Hyppää sisältöön

Uutiset

Ulkomailla syntyneiden työllisyysaste on edelleen huippulukemissa
20.12.2022 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli marraskuussa 32 369, mikä on 14 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisvuodesta 12 prosenttia (3 381 henkilöä).
Tietopohja työvoiman maahanmuuton viranomaisyhteistyön kehittämiseksi vahvistuu
20.12.2022 | Uutinen
Työvoiman maahanmuuton kehitystyön vahvistamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö selvittää, miten viranomaisrakenteita ja -yhteistyötä voitaisiin vielä parantaa. Tavoitteena on luoda asiakkaalle onnistunut maahanmuuttokokemus lähtömaasta Suomeen asettautumiseen saakka. Lisätietoa kehityshankkeisiin antaa myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuore työvoiman maahanmuuttoon keskittyvä tarkastuskertomus. 
Valtioneuvosto hyväksyi laskennallisten korvausten maksamisen 1.1.2023 alkaen myös hyvinvointialueille
2.12.2022 | Uutinen
Laskennallista korvausta maksetaan kotoutumislain mukaan 1.1.2023 alkaen myös hyvinvointialueille. Valtioneuvosto hyväksyi kotoutumislain asetuksen muutettavaksi siten, että siinä säädetään kunnalle maksettavien korvausten lisäksi myös hyvinvointialueille maksettavista laskennallisista korvauksista.
Kunnan kotoutumispalveluiden työntekijän oikeus saada Kelasta etuustietoja pysyy ennallaan
2.12.2022 | Uutinen
Sosiaalipalveluiden tehtävät ja niihin liittyvät tiedonsaantioikeudet siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. Kunnille jää kuitenkin kotoutumispalveluihin liittyviä tehtäviä, joissa kunnan työntekijällä on lakiin perustuva oikeus saada Kelasta tietoja asiakkaansa etuuksista.  Tietojensaantioikeuksista on säädetty useassa laissa, ja osa säädöksistä on tulkinnanvaraisia. Tämän vuoksi Kela on selvittänyt syksyn aikana, miten sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa kuntien tiedonsaantioikeuksiin.
Uudistettuja kotoutumisen mallilomakkeita julkaistu
23.11.2022 | Uutinen
Kotoutumisen osaamiskeskus on uudistanut aiemmin vanhassa kotouttaminen.fi-verkkopalvelussa julkaistuja kotoutumisen mallilomakkeita. Uudet mallilomakkeet julkaistaan kotoutuminen.fi:ssä loppuvuoden aikana. Ensin julkaistaan alkuhaastattelun ja henkilön kotoutumissuunnitelman mallilomakkeet suomeksi. 
Kuntia kehotetaan huomioimaan vuoden 2023 alussa voimaan tulevat kotoutumislain muutokset
22.11.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö kehottaa kuntia varautumaan ja valmistautumaan vuoden 2023 alussa voimaan tuleviin kotoutumislain muutoksiin sekä tilapäistä suojelua saavien kuntiin siirtymiseen. Ajankohtaista tietoa lakimuutoksista, tehtävien järjestämisvastuista ja tilapäistä suojelua saavien palveluista ja korvauksista on koottu kirjeeseen.
Pohjoismaiden ministerineuvosto myöntää rahoitusta kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa edistäville hankkeille – hakuaikaa vuoden loppuun asti
22.11.2022 | Uutinen
Pohjoismaiden ministerineuvosto on avannut kaksi rahoitushakua Pohjoismaisille kotoutumista ja pakolaisten vastaanottoa edistäville hankkeille. Haut soveltuvat sekä tutkimushankkeille että käytännön toimintaa ja menetelmiä kehittäville hankkeille. Molempien rahoitushakujen määräaika on 31.12.2022.
Ukrainalaisten työnhakijoiden määrä jatkaa kasvuaan
22.11.2022 | Uutinen
Marraskuun työllisyyskatsauksen mukaan 11 % ulkomaalaisista työttömistä työnhakijoista on ukrainalaisia. He ovat virolaisten jälkeen toisiksi suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä työttömien työnhakijoiden joukossa.
Hallitus esittää kuntakokeilulakiin muutoksia, joilla parannettaisiin Ukrainasta sotaa paenneiden ja osatyökykyisten työllistymisen edellytyksiä
18.11.2022 | Uutinen
Hallitus esittää muutoksia työllisyyden kuntakokeilusta annettuun lakiin. Lakimuutoksen myötä työllisyyden kuntakokeilujen asiakkaita olisivat jatkossa myös tilapäistä suojelua saavat. Tavoitteena on edistää tilapäistä suojelua saavien työllistymistä.
Osaamiskeskuksen Policy Brief syventyy maahanmuuttaneiden poliittiseen osallistumiseen
18.11.2022 | Uutinen
Maahanmuuttaneiden määrä Suomessa kasvaa koko ajan. Heidän poliittinen osallisuuteensa on kuitenkin selvästi heikompaa kuin syntyperäisillä suomalaisilla. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen uusin Policy Brief -artikkeli tuo esiin suosituksia, joilla ulkomaalaistaustaisen väestön poliittista osallisuutta voitaisiin vahvistaa. 
