Hyppää sisältöön

Uutiset

Kumppanina kotoutumisessa -hanke toteuttaa sähköisen kyselyn aikuisena Suomeen muuttaneille miehille
30.10.2023 | Uutinen
Kumppanina kotoutumisessa -hanke kerää tietoa selvitykseen, jonka tarkoituksena on tarkastella maahan muuttaneiden miesten näkemyksiä ja kokemuksia elämästä Suomessa. Kysely toteutetaan neljällä kielellä: arabiaksi, dariksi, kurdiksi (sorani) ja somaliksi.
Lomautusten määrä kasvaa myös ulkomaalaisten keskuudessa
26.10.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on noussut 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden kasvua selittävät esimerkiksi lomautukset ja rakennusalalla kasvanut työttömyys.
Kansainväliseen suojeluun vaikuttavat lakihankkeet ovat käynnistyneet sisäministeriössä
24.10.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on asettanut kolme hanketta, joilla pyritään toteuttamaan hallitusohjelman mukaiset tiukennukset kansainväliseen suojeluun. Tarkoituksena on muuttaa kansainvälinen suojelu väliaikaiseksi ja mahdollistaa suojelun lakkaaminen, jos hakija on syyllistynyt rikokseen. Samalla otetaan käyttöön rajamenettely ja tehostetaan turvapaikkaprosessia. Muutokset koskevat ulkomaalaislakia.
Automaattinen päätöksenteko käyttöön opiskelijoiden oleskeluluvissa
23.10.2023 | Uutinen
Maahanmuuttovirasto on ottanut 19.10.2023 käyttöön automaattisen päätöksenteon opiskelijoiden oleskeluluvissa. Käyttöönotto koskee yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden ja kaikkien vaihto-opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia.
Kansalaisuuslain uudistaminen on käynnistynyt sisäministeriössä kolmessa vaiheessa
16.10.2023
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan Suomi tiukentaa kansalaistamisen ehtoja kuluvalla hallituskaudella. Hallitusohjelmakirjausten tavoitteena on tehdä muutoksia kansalaisuuslain asumisaikaa, nuhteettomuutta ja toimeentuloedellytystä koskevaan sääntelyyn. Tarkoituksena on ottaa käyttöön myös kansalaisuuskoe.
Kotoutumisen edistämiselle lisää määrärahoja hallituksen vuoden 2024 talousarviossa
12.10.2023 | Uutinen
Hallitus antoi eduskunnalle 9.10.2023 esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2024. Kotoutumisen ja kansainvälisen osaamisen määrärahoiksi ehdotetaan 389 miljoonaa euroa. Maahanmuuttohallinnolle esitetään noin 512 miljoonaa euroa.
EMN: Turvapaikanhakijoiden työllistymistä tukevia toimia on vain vähän, vaikka heillä on oikeus työntekoon
9.10.2023 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkosto EMN mukaan turvapaikanhakijoiden työllistymisen tukeminen on pääasiassa vastaanottokeskusten ja järjestöjen vastuulla. Turvapaikanhakijoiden integroituminen työmarkkinoille ei näyttäydy Suomessa prioriteettina.
Hae mukaan Integration 2024 -tapahtuman suunnitteluryhmiin
6.10.2023 | Uutinen
Integration 2024 -tapahtuman suunnittelu on käynnistynyt. Ensimmäisenä avataan haku tapahtuman suunnitteluryhmiin. Integration 2024:ssa ohjelmarakenne uudistuu, eikä tällä kertaa haeta teemakaistoille suunnitteluryhmiä ja kaistavastaavia, mutta tapahtumassa riittää tehtäviä monelle tekijälle. Integration 2024 järjestetään 14.–15.11.2024 Turun Logomossa.
Sisäministeriö valmistelee muutoksia ulkomaalaislain säilöönottoa ja maahantulokieltoa koskeviin säännöksiin
5.10.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on käynnistänyt hankkeen, jossa tarkastellaan ulkomaalaislain säilöönottoa ja maahantulokieltoa koskevaa sääntelyä. Lakihankkeella toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia, joiden tavoitteena on tiukentaa Suomen turvapaikkapolitiikkaa.
Kotoutumislakia on muutettu, jotta kunnat voivat saada tietoja hyvinvointialueilta myös vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvausten hakemiseksi
3.10.2023 | Uutinen
Kotoutumisen edistämisestä annettua lakia on muutettu siten, että kunnalla on oikeus saada hyvinvointialueelta välttämättömät tiedot henkilöstä, jolle tuotetusta palvelusta on aiheutunut kunnalle kotoutumislain nojalla korvattavia kustannuksia myös vuodelta 2021. Lakimuutos on tullut voimaan 3.10.2023. Kuntien tulee hakea vuonna 2021 syntyneiden kustannusten korvauksia vuoden 2023 loppuun mennessä.
