Hyppää sisältöön

Uutiset

Hallituksen esitys kotoutumislain kokonaisuudistukseksi on annettu eduskunnalle - seuraa aihetta koskevaa viestintää verkkopalvelussamme
6.10.2022 | Uutinen
Kotoutumislain kokonaisuudistuksella pyritään nopeuttamaan maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä. Myös kuntien vastuu kotoutumisen edistämisessä kasvaisi. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2025 alussa yhtäaikaa työvoimapalvelu-uudistuksen kanssa.
Yhdenvertaisuuslaki muuttuu - uudistuksia työnantajien vastuisiin ja varhaiskasvatuksen suunnitteluun
4.10.2022 | Uutinen
Hallitus on antanut esityksen laiksi yhdenvertaisuuslain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Yhdenvertaisuuslailla ehkäistään syrjintää ja parannetaan syrjinnän kohteeksi joutuneiden oikeusturvaa. Lakiuudistuksella pyritään vahvistamaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja valvomista myös työpaikoilla.
Pakolaisneuvonnan julkaisu kokoaa tietoa haavoittuvuudesta turvapaikkaprosessissa
27.9.2022 | Uutinen
Pakolaisneuvonta on julkaissut Haavoittuva asema turvapaikkaprosessissa -artikkelikokoelman 23.9.2022. Julkaisussa avataan haavoittuvuutta, haavoittuvan aseman ilmenemistä ja sen tunnistamisen merkitystä turvapaikkaprosessissa.
Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkosto kokoontuu syyskuusta alkaen kuukausittain
21.9.2022 | Uutinen
Pakolaisia vastaanottavien kuntien toimijoita yhteen tuovan Pakolaisesta kuntalaiseksi -verkoston kuukausittaiset etätapaamiset alkavat 29.9.2022! Verkostotapaamisten tavoitteena on tukea kuntien valmistautumista vuoden 2023 alussa voiman tuleviin pakolaisten vastaanottoa ja kotoutumista koskeviin uudistuksiin. Tapaamiset edistävät myös toimijoiden välistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Suomessa on kartoitettu mahdollisuuksia auttaa Ukrainasta tulleita lastensuojelulapsia - mahdollisissa siirroissa noudatetaan kansallista lastensuojelulakia
21.9.2022 | Uutinen
Ukrainasta tulleen pyynnön seurauksena Suomi on selvittänyt voisiko se ottaa vastaan Ukrainasta sotaa pakenevia lastensuojelulapsia. Asiaa on kartoitettu yhdessä Helsingin kaupungin kanssa. 
Ulkomaalaisten työllisyysaste on nousussa - myös työnhakijoita on edelleen paljon
20.9.2022 | Uutinen
Syyskuun työllisyyskatsauksesta ilmenee, että Ukrainan kansalaiset ovat pian suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä työttömien työnhakijoiden joukossa. Muiden kuin ukrainalaisten työttömien työnhakijoiden määrä laski 11 prosenttia edellisvuodesta.
Kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin esitetään muutoksia Ukrainasta paenneiden palveluiden turvaamiseksi
16.9.2022 | Uutinen
Suomessa on yli 38 000 tilapäistä suojelua hakenutta, jotka ovat paenneet Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Jotta Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua saavien palvelut voidaan turvata, hallitus on esittänyt muutoksia kotoutumislakiin ja vastaanottolakiin. Muutosten avulla kunnille ja hyvinvointialueille voitaisiin esimerkiksi maksaa korvauksia palveluiden järjestämisestä.
Sisäministeriö valmistelee erillislakia tilapäistä suojelua saavien oleskelulupien automaattisesta jatkumisesta
12.9.2022 | Uutinen
Sisäministeriö (SM) valmistelee erillislakia, jolla varmistettaisiin tilapäisen suojelun sujuva jatko. Laissa säädettäisiin, että tilapäisen suojelun perusteella Suomessa myönnetty oleskelulupa jatkuisi suoraan sen ajan, kun tilapäinen suojelu jatkuu EU:ssa.
Kumppanuusohjelman osaamispysäkeiltä tukea kotoutumistyöhön
12.9.2022 | Uutinen
Kumppanuusohjelman osaamispysäkit ovat lyhyitä tilaisuuksia, joissa toimijat voivat jakaa konkreettisia kotoutumiseen, yhteiskunnan vastaanottavuuden edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyviä toimintatapoja. Tavoitteena on, että jokaisella osaamispysäkillä osallistujat saavat uuden taidon tai idean!
Sisäministeriö selvitti kyselyllä Ukrainasta sotaa paenneiden tilannetta ja palvelun tarpeita - noin joka neljäs kertoi löytäneensä työpaikan Suomesta
9.9.2022 | Uutinen
Sisäministeriö teetti kesä- ja heinäkuun aikana verkkokyselyn, jolla selvitettiin Ukrainasta Suomeen paenneiden henkilöiden tilannetta ja tarvetta erilaisille palveluille. Kyselyyn saatiin 2136 vastausta, joista monessa kaivattiin lisää tietoa työllisyyspalveluista. Suomeen on helmikuun jälkeen saapunut vajaa 38 000 Ukrainasta paennutta henkilöä. 
