Hyppää sisältöön

Uutiset

Policy Briefin mukaan maahanmuuttoa edeltävä vaihe on tärkeä, mutta lisää tutkimusta tarvitaan
20.12.2023 | Uutinen
Kotoutuminen voi prosessina alkaa jo ennen maahan muuttamista. Maahanmuuttoa edeltävän vaiheen huomioon ottaminen tärkeää sekä kotoutumisen sujumisen kannalta että eettisen rekrytoinnin ja Suomen veto- ja pitovoiman näkökulmasta. Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen osaamiskeskuksen julkaisemassa Policy Brief -artikkelissa kootaan yhteen tutkimustietoa aiheesta. 
Viitearkkitehtuurit tukevat kotoutumista ja työllisyyttä edistävien palveluiden paikallisessa suunnittelussa
20.12.2023 | Uutinen
Viitearkkitehtuureissa kuvataan yleisellä tasolla kuntien kotoutumisen edistämisen ja työvoimaviranomaisen palvelujärjestelmiä kotoutumislain kokonaisuudistuksen (KOTO24) ja työvoimapalveluiden uudistuksen (TE24) jälkeen 1.1.2025 alkaen. Kunnat ja työvoimaviranomaiset voivat hyödyntää viitearkkitehtuureita esimerkiksi tiedonhallintamallin ja palveluiden suunnitellussa.
TEM ja STM selventävät alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden lasten ja nuorten kuntiin siirtymistä ja palveluiden järjestämisvastuita
12.12.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön kirjeessä ohjeistetaan alaikäisenä ilman huoltajaa maahan tulleiden lasten ja nuorten siirtymisestä vastaanottopalveluista kuntien ja hyvinvointialueiden palveluihin. Kirjeessä kuvataan eri viranomaisten vastuita ja yhteistyötä alaikäisenä ilman huoltajaa tulleiden palveluiden järjestämisessä sekä palveluihin liittyviä prosesseja.
Kunnat ja hyvinvointialueet voivat hakea lisätukea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten vastaanotosta vuonna 2024
5.12.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelmasta maksetaan kunnille ja hyvinvointialueille kiireellisen uudelleensijoittamisen lisätukea, jonka tavoitteena on tukea kiireellistä uudelleensijoitusta tarvitsevien kiintiöpakolaisten sijoittamista kuntiin ja palveluiden saatavuutta. 1.2.2024 alkaen lisätukea voidaan myöntää kuntien lisäksi myös hyvinvointialueille.
Kysely arabian-, darin-, somalin- ja soraninkielisille miehille käynnistyy
27.11.2023 | Uutinen
Uudenmaan ELY -keskuksen valtakunnallinen Kumppanina kotoutumisessa -hanke toteuttaa sähköisen kyselyn arabian-, darin-, soranin-, ja somalinkielisille, aikuisena Suomeen muuttaneille miehille. Kyselyllä kerätään tietoa selvitykseen, jonka tarkoituksena on tarkastella maahanmuuttaneiden miesten näkemyksiä ja kokemuksia elämästä Suomessa. 
Hallitus on sulkenut lisää rajanylityspaikkoja
27.11.2023 | Uutinen
Valtioneuvosto on päättänyt sulkea myös Kuusamon, Sallan ja Vartiuksen rajanylityspaikat itärajalla perjantaina 24.11.2023 klo 00.00 alkaen. Päätös on voimassa 23.12.2023 asti.
Työ- ja koulutusperusteisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelma jatkuu uudistettuna
22.11.2023 | Uutinen
Ministerityöryhmä hyväksyi uudistetun työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton Talent Boost -ohjelman vuosille 2023–2027 21.11.2023. Tavoitteena on, että Suomi saa tarpeisiin sopivaa osaamista sekä vahvistuksia talouskasvuun, työllisyyteen ja innovaatiotoimintaan.
Kunnat ja hyvinvointialueet ovat panostaneet yhteistyöhön, mutta kokevat vastuut ja yhteistyökäytännöt kotoutumisen edistämisessä edelleen osittain epäselviksi
21.11.2023 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Kuntiin ohjaamisen toimintaohjelman (AMIF) toteuttaman kyselyn mukaan kunnissa ja hyvinvointialueilla koetaan, että kotoutumisen edistämiseen ja pakolaisten vastaanottoon liittyvässä vastuunjaossa ja yhteistyökäytännöissä on edelleen epäselvyyksiä. Vastaajien mukaan yhteistyö kunnan ja hyvinvointialueen sekä muiden toimijoiden välillä on kuitenkin tiivistä ja palveluita on kehitetty aktiivisesti.
Lomautettujen määrä jatkaa kasvuaan, huippu odotettavissa alkuvuodesta 2024
21.11.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisia työttömiä työnhakijoita oli lokakuussa 36 894, mikä on 14 prosenttia kaikista työttömistä työnhakijoista. Työttömyyttä kasvattaa tällä hetkellä etenkin lomautusten määrän kasvu.
