäytäntöjä kunnissa. Toimintaohjelma tukee pakolaisia vastaanottavia kuntia myös laskennallisen korvauksen lisäosalla ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätuella. Kotoutumislain mukaisten korvausten lisänä maksettavien lisätukien hakuaika alkaa 1.2.2023.
Ukrainalaisia on nyt työnhakijoina enemmän kuin muita ulkomaalaisia
31.1.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 37 091, mikä on 14 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisvuodesta 15 % (4 919 henkilöä).
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkostotapaamiset jatkuvat kuukausittain kevään 2023 ajan
27.1.2023 | Uutinen
Pakolaisten vastaanoton toimijoita yhteen tuovan Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston kuukausittaiset tapaamiset jatkuvat vuonna 2023. Kevään verkostotapaamisten tavoitteena on tukea vuoden 2023 alussa voiman tulevien lakiuudistusten toimeenpanoa sekä edistää pakolaisten vastaanoton ja kotoutumisen toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Valtiovarainministeriön uutiskirjeeseen on koottu tietoa tilapäistä suojelua saavien kotikunnan saamisesta ja sen vaikutuksista
24.1.2023 | Uutinen
Valtionvarainministeriön uutiskirjeessä on tietoa tilapäistä suojelua saavien oleskeluluvista, kotikunnan hakemisesta, palveluista sekä korvauksista kunnille ja hyvinvointialueille. Uutiskirje on koottu viranomaisten yhteistyönä.
Lue ohjeista vuoden 2023 alussa voimaan tulevista kotoutumislain muutoksista
24.1.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on laatinut ohjeet kotoutumisen edistämisestä sekä kotoutumislain mukaisten kustannusten korvaamisesta kunnille ja hyvinvointialueille. Ohjeet on laadittu kuntien, hyvinvointialueiden sekä muiden kotoutumisen edistämisen ja pakolaisten vastaanoton toimijoiden työn tueksi.
Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua savien oleskelulupia jatketaan ilman erillistä hakua
30.12.2022 | Uutinen
Ulkomaalaislakiin tehdään väliaikainen muutos, jolla varmistetaan, että tilapäisen suojelun perusteella myönnetty oleskelulupa on voimassa koko sen ajan, kun tilapäinen suojelu jatkuu EU:ssa. Tilapäisen suojelun oleskelulupia jatketaan 4.3.2024 asti automaattisesti. Jatkossa kaikki uudet tilapäisen suojelun luvat myönnetään suoraan suojelun koko voimassaoloajaksi.
Maahanmuuttohallinnon rakenteista teetetään selvityksiä sisäministeriössä ja työ- ja elinkeinoministeriössä
29.12.2022 | Uutinen
Sisäministeriö teettää ulkopuolisen selvityksen maahanmuuttohallinnon järjestämisestä. Selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva maahanmuuttoa koskevasta lainsäädännöstä, maahantuloon ja maassa oleskeluun liittyvistä prosesseista sekä kansallisten viranomaisten rooleista. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistämässä omaa selvitystään työ- ja opiskeluperusteiseen maahanmuuttoon liittyvistä rakenteista.
Maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelut löytyvät nyt kätevästi kartalta 
22.12.2022 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut sähköisen kartan kuntien maahanmuuttaneille tarjoamista ohjaus- ja neuvontapalveluista. Kartalta löytyvät ohjaus- ja neuvontapalveluiden yhteystiedot koko Suomen laajuisesti. Ohjaus- ja neuvontapalveluiden koonnilla pyritään lisäämään vuorovaikutusta eri kotoutumista edistävien viranomaisten ja ohjaus- ja neuvontapalveluiden välillä, kertomaan ohjaus- ja neuvontapalveluiden kielivalikoimasta sekä tuomaan näkyväksi Suomen ohjaus- ja neuvontapalveluiden verkosto.
Kansainväistä suojelua saava alaikäinen voi jatkossa elää useammin yhdessä vanhempiensa kanssa
21.12.2022 | Uutinen
Ulkomaalaislakiin tehdään muutos, joka edistää kansainvälistä suojelua saavan perhe-elämän suojaa ja lapsen edun toteutumista.  Kun perheenyhdistämistä hakee kansainvälistä suojelua saavan alaikäisen perheenjäsen, hän voi saada oleskeluluvan ilman, että alaikäiseltä perheenkokoajalta edellytetään turvattua toimeentuloa.
Ukrainasta paenneiden palvelut turvataan muuttamalla kotoutumislakia ja vastaanottolakia
21.12.2022 | Uutinen
Suomessa on runsaat 44 000 tilapäistä suojelua hakenutta, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jotta tilapäistä suojelua saavien palvelut voidaan turvata kaikissa tilanteissa, kotoutumislakia ja vastaanottolakia muutetaan. Lakimuutosten myötä valtio voi maksaa kunnille ja hyvinvointialueille korvauksia palveluiden järjestämisestä ja tilapäistä suojelua saaviin voidaan soveltaa kuntaan osoittamista koskevaa sääntelyä. Laki on vahvistettu ja muutokset tulevat voimaan 1.3.2023.
Selkokielinen kotoutumislain käsikirja tukee kotoutumisen edistämistä
21.12.2022 | Uutinen
Kotoutuminen.fi:ssä on julkaistu selkokielinen kotoutumislain käsikirja kotoutumista edistävän työn tueksi. Selkosuomeksi kirjoitettu käsikirja noudattaa voimassa olevaa kotoutumislakia. Käsikirjassa on otettu julkaisuhetkellä huomioon se, että vuoden 2023 alusta myös hyvinvointialueet tarjoavat maahanmuuttaneille palveluja. Selkokäsikirjalle on myönnetty selkotunnus.
Kaikki uutiset