Hyppää sisältöön

Uutiset

Ulkomaalaisten työttömyyden kasvulle on monia syitä
22.8.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli heinäkuussa 42 517, mikä on 15 % kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 16 % (5 961 henkilöä). Kasvua selittävät sekä ulkomaalaisten osallistumisasteen nousu että ulkomaalaisen väestön määrän kasvu.
Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman kehittämiskokonaisuudet tukevat pakolaisten vastaanottoa ja hyviä väestösuhteita
17.8.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Pakolaisten kuntiin ohjaamisen ja kotoutumisen tuen toimintaohjelmasta rahoitetaan vuosina 2023–2025 useita kehittämiskokonaisuuksia, joilla tuetaan pakolaisten kuntiin sijoittamista ja vastaanottoa. Osana toimintaohjelmaa kehitetään esimerkiksi alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluita ja niiden valvontaa, hyviä väestösuhteita edistävää työtä ja Koto-digi-järjestelmää.
Uusi kotoutumistyössä -koulutussarja järjestetään syksyllä 2023
16.8.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus ja Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelma järjestävät syksyllä 2023 kolmiosaisen koulutussarjan kotoutumistyön perusteista. Suomenkielinen koulutussarja järjestetään etänä verkkolähetyksenä.
Kumppanuusohjelman toiminnassa painottuvat vuosina 2023–2024 sukupuolisensitiivinen kotoutuminen ja yhteistyö Talent Boost -ohjelman kanssa
15.8.2023 | Uutinen
Kumppanuusohjelmalle laaditaan kahden vuoden toimintasuunnitelma, jossa määritellään kumppanuusohjelman tulevien vuosien painopisteet ja tavoitteet. Vuosien 2023–2024 painopisteiksi on valittu yhdessä sidosryhmien kanssa yhteistyö Talent Boost -ohjelman kanssa sekä sukupuolisensitiivisen kotoutumisen edistäminen.
Sisäministeriö ja Euroopan muuttoliikeverkosto ovat julkaisseet koottua tietoa maahanmuutosta
10.8.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on julkaissut katsauksen EU-alueelle ja Suomeen suuntautuvaan muuttoliikkeeseen. Katsauksen mukaan EU-alueelle kohdistuva muuttoliike on kasvanut, minkä taustalla ovat erityisesti Ukrainan sota sekä turvallisuuspoliittisen ympäristön muutokset, äärimmäinen köyhyys ja ympäristön- ja ilmastonmuutos. Monipuolista tietoa muuttoliikkeestä Eurooppaan ja Suomeen saa myös Euroopan muuttoliikeverkoston julkaistuista.
Kotoutumisen osaamiskeskuksen SlideShare-tili suljetaan
8.8.2023 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskuksen SlideShare-tili suljetaan ja siellä olevat materiaalit poistetaan käytöstä 4.9.2023. Syynä poistoon on viestinnän resurssien keskittäminen ja pitkään käyttämättömänä olleesta viestintäkanavasta luopuminen.
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä jatkaa kasvuaan
31.7.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli kesäkuussa 39 594, mikä on 15 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Edellisvuodesta ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi 18 prosenttia, josta puolet selittyy ukrainalaisten tilapäistä suojelua saavien työttömien määrän kasvulla.
EMN vuosikertomus tarkastelee maahanmuuton ja turvapaikanhaun trendejä vuonna 2022
7.7.2023 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkosto (EMN) on julkaissut vuosikertomuksen, joka käsittelee vuoden 2022 maahanmuuton ja turvapaikanhaun eri trendejä. Vuosikertomuksen keskeisimpinä teemoina nostettiin esiin Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan sekä sen myötä kasvanut pakolaisten ja turvapaikkahakemusten määrä.
Maahanmuuttajatyönhakijoiden määrä työvoimapalveluissa on kasvanut
6.7.2023 | Uutinen
Työ ja elinkeinoministeriön selvityksen mukaan yhä useampi maahanmuuttajatyönhakija osallistuu työvoimapalveluihin. Kotoutumissuunnitelman saaneiden ja kotoutumiskoulutuksen aloittaneiden osuus maahanmuuttajatyönhakijoista on kasvanut.
Ajankohtaista tietoa Koto-digi-hankkeesta julkaistaan kotoutuminen.fi-verkkopalvelussa
5.7.2023 | Uutinen
Kotoutuminen.fi-verkkopalvelusta löytyy nyt tietoa KEHA-keskuksen Koto-digi-hankkeesta. Hankkeessa kehitetään kotoutumisen valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, jotka voidaan ottaa kunnissa käyttöön 1.1.2025 lähtien.
Kotoutumisen edistämiseen kohdistuvat resurssit vaihtelevat eri kuntien välillä
3.7.2023 | Uutinen
Kotoutumisen resurssit sijoittuvat kuntaorganisaatiossa eri toimialoille, ja kotoutumistyötä tekevän henkilöstön määrä vaihtelee runsaasti kuntien välillä. Myös kotoutumisen asiakasmäärissä on suuria eroja kuntien välillä. Tiedot käyvät ilmi Kuntaliiton selvityksestä, joka on osa kuntien ja hyvinvointialueiden yhdyspintojen muutostukiprojektia.