Ukrainasta paenneiden tilapäinen suojelu jatkuu EU-maissa vuoteen 2025
3.10.2023 | Uutinen
Euroopan unionin maiden sisäministerit ovat 28.9.2023 järjestetyssä kokouksessa päättäneet jatkaa Ukrainasta paenneiden tilapäistä suojelua EU-alueella. Aiemman päätöksen mukaisesti EU-maat olivat velvoitettuja antamaan tilapäistä suojelua Ukrainan pakolaisille 4.3.2024 saakka. Uuden päätöksen mukaisesti tilapäistä suojelua jatketaan vuoteen 2025 asti.
Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämistä kunnissa valtionavustuksella
27.9.2023 | Uutinen
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jossa kunnat voivat hakea avustusta turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatuksen järjestämisen kustannuksiin. Avustuksella voidaan korvata 1.1.-31.12.2023 tietyille ryhmille varhaiskasvatuksen järjestämisestä aiheutuneita kustannuksia. Hakuaika päättyy 31.10.2023.
Ulkomaalaisten työllisyysaste pysytteli korkealla tasolla
26.9.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli elokuussa 37 608, mikä on 15 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 14 %(4 675 henkilöä). 
Syksyllä 2023 käynnistyy useampia ESR-pilottihankkeita
20.9.2023 | Uutinen
Valtakunnallisen Kumppanina kotoutumisessa -hankkeen ensimmäiset Maahanmuuttajien toimiva arki -kokonaisuuden pilottihankkeet (ESR+) ovat saaneet rahoituspäätökset ja aloittavat työnsä lähikuukausien aikana. Hankkeissa kehitetään toimintaa, jolla tavoitetaan kotona lapsia hoitavia vanhempia kotoutumista, koulutusta, työllistymistä ja arjen hallintaa edistäviin palveluihin. 
Kotoutumislain kokonaisuudistuksen lakimuutokset lausuntokierrokselle
19.9.2023 | Uutinen
Hallitus on ehdottanut muutoksia 1.1.2025 voimaan tulevaan kotoutumislakiin. Tavoitteena on, että muutoksilla voidaan vahvistaa julkista taloutta, lisätä maahanmuuttaneiden omaa vastuuta kotoutumisestaan ja parantaa maahanmuuttajaäitien asemaa. Hallituksen esitys muutoksista on lausuntokierroksella 23.10.2023 asti.
Sisäministeriö valmistelee muutoksia maahantulosäännösten kiertämistä koskevaan sääntelyyn
19.9.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on asettanut hankkeen, jossa uudistetaan maahantulosäännösten kiertämistä koskeva sääntely. Tavoitteena on ehkäistä maahantulosäännösten kiertämistä sekä esimerkiksi turvapaikanhakijoiden siirtymistä työperäisen oleskeluluvan hakijoiksi kesken hakemusprosessin. Uudistuksilla toimeenpannaan hallitusohjelman kirjauksia.
Hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelman valmistelu käynnistyy
13.9.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö käynnistää hyväksikäytön ehkäisemisen ja torjumisen toimenpideohjelman valmistelun. Tavoitteena on, että työmarkkinoilla esiintyviin väärinkäytöksiin puututaan entistä tehokkaammin. Hallitusohjelman tavoitteisiin perustuva toimenpideohjelma valmistellaan vuoden 2023 loppuun mennessä. 
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistee työperusteisen oleskeluluvan lakimuutoksia
8.9.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lakimuutoksia, joilla on tarkoitus selkeyttää työttömyyden vaikutuksia työperusteisen oleskeluluvan voimassaoloon. Työperäisellä oleskeluluvalla olevien henkilöiden olisi jatkossa poistuttava Suomesta tilanteessa, jossa työsuhde päättyy eikä henkilö ole kolmen kuukauden kuluessa solminut uutta työsuhdetta. 
AMIF-rahaston syksyn 2023 haku käynnistyy 29.9.2023
7.9.2023 | Uutinen
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston eli AMIF-rahaston syksyn haku on käynnissä 29.9.-31.10.2023. Haku on valtakunnallinen.
Monikielisen yhteiskuntaorientaation oppimateriaalia uudistetaan
6.9.2023 | Uutinen
Uudessa yhteishankkeessa Opetushallitus ja Suomen Pakolaisapu päivittävät aikuisille maahanmuuttaneille suunnatun yhteiskuntaorientaation oppikirjan. Jatkossa oppimateriaalit ovat tarjolla verkossa.
Kaikki uutiset