Hyppää sisältöön

Uutiset

Kotoutumisentukena.fi-verkkopalvelu valtakunnallistuu
4.10.2021 | Uutinen
Kotoutumisentukena.fi on verkkopalvelu, joka kokoaa yhteen paikkaan kotoutumista tukevaa matalan kynnyksen toimintaa ja kotoutumisen parissa toimiville työntekijöille ja vapaaehtoisille suunnattuja tapahtumia. Nyt palvelusta on tarkoituksena tehdä valtakunnallinen työ- ja elinkeinoministeriön tuella.
Eduskunnan kirjasto on koonnut tietopaketin yhdistyslain uudistamisesta ja uudesta toimintaryhmälaista
27.9.2021 | Uutinen
Koska kansalaistoiminta muuttuu ja monimuotoistuu, oikeusministeriö on valmistellut yhdistyslain uudistamista ja uutta toimintaryhmälakia. Eduskunnan kirjasto on koonnut tietopaketin lakihankkeen etenemisestä, työryhmän toiminnasta ja aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta. Päivittyvä tietopaketti voi auttaa järjestö- ja yhdistystoimijoita seuraamaan lakihankkeen valmistelua.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laskee hitaasti, mutta työllisyysaste ja osallistumisaste ovat korkealla
21.9.2021 | Uutinen
Syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä palautuu edelleen pandemiasta selvästi hitaammin kuin suomalaisten työttömien työnhakijoiden määrä ja alueellinen kehitys on ollut epätasaista. Samaan aikaan ulkomailla syntyneiden työllisyys- ja osallistumisasteet ovat kuitenkin nousseet.
TEM:n sähköpostiosoitteet muuttuvat – @gov.fi-pääte käyttöön 20.9.2021 alkaen
17.9.2021 | Uutinen
Valtioneuvosto ottaa syksyllä 2021 vaiheittain käyttöön yhteisen sähköpostiosoitteen päätteen. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) henkilöstön osoitteet muuttuvat muotoon [email protected] 20.9.2021. Muutos koskee myös kotoutumisen osaamiskeskuksen asiantuntijoiden osoitteita.
Hallituksen tiekartta lisää ja sujuvoittaa koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa
10.9.2021 | Uutinen
Koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartta kokoaa yhteen toimia, jotka lisäävät Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta ja maahanmuuttoprosessin sujuvuutta. Tiekartta kiteyttää pitkän aikavälin tavoitetilan vuoteen 2035 asti. Tiekartan pyrkimyksenä on vahvistaa Suomen elinvoimaa ja julkista taloutta.
THL:n tutkimus kertoo koronaepidemian vaikutuksista maahanmuuttaneiden terveyteen ja hyvinvointiin
7.9.2021 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut tutkimustuloksia koronaepidemian vaikutuksista maahanmuuttaneiden terveyteen. Tutkimuksen mukaan koronaepidemia on heikentänyt monien maahanmuuttaneiden koettua terveyttä ja hyvinvointia ja lisännyt heidän psyykkistä kuormitustaan.
Kotoutumisen osaamiskeskus on koonnut tietoa Afganistanin tilanteesta
3.9.2021 | Uutinen
Afganistanin kriisi koskettaa monia ihmisiä myös Suomessa. Olemme koonneet verkkopalveluumme viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden tuottamaa viestintää tilanteeseen liittyen. Ajankohtaiset ja luotettavat tietolähteet voivat auttaa erityisesti afganistanilaistaustaisia ja heidän parissaan työskenteleviä henkilöitä.
Uudistunut kotoutuminen.fi-verkkosivu palvelee kotoutumistoimijoita
1.9.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen ylläpitämän verkkopalvelun uudistus on edennyt. Vanha kotouttaminen.fi-sivusto lakkaa toimimasta ja kotoutuminen.fi:n beta-versiosta siirrytään varsinaiseen verkkopalveluun keskiviikkona 1.9.2020. Jatkossa käyttäjiä palvelee siis vain kotoutuminen.fi.
Maahanmuuttovirasto on koostanut vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin Afganistanin tilanteesta
26.8.2021 | Uutinen
Afganistanin vaikea tilanne herättää paljon kysymyksiä oleskeluluvan tai turvapaikan hakemisesta, perheenyhdistämisestä ja matkustamisesta.