Hallituksen esitys helpottaisi tutkijoiden jäämistä Suomeen
18.11.2022 | Uutinen
Hallitus esittää, että tutkijoiden oleskelulupien voimassaoloaikaa pidennettäisiin ja samalla kohennettaisiin myös jatkotutkintoa suorittavien asemaa. Pyrkimyksenä on helpottaa kolmansista maista tulevien tutkijoiden, opiskelijoiden ja korkeakoulututkinnon suorittaneiden sekä heidän perheidensä jäämistä maahan. 
Talent Boost Summit esittelee Vaasassa kansainvälisiä rekrytointeja tukevia palveluita
18.11.2022 | Uutinen
Ensi viikolla Vaasassa järjestettävä Talent Boost Summit on mahdollisuus napata mukaansa parhaat tärpit palveluista, joita kansainvälisiin rekrytointeihin ja monimuotoisten työyhteisöjen kehittämiseen on saatavilla. 
Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee tietoa mahdollisesta sähköpulatilanteesta monikielisesti
17.11.2022 | Uutinen
Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on vaikuttanut koko EU:n energiatilanteeseen. Syksyllä ja talvella energiakulutus kasvaa. Energiatilanne tulee olemaan haastava erityisesti Keski-Euroopassa, mutta myös Suomessa. Työ- ja elinkeinoministeriö on koonnut tietoa siitä, miten ja miksi jokaisen tulisi osallistua energiansäästöön, miten mahdollinen sähköpulatilanne syntyy ja kuinka sähköpulatilanteessa toimitaan. Tietoa mahdollisesta sähköpulatilanteesta on julkaistu usealla kielellä.
Hae TEM:n järjestöavustusta 12.12.2022 mennessä
14.11.2022 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) jakaa vuodelle 2023 valtionavustuksen erityisavustuksena järjestörahoitusta, jonka avulla tehostetaan kolmannen sektorin kotoutumista tukevaa toimintaa. Vuoden 2023 hankehaussa rahoitetaan yhtä koordinoivaa hanketta, jonka toiminnan avulla vahvistetaan kotoutumisen kentän toimijoiden verkostoitumista, yhteistyötä sekä yhteiskunnan vastaanottavuutta.  Haku on avoinna 14.11.–12.12.2022.
Integration 2022 tarjoaa näkökulmia kotoutumiseen työllistymisestä ukrainalaispakolaisten tilanteeseen 
7.11.2022 | Uutinen
Integration 2022 kokoaa yhteen kotoutumisen toimijat Tampereelle 7.–8.11.2022 ja nostaa esiin kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton ajankohtaisia teemoja. Tapahtuman kattoteema on muutos ja muuttuva toimintaympäristö. Ohjelmakaistat keskittyvät työllisyyteen, koulutukseen, yhteiskunnan vastaanottavuuteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä Ukrainasta paenneiden tilanteeseen.   
Valtakunnallinen MAUNO-verkkokoulutus tarjoaa tietoa, taitoja ja työkaluja maahanmuuttaneiden neuvonta- ja ohjaustyöhön 
7.11.2022 | Uutinen
Ammattilaisille suunnattu maahanmuuttaneiden neuvonta- ja ohjaustyön koulutus eli MAUNO-koulutus on julkaistu kotoutuminen.fi-verkkopalvelussa. Avoin ja maksuton verkkokoulutus on suunniteltu ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville kotoutumisen ja pakolaisten vastaanoton ammattilaisille taustaorganisaatiosta riippumatta. 
Joka kymmenes ulkomaalainen työtön työnhakija on ukrainalainen
26.10.2022 | Uutinen
Lokakuun työllisyyskatsauksen mukaan ukrainalaiset ovat pian suurin yksittäinen kansalaisuusryhmä työttömien työnhakijoiden joukossa. Työttömien työnhakijoiden määrän kasvu painottuu erityisesti niille ELY-keskusalueille, joilla on paljon tilapäistä suojelua saavia. 
Kunnat voivat hakea lisätukea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanotosta 15.11.2022 asti
25.10.2022 | Tiedote
Sylvia-hanke tukee kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevia kiintiöpakolaisia vastaanottavia kuntia lisätuella. Kunnat voivat vielä hakea lisätukea vuonna 2022 kuntaan vastaanotetuista kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevista kiintiöpakolaisista. Hakuaika on 1.2.–15.11.2022.
Vuoden 2023 pakolaiskiintiössä syyrialaisia, afganistanilaisia, kongolaisia ja Libyasta evakuoituja
12.10.2022 | Uutinen
Vuonna 2023 Suomi vastaanottaa 1050 kiintiöpakolaista. Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäisen turvallisuuden ministerityöryhmä on linjannut keskiviikkona 12.10.2022 pakolaiskiintiön kohdistamisesta. Suomi jatkaa kaikista haavoittuvaisimmassa asemassa olevien pakolaisten vastaanottamista.
Ohjekortti kertoo, miten voit tunnistaa työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan
12.10.2022 | Uutinen
Ihmiskauppa on vakava henkilöön kohdistuva rikos, jossa rikoksentekijä hyödyntää uhrin haavoittuvuutta, luottamusta tai riippuvaisuutta itsestään ja saattaa tämän esimerkiksi työperäisen tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskus on julkaissut ohjekortin, jonka avulla esimerkiksi kotoutumistyötä tekevä voi tunnistaa työperäisen hyväksikäytön tai ihmiskaupan. Kortti ohjeistaa myös, miten voi toimia, jos asiakaspalvelutilanteessa herää epäilys hyväksikäytöstä tai ihmiskaupasta.
Kaikki uutiset