Hyppää sisältöön

Uutiset

OECD on julkaissut kaksi selvitystä kotoutumisesta
12.5.2021 | Uutinen
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD) on julkaissut huhtikuussa kaksi selvitystä, jotka liittyvät kotoutumiseen. Julkaisut ovat käytännönläheisiä, ja niissä esitellään esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä OECD:n jäsenmaista.
Ensimmäisen työperusteisen oleskeluluvan käsittelyaika on lyhentynyt
11.5.2021 | Uutinen
Maahanmuuttovirasto on tiedottanut, että ensimmäisten työperusteisten oleskeluluvan saa nyt aiempaa nopeammin. Käsittelyaikojen mediaani on puolittunut verrattuna vuoden 2020 alkuvuoden käsittelyaikoihin.
Maahanmuuttaneiden koulutus- ja työllisyyspolkuihin tarvitaan lisää joustavuutta
11.5.2021 | Uutinen
Selvitys maahanmuuttajien koulutus- ja työllisyyspoluista on julkaistu. Tutkimuksessa tuotettiin tietoa, jonka avulla pyritään edistämään maahanmuuttaneiden työllistymistä koulutus- ja työllistymispolkuja kehittämällä. Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan rahoittaman hankkeen loppuraportin julkaisutilaisuus järjestettiin maanantaina 10.5.
Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma edistää ihmiskaupan tunnistamista
10.5.2021 | Uutinen
Valtioneuvosto hyväksyi ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman 6.5.2020. Toimintaohjelma edistää ihmiskaupan ilmituloa, tehostaa rikosvastuun toteutumista ja parantaa ihmiskaupan uhrien asemaa. Ohjelma tähtää ihmiskaupan vähentämiseen ja ennaltaehkäisyyn.
ETNO on julkaissut monikielisiä materiaaleja kuntavaaleista
6.5.2021 | Uutinen
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO) on julkaisut tietoa kuntavaaleista seitsemällä kielellä. Materiaalien avulla kannustetaan monikielisiä kuntalaisia vaikuttajiksi ja äänestäjiksi kesäkuussa 2021 järjestettävissä kuntavaaleissa.
Identiteettipohjainen kotoutuminen ja kielitaito vaikuttavat Suomeen muuttaneiden äänestysaktiivisuuteen
4.5.2021 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tutkimuksessa selvitettiin kuntavaalien äänestysaktiivisuutta eri puolilla Manner-Suomea. Tutkimuksessa ilmeni, että kielitaito ja kokemus siitä, että on osa paikallista väestöä lisäävät Suomeen muuttaneiden todennäköisyyttä äänestää kuntavaaleissa. Myös Suomeen muuton syyllä on vaikutusta äänestysaktiivisuuteen.
Ulkomaalaisten työttömien työhakijoiden määrä nousi maaliskuussa noin tuhannella
4.5.2021 | Uutinen
Kotouttamisen osaamiskeskuksen huhtikuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut edelliskuusta noin tuhannella. Myös pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkuu.
Kunnille maksettavan laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaikaa jatketaan 14.5. asti
27.4.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta maksetaan kunnille taloudellisia tukia pakolaisten vastanottoon. Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaikaa on jatkettu 14.5.2021 asti. Tukihakemus toimitetaan KEHA-keskukseen.
Kotoutumiskoulutuksen valtakunnallista kehittämisvastuuta laajennetaan
27.4.2021 | Uutinen
Valtakunnallinen kotoutumiskoulutuksiin liittyvä kehittäminen lähti vuoden alusta liikkeelle aiempaa leveämmällä rintamalla, kun ELY-keskukset saivat uudet kehittämisresurssit tehtävän hoitamiseen. Vuoden 2021 alussa alkaneessa kotoutumiskoulutuksen kehittämistyössä kartoitetaan työvoimakoulutuksena toteutettavan kotoutumiskoulutuksen laatuun vaikuttavia tekijöitä ja kehitetään koulutusta.
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tietoa ravintoloiden rajoituksista ja kustannustuesta moni- ja selkokielisesti
21.4.2021 | Uutinen
Koronapandemia on korostanut ajankohtaisen, ymmärrettävän ja monikielisen tiedon tarvetta. Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa tukea Suomessa asuvien vieraskielisten yrittäjien tiedonsaantia ja edistää eri kieliryhmien asemaa yhteiskunnassa. Ajankohtaista tietoa ravintoloita koskevista rajoituksista ja kustannustuista onkin julkaistu usealla kielellä ja selkosuomeksi.