Tuoreen selvityksen mukaan Maahanmuuttovirasto huomioi turvapaikkapäätöksissä lapsen edun
9.9.2022 | Uutinen
YK:n pakolaisjärjestö UNHCR on tehnyt Maahanmuuttoviraston pyynnöstä selvityksen lapsen edun huomioimisesta turvapaikkapäätöksenteossa. Selvityksen mukaan lapsen edun arviointi on vakiintunut osa Maahanmuuttoviraston kansallista turvapaikkamenettelyä. Selvityksessä annetaan myös suosituksia lasten turvapaikkahakemusten käsittelyyn ja kehittämiseen.
MoniSuomi-tutkimus kerää tietoa ulkomailla syntyneen väestön terveydestä ja hyvinvoinnista – kyselytutkimuksella tuotetaan tärkeää taustatietoa kotoutumisen tilasta Suomessa
8.9.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus on mukana rahoittamassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kansallista tutkimusta ulkomailla syntyneiden terveydestä, hyvinvoinnista ja palveluista (MoniSuomi). MoniSuomi-tutkimuksen tiedonkeruu on käynnistynyt syyskuun alussa. MoniSuomi-tutkimuksesta kerätyllä tiedolla pyritään edistämään maahanmuuttaneen väestön yhdenvertaisuutta Suomessa.
Kela-asiointiin valtuuttamista koskevaa ohjeistusta on saatavilla monikielisesti 
2.9.2022 | Uutinen
Kela on julkaissut monikielisen ohjeen valtuuttamiseen ja sen käyttötarkoituksiin liittyen. Tarkoituksena on selkiyttää valtuuttamiseen ja valtakirjan tekemiseen liittyviä yksityiskohtia. Ohje valtakirjalomakkeen täyttämisestä on tarjolla 13 eri kielellä.
Budjettiriihen päätöksillä suunnataan resursseja kotoutumisen tukemiseen
1.9.2022 | Uutinen
Hallitus on päättänyt vuoden 2023 talousarvioehdotuksesta. Talousarvioehdotuksessa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan määrärahaksi ehdotetaan 3,7 miljardia euroa. Varoja suunnataan myös kotoutumisen tukemiseen ja Ukrainasta paenneiden palveluiden järjestämiseen.
TEM myönsi ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen 3 miljoona euroa
1.9.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt kunnille kolme miljoonaa euroa maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämiseen. Avustusta saa 21 kuntien toteuttamaa hanketta, joiden tavoite on samalla tehostaa maahanmuuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä. 
Maahanmuuttodialogeille etsitään järjestäjiä - lähde mukaan luomaan rakentavaa keskustelua maahanmuutosta
31.8.2022 | Uutinen
Sisäministeriö kutsuu organisaatiot mukaan järjestämään Maahanmuuttodialogit -tapahtumasarjaa. Tilaisuudet järjestetään lokakuun ja marraskuun vaihteessa ja niiden tavoitteena on vahvistaa rakentavaa keskustelua maahanmuuton teemoista. 
Policy Brief tarkastelee ulkomaalaistaustaisten lasten hyvinvointia
30.8.2022 | Uutinen
Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyy usein erityisiä haasteita. Lapsiperheköyhyyden vähentäminen, vanhempien tukeminen kotoutumisessa ja vanhemmuudessa sekä rasismin ja eriarvoisen kohtelun vähentäminen on tärkeää myös lasten hyvinvoinnin kannalta. 
Integration 2022 ilmoittautuminen on käynnistynyt - muista ilmoittautua vuoden suurimpaan kotoutumistoimijoille suunnattuun tapahtumaan
29.8.2022 | Uutinen
Integration 2022 -tapahtuman ilmoittautuminen on avautunut. Tilaisuus järjestetään 7.–8.11 Tampere-talossa Tampereella. Tämän vuoden tapahtuman teemana on muutos ja muuttuva toimintaympäristö. Ilmoittaudu viimeistään 17.10.2022
Ukrainalaisten työnhakijoiden määrä kasvoi merkittävästi
25.8.2022 | Uutinen
Elokuun työllisyyskatsauksesta selviää, että ulkomaalaisten työttömyyden laskussa on alue- ja kansalaisuuskohtaisia eroja. Ukrainalaisten siirtyminen työllistymispalvelujen piiriin kuitenkin nostaa kaikkien ulkomaan kansalaisten työttömyysastetta.
Hallitus esittää ulkomaalaislakiin muutoksia työperäisen maahanmuuton helpottamiseksi
25.8.2022 | Uutinen
Hallituksen tavoitteena on lisätä työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa, jotta työvoiman saatavuus saadaan turvattua. Liikkuvuuden lisäämiseksi ulkomaalaislakiin esitetään muutoksia, jotka sujuvoittavat työperusteisten oleskelulupien hakuprosessia.
Kaikki uutiset