Vastaa kyselyyn monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutuksesta
22.6.2023 | Uutinen
Vuoden 2025 alussa voimaan tulevan kotoutumislain uudistuksen myötä kuntien velvollisuudeksi tulee järjestää monikielinen yhteiskuntaorientaatio osana kunnan kotoutumisohjelmaa. Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut selvityksen monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustavoista ja kehittämistarpeista. Selvitykseen liittyvällä kyselyllä kartoitetaan kokemuksia monikielisten yhteiskuntaorientaatioiden tai vastaavien kurssien toteuttamisesta.
Rakenteellista syrjintää voi torjua parantamalla saavutettavuutta ja monipuolistamalla tietolähteitä
22.6.2023 | Uutinen
Rakenteellisen syrjinnän vastaisia toimia ovat esimerkiksi nykyisen lainsäädännön arvioiminen sekä rakenteellisen syrjinnän seuranta niin työelämän kuin koulutuksen parissa. Esimerkiksi koulutuksessa olisi tunnistettava eriarvoistavia käytäntöjä niin opetuksen sisällöissä, opetustilanteissa kuin oppilaitoksen ilmapiirissä. Tiedot käyvät ilmi oikeusministeriön tuottamasta esiselvityksestä, joka on osa valtioneuvoston toimintaohjelmaa hyvien väestösuhteiden edistämiseksi sekä rasismin torjumiseksi.
Ulkomaan kansalaisten työllisyysasteessa on laskua
21.6.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö ennakoi uusimmassa lyhyen aikavälin työmarkkinaennusteessaan, että pitkäaikaistyöttömyys jää paljon korkeammalle tasolle kuin ennen koronakriisiä. Tämä vaikuttaisi koskettavan myös ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita.
Maahanmuuttoviraston vastaanoton kuntamalli päättyy vuoden 2023 lopussa
21.6.2023 | Uutinen
Vastaanottokeskuksien ja kuntien väliset kuntasopimukset ovat voimassa 31.12.2023 asti. Maahanmuuttoviraston mukaan majoitusten poikkeusjärjestelyille ei ole enää tarvetta. Kuntamallin purkaminen tehdään tiiviissä yhteistyössä kuntien ja vastaanottokeskusten kanssa.
VATT:n Datahuone tuottaa ajantasaista tietoa tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisestä
20.6.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat aloittaneet yhteistyön, jossa VATT:n Datahuone tuottaa ajantasaista tietoa tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työmarkkinatilanteesta. Tiedot ovat avoimia kaikille ja päivittyvät kerran kuukaudessa.
Pohjoismaissa maahanmuuttajien kohtaamat työllistymisen esteet ilmenevät useammassa eri tilanteessa
16.6.2023 | Uutinen
Pohjoismaiden ministerineuvosto on julkaissut toisen raportin heikommassa asemassa olevien ihmisryhmien osallistumisesta työmarkkinoille Pohjoismaissa. Raportissa tunnistettiin yhteensä 13 erilaista maahanmuuttajille tyypillistä työllistymisen estettä. Suomessa ilmenneitä esteitä olivat esimerkiksi riittävän kielitaidon puute sekä ennakkoluulojen negatiivinen vaikutus työnhakuprosessiin.
Valtionavustushaku ukrainalaisten osaamispalveluille on haettavissa
16.6.2023 | Uutinen
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (JOTPA) valtionavustuksen haku ukrainalaisten ammatillisten valmiuksien ja muun osaamisen lisäämiseksi on nyt käynnissä. Tavoitteena on edistää ukrainalaisten siirtymistä Suomen työmarkkinoille. Hakuaika päättyy 31.8.2023 kello 16.15.
Työ- ja elinkeinoministeriö kerää tietoa monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustavoista
15.6.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on tilannut selvityksen, jonka tavoitteena on koota tietoa monikielisen yhteiskuntaorientaation toteutustavoista ja kokemuksista. Monikielisen yhteiskuntaorientaation järjestäminen tulee kuntien velvollisuudeksi vuoden 2025 alussa voimaan tulevan uudistetun kotoutumislain myötä.
Ukrainasta sotaa paennut alaikäinen henkilö ja hänestä huolehtiva aikuinen voivat saada Kelan etuuksia
14.6.2023 | Uutinen
Ukrainan sotaa paennut alle 18-vuotias lapsi tai nuori voi olla oikeutettu perustoimeentulotukeen, jos hän asuu vakituisesti Suomessa, hänen vanhempansa eivät kykene huolehtimaan elatuksesta eikä hän voi muulla tavalla saavuttaa riittävää toimentuloa. Alaikäisestä henkilöstä huolehtivalla aikuisella voi olla oikeus lapsilisään.
Kaikki uutiset