Maahanmuuton tilannekatsaus tarkastelee maahanmuuttoa elinvoiman näkökulmasta
21.4.2021 | Uutinen
Sisäministeriö on julkaissut vuoden 2021 ensimmäisen maahanmuuton tilannekatsauksen. Katsaus keskittyy väestön monimuotoisuuteen, maahanmuuton syihin ja maahanmuuttajien merkitykseen Suomen elinvoimaisuuden kannalta. Tilannekatsauksessa painotetaan, että maahanmuutto tuo Suomeen elinvoimaa ja osaamista ja voi tasapainottaa huoltosuhdetta.
Ministeriön ohje kotoutumisen edistämisen kustannusten korvaamisesta on päivitetty
16.4.2021 | Uutinen
Kunnille maksettavien kotoutumislain mukaisten korvausten ohje on päivitetty työ- ja elinkeinoministeriössä. Ohjeeseen tehdyt päivitykset koskevat korvausten maksatusta. Kunnille maksettavien korvausten tasot ovat pysyneet ennallaan.
Oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021
16.4.2021 | Uutinen
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti oppivelvollisuus laajenee vuonna 2021. Laajenemisen myötä oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen ja ohjausta sekä oppilashuollon palveluita vahvistetaan.
Ulkomaalaisten työttömien työhakijoiden määrä laski hieman, mutta on selvästi edellisvuotta suurempi
13.4.2021 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä Suomessa on edelleen korkeampi kuin edellisvuonna. Ulkomaalaistaustaisten pitkäaikaistyöttömien määrä on myös kasvanut nopeasti. Nuorten ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on kuitenkin noussut hieman muita hitaammin.
Sisäministeriö järjestää turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston (AMIF) hakuklinikoita
13.4.2021
AMIF-rahaston toukokuussa järjestämissä hakuklinikoissa hakijat saavat hakemusprosessiin liittyvää neuvontaa. Hakuklinikan vastaanottoaikoja on nyt varattavissa.
Arviointiraportti omakielisestä yhteiskuntaorientaatiosta on julkaistu
9.4.2021 | Uutinen
Suomen Pakolaisapu on julkaissut arviointiraportin omakielisestä yhteiskuntaorientaatiosta, jota on kehitetty osana Navigaattori-hanketta. Omakielinen yhteiskuntaorientaatio on kurssi, joka auttaa alkuvaiheen kotoutujia ymmärtämään suomaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.
Kunnille maksettavan laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaika on käynnissä
1.4.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Sylvia-hankkeesta maksetaan kunnille taloudellisia tukia pakolaisten vastanottoon. Laskennallisen korvauksen lisäosan hakuaika jatkuu 30.4.2021 asti. Tuki haetaan KEHA-keskuksesta.
IOM:n julkaisema esite kiintiöpakolaisille työnhaun tueksi on saatavilla seitsemällä kielellä
30.3.2021 | Uutinen
Kansainvälinen siirtolaisjärjestö IOM on tehnyt Suomessa oleville kiintiöpakolaisille työnhakua tukevan esitteen. Esite on saatavilla nyt suomen, ruotsin, englannin, ranskan, arabian, swahilin ja tigrinjan kielellä.
Sylvia-hanke järjestää kunnille koulutuksen pakolaisten vastaanotosta maksettavista korvauksista
24.3.2021 | Uutinen
Maanantaina 19.4. järjestetään kuntien edustajille koulutus kotoutumislain mukaisista korvauksista sekä Sylvia-hankkeen lisätuista pakolaisia vastaanottaville kunnille. Koulutuksessa esitellään työ- ja elinkeinoministeriön päivittämä ohje kotoutumista edistävistä toimenpiteistä syntyneiden kustannusten korvaamisesta.
TEM on julkaissut työelämän monimuotoisuusohjelman
17.3.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) on käynnistänyt työelämän moninaisuutta ja inklusiivisuutta maahanmuuttaneiden näkökulmasta edistävän toimenpideohjelman. Ohjelmalla pyritään lisäämään työelämän monimuotoisuutta ja vastaanottavuutta koskevaa tietoa.
Kaikki uutiset