Suomen Pakolaisapu palkitsee kotoutumista edistävää toimintaa Kototeko -tunnustuksella
25.8.2021 | Uutinen
Suomen Pakolaisapu jakaa vuonna 2021 Kototeko -tunnustuksen. Tunnustuksen saajaksi etsitään erityisesti väestöryhmien vuorovaikutusta ja maahanmuuttaneiden osallisuutta edistävää toimintaa. Tunnustuksen saajaa voi ehdottaa 26.9.2021 mennessä.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on selvästi vuoden 2019 tasoa korkeampi, mutta työllisyysasteessa ei näy merkittävää laskua
24.8.2021 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on korkeampi kuin vuoden 2019 heinäkuussa ja määrä on laskenut suomalaisia työttömiä työnhakijoita hitaammin. Työllisyys on palautunut hitaasti erityisesti Uudellamaalla. Heinäkuun lukuihin on vaikuttanut kesän kausityöttömyys.
Womento-mentorointi tukee korkeakoulutettuja naisia työelämässä
19.8.2021 | Uutinen
Väestöliiton Womento-mentorointiohjelma auttaa Suomeen muuttaneita korkeakoulutettuja naisia löytämään koulusta vastaavaa työtä ja luomaan oman alan verkostoja. Työelämämentorointiin etsitään nyt mentoreita ja aktoreita!
Helsingin kaupunki panostaa monikieliseen ohjaukseen kouluissa ja päiväkodeissa
17.8.2021 | Uutinen
Helsingin kaupungin koulutuksen ja kasvatuksen toimiala on rekrytoimassa lisää monikielisiä ohjaajia. Ohjaajat työskentelevät kouluissa ja päiväkodeissa ja tukevat lasten, nuorten ja perheiden kotoutumista ja osallisuutta.
Ota käyttöösi monikieliset materiaalit koronaviruksesta
9.8.2021 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päivittää tietoja koronaviruksesta ja hoitoon hakeutumisesta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lisäksi THL on julkaissut tietoa koronaviruksesta yli 10 eri kielellä. Myös muut viranomaiset, ministeriöt ja sairaanhoitopiirit ovat tuottaneet runsaasti monikielistä materiaalia. Monikielistä viestintää koronaviruksesta tarjoavat myös tiedotusvälineet.
Selvitys kuntien kotouttamisohjelmista on käynnistynyt
4.8.2021 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus on tilannut selvityksen kuntien kotouttamisohjelmista. Selvityksen tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva kotouttamisohjelmien sisällöistä, laatimisprosesseista ja ohjelmien merkityksestä kotoutumista edistävässä työssä paikallisesti ja alueellisesti. Selvityksen toteuttaa konsultti- ja tutkimusyhtiö Innolink yhdessä Siirtolaisuusinstituutin kanssa.
Haku Euroopan muuttoliikefoorumiin on auki kansalaisyhteiskunnan toimijoille
3.8.2021 | Uutinen
Euroopan muuttoliikefoorumin (European Migration Forum) kuudes tapaaminen järjestetään 27.-28.10.2021. Yhteistyöfoorumin haku on auki maahanmuuton ja kotoutumisen parissa työskenteleville kansalaisyhteiskunnan toimijoille. Foorumi keskittyy koronapandemian vaikutuksiin maahanmuuttoon ja kotoutumiseen.
Ulkomaan kansalaisten työttömyys laskee hitaasti erityisesti Uudellamaalla
2.8.2021 | Uutinen
Ulkomaalaisten ja vieraskielisten työttömyys on laskenut kaikkialla maassa, mutta on edelleen korkeammalla tasolla kuin ennen koronaa. Työttömien määrän lasku on ollut hitainta Uudellamaalla.
Lakimuutokset vahvistavat turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa
15.7.2021 | Uutinen
Tasavallan presidentti on 15.7. vahvistanut ulkomaalaislain ja oikeusapulain muutokset, jotka parantavat turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Lakiuudistusten myötä turvapaikanhakijoiden oikeusapuun ja valitusaikoihin tulee muutoksia.
Pohjoismainen ministerineuvosto hakee maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita kotoutumiseen liittyvään foorumiin
6.7.2021 | Uutinen
Pohjoismaiden ministerineuvosto etsii maahanmuuttajataustaisia asiantuntijoita mukaan kototutumiseen liittyvään asiantuntijafoorumin. Ohjelman tavoitteena on vaihtaa kokemuksia ja asiantuntijatietoa sekä kehittää vuoropuhelua yhteiskunnassa.
Jobs in Finland -portaali kokoaa työpaikkoja kansainvälisille osaajille
5.7.2021 | Uutinen
Business Finlandin ylläpitämästä Jobs in Finland -työpaikkaportaalista on julkaistu uusi beta-versio. Sivusto kokoaa yhteen kansainvälisille osaajille tarkoitettuja työpaikkoja ja edistää kansainvälisten osaajien rekrytointia.
Kaikki uutiset