Hyppää sisältöön

Uutiset

Rakennusalan heikko suhdanne on kasvattanut ulkomaalaisten työttömyyttä
20.2.2024 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvaa. Kasvua selittää tilapäistä suojelua saaneiden ukrainalaisten siirtyminen TE-asiakkaiksi sekä ulkomaalaisen väestön määrän kasvu Suomessa.
Työperäistä hyväksikäyttöä torjutaan laajalla toimenpideohjelmalla
16.2.2024 | Uutinen
Työperäisen hyväksikäytön vastainen toimenpideohjelma sisältää lainsäädäntöuudistuksia, viranomaisten yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämistä sekä panostuksia neuvontaan ja tietoisuuden lisäämiseen eri vaiheissa. Useat ohjelman toimenpiteet pyrkivät viranomaisyhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämiseen.
Kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa koskeva hallituksen esitys on lausuntokierroksella
16.2.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on valmistellut hallitusohjelman mukaista kansalaisuuslain uudistusta lokakuusta alkaen. Ensimmäinen uudistusta koskeva hallituksen esitys, joka koskee kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa, on lausuntokierroksella 4.3.2024 asti. Esityksellä pidennettäisiin Suomen kansalaisuuden edellytyksenä olevaa asumisaikaa nykyisestä viidestä vuodesta kahdeksaan vuoteen.
Uusi Kotoutumisen kokonaiskatsaus on julkaistu
14.2.2024 | Uutinen
Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2023 antaa yleiskuvan kotoutumisen tilasta Suomessa. Julkaisu koostuu kahdesta osasta, joista ensimmäisessä kuvataan kotoutumisen tilan muutoksia suhteessa neljän vuoden takaiseen tilanteeseen indikaattoritiedoilla. Toinen osa koostuu tutkimusartikkeleista.
Sisäministeriö valmistelee muutoksia perheenyhdistämiseen
8.2.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on asettanut lakihankkeen, jonka avulla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia perheenyhdistämisen edellytysten tiukentamisesta. Hankkeessa valmisteltavat ulkomaalaislain muutokset vaikuttaisivat esimerkiksi perheenkokoajana toimivan puolison vähimmäisrajaan ja perheenkokoajan asumisaikavaatimukseen.
Lakiesitys ulkomaalaislain oleskelulupasäännösten uudistuksesta lausuntokierroksella
2.2.2024 | Uutinen
Sisäministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle ulkomaalaislain uudistuksia käsittelevän lakiesityksen. Hallituksen esitys koostuu useasta eri kokonaisuudesta, joilla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia maahantulosäännösten kiertämisestä ja henkilöllisyyden todentamisesta sekä sen estämisestä, että turvapaikanhakijat siirtyvät työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi. Lausuntoja voi antaa 20.2.2024 asti.
Suomeen muuton tilastoissa näkyy maailman konfliktit ja taantuman vaikutukset 
31.1.2024 | Uutinen
Suomeen kohdistuneen maahanmuuton tilastoissa näkyivät vuonna 2023 Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, itärajan tilanne sekä talouden taantuma ja työvoimapula. Maahanmuuttovirasto on julkaissut vuoden 2023 viralliset maahanmuuttotilastot.
Avoin rahoitushaku: vieraskielisten kielellinen tuki
31.1.2024 | Uutinen
Hämeen ELY-keskuksessa on nyt haettavana rahoitusta hankkeille, jotka tukevat koulutuksen järjestäjien ja korkeakoulujen kykyä tarjota vieraskielisille oppijoille riittävää kielellistä tukea koulutuspolun eri vaiheissa. Rahoitushaku toteutetaan valtakunnallisessa Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa -teemassa ja sen sisältöosiossa Vieraskielisten kielellinen tuki. Rahoitusta voi hakea 15.1.–2.4.2024.
Ensimmäisten kotoutumissuunnitelmien määrä nousi ennätykselliselle tasolle vuonna 2023
26.1.2024 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli joulukuussa 44 054, mikä on 15 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Ensimmäisten kotoutumissuunnitelmien määrä nousi ennätykselliselle tasolle viime vuonna. 
Selvitys: Monikielinen yhteiskuntaorientaatio vaatii kuntien välistä yhteistyötä
25.1.2024 | Uutinen
Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen kustannustehokkaasti vaatii kuntien välistä yhteistyötä sekä ylialueellista ja valtakunnallista koordinaatiota. Etä- ja hybridiorientaatiot voisivat tukea haja-asutusalueilla asuvien maahanmuuttaneiden osallistumista. Työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2023 tilaama selvitys antaa suosituksia orientaation toteuttamiseen laadukkaasti ja yhdenmukaisesti eri puolilla Suomea.
Maahanmuuttovirasto jatkaa kaikkia tilapäisen suojelun oleskelulupia 4.3.2025 asti
25.1.2024 | Uutinen
Maahanmuuttovirasto jatkaa tilapäisen suojelun oleskelulupia 9.–16.2.2024. Asiakas saa Maahanmuuttovirastolta kirjeen, kun tilapäisen suojelun lupaa on jatkettu. Jos asiakkaan puhelinnumero on viraston tiedossa, hän saa asiasta myös suomeksi ja englanniksi tekstiviestin, jossa on linkki ukrainakiliselle verkkosivulle. 
Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa 1.2.2024 alkaen vuonna 2023 saapuneista pakolaisista
22.1.2024 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelma (Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma) tukee pakolaisten kuntiin ohjaamista ja vastaanottoa taloudellisilla lisätuilla. Jatkossa lisätukia maksetaan kuntien lisäksi myös hyvinvointialueille. Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hakea laskennallisen korvauksen lisäosaa ajalla 1.2–30.4.2024 ja kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätukea 1.2.2024 alkaen.
Osallistu Integration 2024 -tapahtuman ohjelmasuunnitteluun!
17.1.2024 | Uutinen
Integration 2024 -tapahtuma järjestetään tänä vuonna eli 14.–15.11.2024 Turussa. Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua tapahtuman suunnitteluun ohjelmaehdotuksella! Tänä vuonna ohjelmasuunnittelu on avattu kaikille tapahtuman suunnittelusta kiinnostuneille. Tapahtuman ohjelmasuunnitteluryhmä koostaa ohjelman saatujen ehdotusten pohjalta. Ohjelmaehdotukset on jätettävä viimeistään 18.2.2024.
Tule mukaan kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -tietoiskuihin
11.1.2024 | Uutinen
Kotoutumisen kumppanuusohjelman Toiminta tutuksi -tietoiskujen sarja jatkuu alkuvuoden ja kevään 2024 ajan uusilla esittelyillä. Tietoiskuissa kuullaan kotoutumisen ja maahanmuuton toimijoiden työstä, järjestöjen toiminnasta sekä näkökulmia kotoutumisen ja maahanmuuton tutkimukseen. Kevään aikana kuullaan myös Integration 2024 -tapahtumasta. Tietoiskuja järjestetään perjantaisin klo 9–10 19.1.2024 alkaen. 
KEHA-keskus tukee kuntia monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestämisessä
8.1.2024 | Uutinen
Monikielinen yhteiskuntaorientaatio on palvelu, joka kuntien tulee kotoutumislain kokonaisuudistuksen myötä järjestää osana kunnan kotoutumisohjelmaa vuodesta 2025 alkaen. KEHA-keskus tukee kuntia yhteiskuntaorientaation järjestämiseen valmistautumisessa ja toteutuksessa, levittää hyviä toteutusmalleja ja edistää toimijoiden yhteistyötä.
Yhteenvetoraportti kokoaa nuorten kokemuksia rasismista ja ehdotuksia siihen puuttumiseksi
5.1.2024 | Uutinen
Etnisten suhteiden neuvottelukunta (Etno) järjesti syyskuussa 2023 keskustelujen sarjan ympäri Suomea. Dialogeissa nuoret ja aikuiset keskustelivat yhdessä nuorten kohtaamasta rasismista ja häirinnästä sekä niiden vaikutuksista nuorten elämään. Dialogeista on julkaistu yhteenvetoraportti, jossa kuvataan nuorten Suomessa kohtaama rasismia ja syrjintää sekä sen vaikutuksia esimerkiksi nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuudenuskoon. Raporttiin on koottu myös toimenpide-ehdotuksia yhteisen ymmärryksen lisäämiseksi ja rasismiin kitkemiseksi.
Kotoutumisen osaamiskeskus toivottaa rauhallista joulun aikaa
22.12.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen ja työvoiman maahanmuutto- ja kotoutumisyksikön asiantuntijat lomailevat vuodenvaihteessa ajalla 22.12.2023–2.1.2024. Kiireellisissä asioissa voit olla yhteydessä osaamiskeskuksen ja yksikön sähköpostien kautta.
Ulkomaalaisten työllisyysaste lähtenyt laskuun
22.12.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli marraskuussa 38 380, mikä on 15 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli vuoden 2023 alkupuoliskolla korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä, mutta nyt työllisyysasteen trendi on lähtenyt heikkenevän suhdanteen vuoksi laskuun.
Hallituksen esitys työntekijän oleskeluluvan tulorajasta lausunnolle
21.12.2023 | Uutinen
Työntekijän oleskeluluvalle asetettaisiin 1 600 euron tuloraja. Jatkossa tulorajasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Hallituksen esitys on lausuntokierroksella 20.12.2023–31.1.2024.
Materiaalit selkeyttävät pakolaisten vastaanoton vaiheita ja toimijoiden tehtäviä
20.12.2023 | Uutinen
Materiaaleissa kuvataan yleisellä tasolla pakolaisten vastaanoton ja kuntiin siirtymisen vaiheita eri pakolaisryhmittäin. Prosessikuvausten tavoitteena on lisätä tietoa pakolaisten vastaanotosta ja tukea sujuvaa vastaanottoa ja monialaista yhteistyötä.
Kaikki uutiset