Hallitus päätti sulkea Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat 18.11.
20.11.2023 | Uutinen
Valtioneuvosto on päättänyt sulkea osan Suomen itärajasta. Vaalimaan, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat suljettiin 18.11.2023.
Syrjintä ja yksinäisyys vaikuttavat maahanmuuttaneiden hyvinvointiin
7.11.2023 | Uutinen
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuoreen MoniSuomi-tutkimuksen mukaan Suomen maahanmuuttanut väestö voi keskimäärin hyvin. Kokemus osallisuudesta ja päivittäisen elämän turvallisuudesta koettiin kohtalaisen vahvaksi. Osa maahanmuuttaneista kokee kuitenkin yksinäisyyttä ja syrjintää.
Selvitys: kielitaito on olennainen tekijä tilapäistä suojelua saavien ukrainalaisten työllistymisessä
1.11.2023 | Uutinen
Tuoreen selvityksen mukaan tilapäistä suojelua saavat ukrainalaiset on otettu hyvin vastaan Suomessa. Keskeistä työllistymisessä on kielitaidon merkitys.
Tietokortti avaa kotoutumista edistävät palvelut lukuina 
31.10.2023 | Uutinen
Monelleko maahanmuuttaneelle tehtiin kotoutumissuunnitelma viime vuonna? Millä kielillä perustietoa Suomesta välitetään vasta muuttaneille? Mitkä ovat työvoimakoulutuksena toteutetun kotoutumiskoulutuksen asiakaskohtaiset keskimääräiset kustannukset vuodessa? 
Kumppanina kotoutumisessa -hanke toteuttaa sähköisen kyselyn aikuisena Suomeen muuttaneille miehille
30.10.2023 | Uutinen
Kumppanina kotoutumisessa -hanke kerää tietoa selvitykseen, jonka tarkoituksena on tarkastella maahan muuttaneiden miesten näkemyksiä ja kokemuksia elämästä Suomessa. Kysely toteutetaan neljällä kielellä: arabiaksi, dariksi, kurdiksi (sorani) ja somaliksi.
Lomautusten määrä kasvaa myös ulkomaalaisten keskuudessa
26.10.2023 | Uutinen
Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä on noussut 15 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyyden kasvua selittävät esimerkiksi lomautukset ja rakennusalalla kasvanut työttömyys.
Kansainväliseen suojeluun vaikuttavat lakihankkeet ovat käynnistyneet sisäministeriössä
24.10.2023 | Uutinen
Sisäministeriö on asettanut kolme hanketta, joilla pyritään toteuttamaan hallitusohjelman mukaiset tiukennukset kansainväliseen suojeluun. Tarkoituksena on muuttaa kansainvälinen suojelu väliaikaiseksi ja mahdollistaa suojelun lakkaaminen, jos hakija on syyllistynyt rikokseen. Samalla otetaan käyttöön rajamenettely ja tehostetaan turvapaikkaprosessia. Muutokset koskevat ulkomaalaislakia.
Automaattinen päätöksenteko käyttöön opiskelijoiden oleskeluluvissa
23.10.2023 | Uutinen
Maahanmuuttovirasto on ottanut 19.10.2023 käyttöön automaattisen päätöksenteon opiskelijoiden oleskeluluvissa. Käyttöönotto koskee yliopistojen tutkinto-opiskelijoiden ja kaikkien vaihto-opiskelijoiden oleskelulupahakemuksia.
Kansalaisuuslain uudistaminen on käynnistynyt sisäministeriössä kolmessa vaiheessa
16.10.2023
Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaan Suomi tiukentaa kansalaistamisen ehtoja kuluvalla hallituskaudella. Hallitusohjelmakirjausten tavoitteena on tehdä muutoksia kansalaisuuslain asumisaikaa, nuhteettomuutta ja toimeentuloedellytystä koskevaan sääntelyyn. Tarkoituksena on ottaa käyttöön myös kansalaisuuskoe.
Kotoutumisen edistämiselle lisää määrärahoja hallituksen vuoden 2024 talousarviossa
12.10.2023 | Uutinen
Hallitus antoi eduskunnalle 9.10.2023 esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2024. Kotoutumisen ja kansainvälisen osaamisen määrärahoiksi ehdotetaan 389 miljoonaa euroa. Maahanmuuttohallinnolle esitetään noin 512 miljoonaa euroa.
EMN: Turvapaikanhakijoiden työllistymistä tukevia toimia on vain vähän, vaikka heillä on oikeus työntekoon
9.10.2023 | Uutinen
Euroopan muuttoliikeverkosto EMN mukaan turvapaikanhakijoiden työllistymisen tukeminen on pääasiassa vastaanottokeskusten ja järjestöjen vastuulla. Turvapaikanhakijoiden integroituminen työmarkkinoille ei näyttäydy Suomessa prioriteettina.
Kaikki uutiset